Examina


Rutes Amagades de Mallorca, núm. 1
Pollença - Castell del Rei
García Pastor, Jesús (Fotografies i tex);Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1964
Dipòsit legal:P.M. 772 - 1964
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Pollença; Pollença (Mallorca) Descripcions i viatges; Castell del Rei (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Pollensa; Pollensa (Spain) Description and travel; Castell del Rei (Spain) Description and travel
PDF -42 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 2
Port de Sóller - Bàlitx d’Amunt - Sóller (Pel Pas de S’Heura)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1964
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sóller; Sóller (Mallorca) Descripcions i viatges; Balitx d'Amunt (Sóller) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Soller; Soller(Spain) Description and travel; Balitx d'Amunt (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 3
Lluc pel Camí Vell de Selva
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Lluc (Escorca); Mallorca Lluc Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Lluc (Escorca); Majorca (Spain) Description and travel; Lluc (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 4
Valldemossa - Sa Gubia (Per Pastoritx i Muntanya)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Valldemossa; Mallorca Descripcions i viatges; Valldemossa (Mallorca) Despcripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Valldemossa; Majorca (Spain) Description and travel; Valldemossa (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 5
Lluc - Torrent dels Boverons - Lluc (Pel Pas de Sa Mata)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Lluc; Mallorca Descripcions i viatges; Lluc (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Lluc; Majorca (Spain) Description and travel; Lluc (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 6
Mortitx - Cova de ses Bruixes - Mortitx
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Mortitx; Mallorca Descripcions i viatges; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Mortitx (Escorca); Majorca (Spain) Description and travel; Mortitx (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 7
La carretera a la Calobra (Per Selva i Caimari)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Mortitx (Escorca); Mallorca Mortitx Descripcions i viatges; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Calabra, sa (Escorca); Majorca (Spain) Description and travel; Calobra, sa (Spain) Description and travel
PDF -63 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 8
Sant Jordi - Puig de Galdent - Sant Jordi (Per la vall de Punxuat)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor); Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) Descripcions i viatges)
Matèries en anglès:Hiking Spain Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor); Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Galdent (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 9
Solleric - Puig d’Amós - Solleric (Per Comasema)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Alaró (Puig d'Amos); Mallorca Alaró Descripcions i viatges; Puig d'Amos (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Alaró (Puig d'Amos); Majorca (Spain) Description and travel; Puig d'Amos (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 10
Establiments - Pouet de Sobremunt - Establiments (Per Sarrià i Bunyolí)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Palma (Pouet de Sobremunt); Mallorca Descripcions i viatges; Pouet de Sobremunt Mallorca Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca (Pouet de Sobremunt); Majorca (Spain) Description and travel; Pouet de Sobremunt (Spain) Description and travel)
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 11
Pollença - Puig de Ca - Pollença (Per Es Pujol i Fartàritx des Racó)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Pollença (Puig de Ca); Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Ca (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Pollensa (Puig de Ca); Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Ca (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 12
Santa Maria del Camí - Avenc de Coanegra (Pel Torrent del Freu)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Santa Maria del Camí Avenc de Coanegra; Mallorca Descripcions i viatges; Avenc de Coanegra (Mallorca) Descripcions i viatges)
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Avenc de Coanegra; Majorca (Spain) Description and travel; Avenc de Coanegra (Spain) Description and travel
PDF -52 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 13
Mortitx - La Malé (Per Pedruixella i Ariant)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Pollença (Mortitx); Mallorca Descripcions i viatges; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca (Mortitx); Majorca (Spain) Description and travel; Mortitx (Spain) Description and travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 14
Castell d’Alaró
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca (Castell d'Alaró); Mallorca Descripcions i viatges; Castell d'Alaró (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Castell d'Alaró; Majorca (Spain) Description and travel; Alaró (Spain) Description and travel
PDF -51 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 15
Torrent de Pareis. I) Escorca - L’Entreforc i la Fosca
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca (Torrent de Pareis); Majorca (Spain) Description and travel; Torrent de Pareis (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 16
Torrent de Pareis. II) L’Entreforc - La Calobra
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torrent de Pareis; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent de Pareis (Spain) Description and travel
PDF -52 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 17
Mancor de la Vall - Massanella (Per El Rafal i Els Tossals Vells)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Massanella; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent de Pareis (Spain)
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 18
Font des Garbell
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Font des Garbell; Mallorca Descripcions i viatges; Font des Garbell (Bunyola) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Font des Garbell; Majorca (Spain) Description and travel; Font des Garbell (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 19
La Capella Blava
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca La Capella Blava; Mallorca Descripcions i viatges; La Capella Blava (Selva-Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca La Capella Blava; Majorca (Spain) Description and travel; La Capella Blava (Spain) Description and travel
PDF -42 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 20
Artà - Ermita de Betlem
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Ermita de Betlem; Mallorca Descripcions i viatges; Ermita de Betlem Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Ermita de Betlem; Majorca (Spain) Description and travel; Ermita de Betlem (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 21
Sóller - Puig de l’Ofre (Pel Barranc de Biniaraix)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges Puig de l'Ofre; Puig de l'Ofre (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de l'Ofre; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de l'Ofre (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 22
Orient - Serra de la Rateta - Orient (Per Comasema i el Pas de Na Maria)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Serra de la Rateta; Mallorca Descripcions i viatges; Serra de la Rateta (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Serra de la Rateta; Majorca (Spain) Description and travel; Serra de la Rateta (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 23
Alaró - Talaia de Ca’ls Reis (Pel Pas de S’Escaleta)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Talaia de ca'ls reis; Mallorca Descripcions i viatges; Talaia de ca'ls Reis (Alaró) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Talaia de ca'ls reis; Majorca (Spain) Description and travel; Talaia de ca'ls Reis (Spain) Description and travel
PDF -34 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 24
Puig de Randa (Des d’Algaida, per Castellitx i Albenya)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Randa; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Randa (Algaida) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Randa; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 25
La Trapa (Des de S’Arracó, per Ses Basses i el Cap Fabioler)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca La Trapa; Mallorca Descripcions i viatges; La Trapa (Andratx) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca La Trapa; Majorca (Spain) Description and travel; La Trapa (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 26
Torre de Lluc
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Torre de Lluc; Mallorca Descripcions i viatges; Torre de Lluc (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torre de Lluc; Majorca (Spain) Description and travel; Torre de Lluc (Spain) Description and travel
PDF -41 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 27
Morro de Sa Vaca
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Morro de sa Vaca; Mallorca Descripcions i viatges; Morro de sa Vaca (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Morro de Sa Vaca; Majorca (Spain) Description and travel; Morro de sa Vaca (Spain) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 28
Volta del Puig Roig
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Roig (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Roig; Majorca (Spain) Description and travel; Puig roig (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 29
Puig de Bonany (Des de Petra)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Bonay; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Bonay (Petra) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Bonay; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Bonay (Spain) Description and travel
PDF -38 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 30
Torrent d’Almadrà
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Torrent d'Almadrà; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent d'Almadrà (Lloseta) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torrent d'Almadrà; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent d'Almadrà (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 31
Pollença - Cales Castell i Sant Vicenç (Pel Pas dels Pescadors)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Cales Castell Cala Sant Vicenç; Mallorca Descripcions i viatges; Cales Castell (Pollença) Descripcions i viatges; Cala Sant Vicenç (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Cales Castell Sant Vicenç; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -41 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 32
Lluc - Sa Coma (Per Ses Figueroles i el Portell des Vent)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Lluc; Mallorca Descripcions i viatges; Lluc (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Lluc; Majorca (Spain) Description and travel; Lluc (Spain) Description and travel
PDF -34 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 33
Puig de N’Alí (Des de Caimari per Els Horts)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de n'Ali; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de n'Alí (Selva) Descripcions i Viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de n'Ali; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de n'Alí (Spain) Description and travel
PDF -43 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 34
Puig de Sa Creu - Sa Mola (Des de Caimari, per Ses Rotes i Can Bajoca)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de sa Creu; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de sa Creu (Selva) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de sa Creu; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de sa Creu (Spain) Description and travel
PDF -41 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 35
Ses Basses de Mortitx
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Ses Basses de Mortitx; Mallorca Descripcions i viatges; Ses basses de Mortitx (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Ses basses de Mortitx; Majorca (Spain) Description and travel; Ses Basses de Mortitx (Spain) Description and travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 36
Camí Vell de Pollença a Lluc
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Lluc; Mallorca Descripcions i viatges; Pollença (Mallorca) Descripcions i viatges; Lluc (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Lluc; Majorca (Spain) Description and travel; Pollensa (Spain) Description and travel; Escorca (Spain) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 37
Lloseta - Ses Cases Noves (Per S’Estorell i Biniatzent)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Lloseta; Mallorca Descripcions i viatges; Lloseta (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Lloseta; Majorca (Spain) Description and travel; Lloseta (Spain) Description and travel
PDF -37 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 38
Torrent del Gorg Blau. I. Almallutx - Gorg Blau - Turixant
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Gorg Blau; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent del Gorg Blau (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Gorg Blau; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent del Gorg Blau (Spain) Description and travel
PDF -31 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 39
Torrent del Gorg Blau. II. Turixant – S’Entreforc
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Torrent del Gorg Blau; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent del Gorg Blau (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torrent del Gorg Blau; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent del Gorg Blau (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 40
Sa Talaia de la Victoria (Alcúdia)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Talaia de la Victoria; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Talaia de la Victoria (Alcudia) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Talaia de la Victoria; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Talaia de la Victoria (Alcudia)
PDF -45 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 41
Puig des Verger (Des de Biniaraix, pel Coll d’En Cer i el Portell de Sa Costa)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig des Verger; Mallorca Descripcions i viatges; Puig des Verger (Biniaraix) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig des Verger; Majorca (Spain) Description and travel; Puig des Verger (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 42
Península de Formentor. I. Port de Pollença - Cases de Cala Murta
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Formentor; Mallorca Descripcions i viatges; Formentor (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Formentor; Majorca (Spain) Description and travel; Formentor (Spain) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 43
Península de Formentor. II. Cases de Cala Murta - Punta del Far
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Formentor; Mallorca Descripcions i viatges; Formentor (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Formentor; Majorca (Spain) Description and travel; Formentor (Spain) Description and travel
PDF -46 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 44
Puig d’Inca
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig d'Inca; Mallorca Descripcions i viatges; Puig d'Inca (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig d'Inca; Majorca (Spain) Description and travel; Puig d'Inca (Spain) Description and travel
PDF -33 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 45
Sa Comuna de Bunyola (Pels cingles d’Honor)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Comuna de Bunyola; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Comuna de Bunyola (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Comuna de Bunyola; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Comuna de Bunyola (Spain) Description and travel
PDF -32 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 46
Puig de N’Eimeric
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de n'Eimeric; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de n'Eimeric (Bunyola) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de n'Eimeric; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de n'Eimeric (Spain) Description and travel
PDF -34 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 47
Sa Mola des Ram (Des d’Esporles, per l’ermita de Maristella)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Mola des Ram; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Mola des Ram (Esporles)
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Mola des Ram; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Mola des Ram (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 48
Fornalutx - Montnàber (Per les barrancades d’Es Racó i S’Olivaret)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Montnàber; Mallorca Descripcions i viatges; Montnàber (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Montnàber; Majorca (Spain) Description and travel; Montnàber (Spain) Description and travel
PDF -41 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 49
Serra de Ternelles. I. Pollença - Coll de la Roteta - Pla de les Mates Velles
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Serra de Ternelles (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Serra de Ternelles; Majorca (Spain) Description and travel; Serra de Ternelles (Spain) Description and travel
PDF -33 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 50
Serra de Ternelles. II. Pla de les Mates Velles - Pollença
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Serra de Ternelles; Mallorca Descripcions i viatges; Serra de Ternelles Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Serra de Ternelles; Majorca (Spain) Description and travel; Serra de Ternelles (Spain) Description and travel
PDF -32 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 51
Puig de Sant Miquel (Des d’Alaró, per la Font Figuera i S’Alcadena)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Sant Miquel (Alaró) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Sant Miquel; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Sant Miquel (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 52
La Vall dels Bini (Des de Fornalutx, per Montcaire i el Coll des Cards Colers)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca La Vall dels Bini; Mallorca Descripcions i viatges; La Vall dels Bini (Fornalutx) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca La Vall dels Bini; Majorca (Spain) Description and travel; La Vall dels Bini (Majorca) Description and travel
PDF -35 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 53
