Examina


Península de Artà. I. Part interior
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 61
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1973
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Artà; Mallorca Descripcions i viatges; Artà (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Artà; Majorca (Spain) Description and travel; Artà (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Península de Artà. II. Sa Talaia Moreia
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 62
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1973
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Talaia Moreia; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Talaia Moreia (Artà) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Talaia Moreia; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Península de Formentor. I. Port de Pollença - Cases de Cala Murta
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 42
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Formentor; Mallorca Descripcions i viatges; Formentor (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Formentor; Majorca (Spain) Description and travel; Formentor (Spain) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Península de Formentor. II. Cases de Cala Murta - Punta del Far
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 43
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Formentor; Mallorca Descripcions i viatges; Formentor (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Formentor; Majorca (Spain) Description and travel; Formentor (Spain) Description and travel
PDF -46 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Pollença - Cales Castell i Sant Vicenç (Pel Pas dels Pescadors)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 31
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Cales Castell Cala Sant Vicenç; Mallorca Descripcions i viatges; Cales Castell (Pollença) Descripcions i viatges; Cala Sant Vicenç (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Cales Castell Sant Vicenç; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -41 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Pollença - Castell del Rei
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 1
García Pastor, Jesús (Fotografies i tex) ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1964
Dipòsit legal:P.M. 772 - 1964
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Pollença; Pollença (Mallorca) Descripcions i viatges; Castell del Rei (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Pollensa; Pollensa (Spain) Description and travel; Castell del Rei (Spain) Description and travel
PDF -42 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Pollença - Puig de Ca - Pollença (Per Es Pujol i Fartàritx des Racó)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 11
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Pollença (Puig de Ca); Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Ca (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Pollensa (Puig de Ca); Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Ca (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Port de Sóller - Bàlitx d’Amunt - Sóller (Pel Pas de S’Heura)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 2
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1964
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sóller; Sóller (Mallorca) Descripcions i viatges; Balitx d'Amunt (Sóller) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Soller; Soller(Spain) Description and travel; Balitx d'Amunt (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig Caragoler de Femenia (Volta i pujada, des de Mosset)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 67
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig Caragoler de Femenia; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Caragoler de Femenia (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Caragoler de Femenia; Majorca (Spain) Description and travel; Puig Caragoler de Femenia (Spain) Description and travel
PDF -38 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de Bonany (Des de Petra)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 29
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Bonay; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Bonay (Petra) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Bonay; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Bonay (Spain) Description and travel
PDF -38 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de Galatzó (Per Es Ratxo i Galatzó)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 68
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Galatzó; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Galatzó (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Galatzó; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Galatzó (Spain) Description and travel
PDF -35 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de Massanella (Des de Lluc per Comafreda)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 66
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Massanella; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Massanella (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Massanella; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Massanella (Spain) Description and travel
PDF -38 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de Massanella (Des de Mancor de la Vall, per la Font Nova i la Font de S’Avenc)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 56
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Escorca Puig de Massanella; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Massanella (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Massanella; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Massanella (Spain) Description and travel)
PDF -45 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de N’Alí (Des de Caimari per Els Horts)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 33
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de n'Ali; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de n'Alí (Selva) Descripcions i Viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de n'Ali; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de n'Alí (Spain) Description and travel
PDF -43 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de N’Eimeric
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 46
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de n'Eimeric; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de n'Eimeric (Bunyola) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de n'Eimeric; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de n'Eimeric (Spain) Description and travel
PDF -34 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de Randa (Des d’Algaida, per Castellitx i Albenya)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 24
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Randa; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Randa (Algaida) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Randa; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de Sa Creu - Sa Mola (Des de Caimari, per Ses Rotes i Can Bajoca)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 34
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de sa Creu; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de sa Creu (Selva) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de sa Creu; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de sa Creu (Spain) Description and travel
PDF -41 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig de Sant Miquel (Des d’Alaró, per la Font Figuera i S’Alcadena)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 51
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Sant Miquel (Alaró) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Sant Miquel; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Sant Miquel (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig des Suro. Des de Mancor de la Vall per Sancta Llucia i Biniarroi
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 72
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig des Suro; Mallorca Descripcions i viatges; Puig des Suro (Mancor de la Vall) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig des Suro; Majorca (Spain) Description and travel; Puig des Suro (Spain) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig des Verger (Des de Biniaraix, pel Coll d’En Cer i el Portell de Sa Costa)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 41
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig des Verger; Mallorca Descripcions i viatges; Puig des Verger (Biniaraix) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig des Verger; Majorca (Spain) Description and travel; Puig des Verger (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig d’En Gironella (Per Llinàs i el Coll de Tirapau)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 65
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1974
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Gironella; Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Gironella (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de Gironella; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Gironella (Spain) Description and travel
PDF -35 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig d’Inca
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 44
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig d'Inca; Mallorca Descripcions i viatges; Puig d'Inca (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig d'Inca; Majorca (Spain) Description and travel; Puig d'Inca (Spain) Description and travel
PDF -33 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig Major. Volta dels Cingles
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 81
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1978
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig Major; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Major (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Major; Majorca (Spain) Description and travel; Puig Major (Spain) Description and travel
PDF -57 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig Tomir (Pel Pas del Diable)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 58
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1972
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig Tomir; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Tomir (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Tomir; Majorca (Spain) Description and travel; Puig Tomir (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Puig Tomir. Des de Lluc, per Es Pedregaret i Alcanella
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 79
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1978
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Tomir; Mallorca Descripcions i viatges; Tomir (Escorca) Descripcions i viateges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Tomir; Majorca (Spain) Description and travel; Tomir(Spain) Description and Travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución