Examina


Ambients com a filosofia educativa. Experiència de l’etapa d’infantil  - Zarrias, Esther; Icasuriaga, Sandra
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 348-358 - 11 p. - Ver registro completo
Anàlisi de les competències professionals dels funcionaris de carrera amb responsabilitat directiva i dels titulars d’òrgans directius de designació política de l’Ajuntament de Palma  - Ballester Brage, Lluís; Montaño Moreno, Juan José; López, Pedro Ángel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 309-327 - 19 p. - Ver registro completo
Balanç sobre el desplegament dels programes de diversificació curricular en instituts d’ensenyament secundari del municipi de Palma (Mallorca)  - Amer, Joan; Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 120-133 - 14 p. - Ver registro completo
Característiques i tendències de la Universitat de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís; Nadal Cristóbal, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 208-230 - 23 p. - Ver registro completo
Clàssiques amb TIC  - Pérez, Beatriz
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 374-385 - 12 p. - Ver registro completo
Disseny i projectes d’aprenentatge-servei  - Rovira, Maria del Pilar; Mestre, Irene; Abando, Maria F.; Design
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 175-194 - 20 p. - Ver registro completo
Educació conscient, educació coherent  - Zarrias, Esther; Suau, Jana; Icasuriaga, Sandra
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 386-391 - 6 p. - Ver registro completo
El Conservatori Superior de Música de les Illes: un centre pendent de resolució  - Estelrich, Miquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 195-207 - 13 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2015)  - Pascual, Belén
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 52-65 - 14 p. - Ver registro completo
Experiències d’intervenció socioeducativa en els centres educatius de les Illes Balears  - Salas Planas, Susana; Coll, Llorenç; Cortada Marín, Isabel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 291-308 - 18 p. - Ver registro completo
La incultura tecnològica de la LOMQE  - Micó, Ester; Serrano, Sergio
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 134-156 - 23 p. - Ver registro completo
La percepció de la presència d’alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 252-272 - 21 p. - Ver registro completo
La repetició de curs en l’ensenyament obligatori  - Cañellas, Bartomeu; Portas, Heracli
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 232-251 - 20 p. - Ver registro completo
L’anuari de l’educació de les Illes Balears en temps de canvis  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 10-13 - 4 p. - Ver registro completo
L’atenció primerenca a les Illes Balears  - Capó-Juan, Miguel Ángel; Vargas, Berta Z.; Pedrosa, Juana; Mateu, Ana; Albertí, M. de Lluc ; Riera, Neus
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 88-110 - 23 p. - Ver registro completo
L’autonomia i la direcció dels centres educatius a Catalunya (2009-2014)  - Pozo, Alberto Del; Mata, Carles
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 393-443 - 51 p. - Ver registro completo
L’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor i la recuperació del paper educatiu i social de la llengua catalana a Mallorca (1960-1980)  - Sáez, Daniel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 329-347 - 19 p. - Ver registro completo
L’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB): passat, present i reptes de futur  - Fons, Martí B.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 157-174 - 18 p. - Ver registro completo
Mar enllà en la resposta educativa  - Cifre, Josep Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 7-8 - 2 p. - Ver registro completo
Necessitats específiques de suport educatiu a Eivissa  - Comissió específica NESE del Consell Escolar Insular d’Eivissa
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 111-119 - 9 p. - Ver registro completo
Participació de joves universitàries al projecte europeu «A Bridge of Communication Between Young People and Decision-Maker»  - Orte Socias, Maria del Carme; Vives Barceló, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 274-290 - 17 p. - Ver registro completo
Quina autonomia de centres?  - Perelló Beau, Manel; Llop, Llorenç
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 444-471 - 28 p. - Ver registro completo
Un cas d’estudi i reflexió: la proporció pública/concertada a l’illa de Menorca  - Alzina Seguí, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 66-87 - 22 p. - Ver registro completo
Un pacte per l’Educació de les Illes Balears  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 15-50 - 36 p. - Ver registro completo
Una ullada… a l’Escola Infantil de Sant Climent  - Olives, María Jesús; Mas, Immaculada; Saura, Tori; Marí, Rosa; Anglada, Esperança; Cardona, Marta; Obrador, Laia; Cànovas, Marian
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 359-373 - 15 p. - Ver registro completo