La Muntanya de Montcaire (Des de Sóller, pel Mirador de Ses Barques i el Pas des Pinot)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Montcaire; Mallorca Descripcions i viatges; Montcaire (Sóller) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Montcaire; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -42 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 54
La Vall dels Bini (Des de Ca’ls Reis, per la Coma de Bini i el Pas de S’Argentó)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca La Vall dels Bini; Mallorca Descripcions i viatges; La Vall dels Bini (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca La Vall dels Bini; Majorca (Spain) Description and travel; La Vall dels Bini (Escorca) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 55
Es Clots Carbons i Ses Monjoies (Des d’Es Bosc, pel Camí de la Barra, el Pas de S'Estaca i el de Ca'n Termes)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Els Clots Carbons i ses Monjoies; Mallorca Descripcions i viatges; Els Clots Carbons i ses Monjoies (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Els Clots Carbons i ses Monjoies; Majorca (Spain) Description and travel; Els Clots Carbons i ses Monjoies (Spain) Description and travel
PDF -37 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 56
Puig de Massanella (Des de Mancor de la Vall, per la Font Nova i la Font de S’Avenc)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Escorca Puig de Massanella; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Massanella (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Massanella; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Massanella (Spain) Description and travel)
PDF -45 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 57
La Serra del Cavall Bernat
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Serra del Cavall Bernat; Mallorca Descripcions i viatges; Serra del Cavall Bernat (Pollença) Descripcions i Viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Serra del Cavall Bernat; Majorca (Spain) Description and travel; Serra del Cavall Bernat (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 58
Puig Tomir (Pel Pas del Diable)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig Tomir; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Tomir (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Tomir; Majorca (Spain) Description and travel; Puig Tomir (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 59
Castell de Santueri - Puig de Sant Salvador (Felanitx)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1973
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Castell Santueri-Puig de Sant Salvador; Mallorca Descripcions i viatges; Castell Santueri-Puig de Sant Salvador (Felanitx) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Castell Santueri-Puig de Sant Salvador; Majorca (Spain) Description and travel; Castell Santueri-Puig de Sant Salvador (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 60
Coma de So’n Torrella - Pla de Cúber
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1973
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Coma de Son Torrella - Pla de Cúber; Mallorca Descripcions i viatges; Coma de Son Torrella - Pla de Cúber (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Coma de Son Torrella- Pla de Cúber; Majorca (Spain) Description and travel; Coma de Son Torrella- Pla de Cúber (Spain) Description and travel
PDF -32 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 61
Península de Artà. I. Part interior
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1973
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Artà; Mallorca Descripcions i viatges; Artà (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Artà; Majorca (Spain) Description and travel; Artà (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 62
Península de Artà. II. Sa Talaia Moreia
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1973
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Talaia Moreia; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Talaia Moreia (Artà) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Talaia Moreia; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 63
La Vall d’Ariant. I) Caseta dels Milicians
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1973
Matèries en català:Excursionisme Mallorca La Vall d'Ariant; Mallorca Descripcions i viatges; La Vall d'Ariant (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca La Vall d'Ariant; Majorca (Spain) Description and travel; La Vall d'Ariant (Spain) Description and travel
PDF -42 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 64
La Vall d’Ariant. II) La Font Gallarda. La Ferradura. El Cingle Verd
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Vall d'Ariant; Mallorca Descripcions i viatges; Vall d'Ariant (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Vall d'Ariant; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 65
Puig d’En Gironella (Per Llinàs i el Coll de Tirapau)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Gironella; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Gironella (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Gironella; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Gironella (Spain) Description and travel
PDF -35 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 66
Puig de Massanella (Des de Lluc per Comafreda)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Massanella; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Massanella (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Massanella; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Massanella (Spain) Description and travel
PDF -38 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 67
Puig Caragoler de Femenia (Volta i pujada, des de Mosset)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig Caragoler de Femenia; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Caragoler de Femenia (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Caragoler de Femenia; Majorca (Spain) Description and travel; Puig Caragoler de Femenia (Spain) Description and travel
PDF -38 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 68
Puig de Galatzó (Per Es Ratxo i Galatzó)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Galatzó; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Galatzó (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Galatzó; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Galatzó (Spain) Description and travel
