Examina


Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 2018 -Metges del Món ; Creu Roja Illes Balears ; Casal Petit2019. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 2017 -Metges del Món ; Creu Roja Illes Balears ; Casal Petit2018. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 20152016. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 20142015. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 2016 -Metges del Món ; Creu Roja Illes Balears ; Casal Petit2017. (Més informació)
Dades de gènere al municipi de Palma :setembre 2007 -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)
Dades estadístiques d'unitats familiars i menors al municipi de Palma -Observatori municipal de la immigració ; Riera Tur, Delia...[et al.]2006. (Més informació)
Dados y datos I :Cómic hacia la estadística con probabilidad 0.95 de serlo -Cubero, Javier ; Montserrat i Moll, Antoni (dir.) ; Pipó Jaldó, José Antonio (dir.)2001. (Més informació)
Dados y datos II :Cómic discreto de espatística para un aprendizaje continuo -Cubero, Javier ; Marquès Caldentey, Maria (dir.) ; Font Rosselló, Miquel (dir.)2005. (Més informació)
Dados y datos III :El paso de la incertidumbre al riesgo -Sansó Rosselló, Andreu (dir.) ; Perelló Femenia, Damià (coord.) ; Fernández Vázquez, Sara (coord.) ; Cubero, Javier2010. (Més informació)
Datos estadísticos por CMSS-2007 :Anexo a: Población extranjera en el Municipio de Palma -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)
Las personas mayores en el municpio de Palma, datos globales y por CMSS 2008. (Més informació)
Deficiències, discapacitats i minusvalideses de la premsa, anàlisi de les informacions publicades als diaris de Mallorca -Amer Ballester, Catalina2009. (Més informació)
Derechos desalojados :el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España -Amnistía Internacional2015. (Més informació)
Derechos humanos en la frontera sur. 2010-2011 -Jacquemart, Guillaume..., [et al.]2012. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :IV dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2010. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :V dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2010. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :II dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2009. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :III dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2009. (Més informació)
Desigualtats de gènere en els mercats de treball de les Illes Balears :Any 2006 -Observatori municipal de la igualtat2006. (Més informació)
Detecció de situacions d'exclusió social de la població de Palma :estudi -Ajuntament de Palma2017. (Més informació)
Detección y atención psicosocial precoz de la violencia doméstica contra las mujeres vulnerables -Méndez, Elvira2008. (Més informació)
Diagnosi municipi de Palma -Observatori municipal de la igualtat2005. (Més informació)
Diagnosi per al IV pla d'igualtat de les Illes Balears :document de conclusions2014. (Més informació)
Diagnòstic del circuit d'atenció a víctimes de violència de gènere al municipi de Palma -Observatori municipal de la igualtat (Més informació)
Dia internacional contra la violència de gènere, Informe de l'Observatori Municipal de la Igualtat 2009, La violència de gènere a Palma 2009. (Més informació)
Dialoga amb els adolescents :per una major qualitat de la comunicació en el si de la família2001. (Més informació)
Dictàmen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears -Consell Econòmic i Social (CES)2009. (Més informació)
Diferentes :guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad -Ponce, Angels ; Gallardo, Miguel (ilustrador)2012. (Més informació)
Diferentes :guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad -Ponce, Angels ; Gallardo, Miguel (ilustrador)2012. (Més informació)
Directori de la xarxa infojove  (Més informació)
Discapacidad y familia :la conciliación laboral y el desarrollo de los hijos con discapacidad -Fundación Adecco2017. (Més informació)
Disparidades y necesidades multiculturales en la atención sanitaria a las madres inmigrantes -Méndez, Elvira ; Santiñà, Manuel2009. (Més informació)
Distintas miradas y actitudes, distintos riesgos :ellas y ellos frente a los consumos de drogas -Rodríguez San Julián, Elena ; Megías Quirós, Ignacio ; Martínez Redondo, Patricia2019. (Més informació)
Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona -Calvo, María Jesús2007. (Més informació)
Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat :algunes qüestions ètiques que plantegen les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional amb necessitats de suport extens o generalitzat que viuen en residències -Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada del Consorci de Serveis Socials de Barcelona2013. (Més informació)
Documentos profesionalizadores: :Definición de educación social, código deontológico del educador y la educadora social y Catálogo de funciones y competencias del educador y la educadora social2007. (Més informació)
Documents professionalitzadors :Definició d'Educació Social. Codi Deontològic de l'educador i l'educadors social. Catàleg de funcions i competències de l'educadora i l'educador social (Més informació)
Dos años de reforma sanitaria :más vidas humanas en riesgo -Médicos del Mundo2014. (Més informació)
Drets dels nins, nines i joves esportistes  (Més informació)
Drets i deures de la ciutadania :guia bàsica per la convivència ciutadana -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)