Cerca de text


11 documents rellevants a la consulta.

suau (11) morey (12) catalina (15)


Santiago Cavanillas Múgica, sobre el cavall de l'ordenació acadèmica  - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1997, no. 3, pp. 20-23
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 4 p. - Ver registro completo

Jaume Sureda Negre el guerrer de la paraula - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1999, no. 10, pp. 16-21
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 7 p. - Ver registro completo

Margalida Mas Vicens la raó i el diàleg han entrat a l'escola - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1997, no. 4, pp. 20-23
Matèries en català: Educació ; Filosofia.
Matèries en anglès: Education ; Philosophy.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 4 p. - Ver registro completo

Martí Xavier March Cerdà la pervivència d'un grafit del maig del 68 - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1998, no. 6, pp. 31-37
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 7 p. - Ver registro completo

Joan Company i Florit: un mestre d'obres en el vintè aniversari de la Coral Universitat de les Illes Balears - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1997, no. 3, pp. 42-44
Matèries en català: Música.
Matèries en anglès: Music.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 3 p. - Ver registro completo

Llorenç Huguet Rotger Rector de la UIB - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1998, no. 5, pp. 3-8
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 6 p. - Ver registro completo

Albert Catalan Fernández, un utòpic de conviccions fermes Entrevista - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1996, no. 1, pp. 29-30
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 3 p. - Ver registro completo

Miquel Sbert Garau versus Miquel Sbert Garau  - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1998, no. 7, pp. 17-21
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 5 p. - Ver registro completo

Elisabet Abeyà Lafontana per tornar a contar contes... en esperanto - Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1999, no. 9, pp. 48-51
Matèries en català: Educació ; Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Education ; Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.4111814 - 4 p. - Ver registro completo

Vers una avaluació de la docència a la UIB  - Mairata Creus, Maria Jesús ; Morey Suau, Catalina
Font: L'Arc 1996, no. 1, pp. 15-17
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.058386 - 3 p. - Ver registro completo

Maria Cinta Tarré i Font, de la vida activa a activar la vida  - Morey Suau, Catalina ; Tarré i Font, Maria Cinta
Font: L'Arc 1996, no. 2, pp. 28-29
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.3819885 - 2 p. - Ver registro completo