PDF -35 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 69
Sóller - Sa Calobra. I. Sóller - Torre de Sa Seca
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Calobra; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Calobra (Escorca) Description and travel
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Calobra; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Calobra (Spain) Description and travel
PDF -46 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 70
Sóller - Sa Calobra. II. Sa Costera - Cala de Tuent
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Costera; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Costera (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Costera; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Costera (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 71
Sóller - Sa Calobra. III. Sa Calobra - Port de Sóller
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Port de Sóller; Mallorca Descripcions i viatges; Port de Sóller (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Port de Sóller; Majorca (Spain) Description and travel; Port de Sóller (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 72
Puig des Suro. Des de Mancor de la Vall per Sancta Llucia i Biniarroi
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig des Suro; Mallorca Descripcions i viatges; Puig des Suro (Mancor de la Vall) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig des Suro; Majorca (Spain) Description and travel; Puig des Suro (Spain) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 73
Els Tossals. I. Des de Solleric, per la Font des Pi i Els Tossals Verds
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1976
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Els Tossals; Mallorca Descripcions i viatges; Els Tossals (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Els Tossals; Majorca (Spain) Description and travel; Els Tossals (Spain) Description and travel
PDF -51 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 74
Els Tossals. II. Des d’Almallutx per la coma del Pa de Figa i la dels Ases
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1976
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Els Tossals; Mallorca Descripcions i viatges; Els Tossals (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Els Tossals; Majorca (Spain) Description and travel; Els Tossals (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 75
Els Bini. Des de Cala de Tuent pel Pas de S’Al·lot Mort i el Pas des Marge
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1976
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Els Bini; Mallorca Descripcions i viatges; Els Bini (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Els Bini; Majorca (Spain) Description and travel; Els Bini (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 76
El Puig del Teix. Des de Valldemossa per la Coma des Cairats
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1977
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig des Teix; Mallorca Descripcions i viatges; Puig des Teix (Deià) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -32 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 77
El Puig del Teix. Des de Deià, pel Pas de Ca’n Boqueta i el Pas des Racó
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1977
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig des Teix; Mallorca Descripcions i viatges; Puig des Teix (Deià) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig del Teix; Majorca (Spain) Description and travel; Puig del Teix (Spain) Description and travel
PDF -52 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 78
El Puig del Teix. Des de Valldemossa, pel Camí de S’Arxiduc, i la cornisa del Caragolí
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1977
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Puig del Teix (Deià) Descricions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca; Majorca (Spain) Description and travel; Puig del Teix (Spain) Description and travel
PDF -37 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 79
Puig Tomir. Des de Lluc, per Es Pedregaret i Alcanella
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1978
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Tomir; Mallorca Descripcions i viatges; Tomir (Escorca) Descripcions i viateges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Tomir; Majorca (Spain) Description and travel; Tomir(Spain) Description and Travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 80
La Cuculla de Fartàritx (Des de Pollença, per El Rafal i L’Assarell)
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1978
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Cuculla de Fartàritx; Mallorca Descripcions i viatges; Cuculla de Fartàritx (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Cuculla de Fartàritx; Majorca (Spain) Description and travel; Cuculla de Fartàritx (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 81
Puig Major. Volta dels Cingles
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1978
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig Major; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Major (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Major; Majorca (Spain) Description and travel; Puig Major (Spain) Description and travel
PDF -57 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 82
Miner - La Mola. Des de Campanet, per Gabellí i Biniatró
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1979
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Miner-La Mola; Mallorca Descripcions i viatges; Miner-La Mola (Campanet) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Miner-La Mola; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -50 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 83
Cova de les Bruixes. Des de Mortitx pel Pas de la Roca Llisa
García Pastor, Jesús;Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data:1980
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Cova de les Bruixes; Mallorca Descripcions i viatges; Cova de les Bruixes (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Cova de les Bruixes; Majorca (Spain) Description and travel; Cova de les Bruixes (Spain) Description and travel
PDF -55 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución