Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani
Autor/es Cifre Moré, Eva ; Vega Cuesta, José Antonio
Matèries en català: Art modern -- S.XXI ; Museus ; Educació
Matèries en castella: Arte -- S.XXI ; Educación ; Museos
Matèries en anglès: Art, Modern--21st century ; Museums ; Education
Resum-Abstract:  [cat] En aquest article presentam el programa “Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani” des de la mirada de les dues institucions que l’han gestat i posat en marxa, Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma i el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Es tracta d’un projecte formatiu per a professorat de secundària amb un component imprescindible de transferència a l’aula. Sota la modalitat de formació intercentres, exposam com hem dissenyat i desenvolupat el programa, la importància de les temàtiques treballades (cos-gènereperformance), la seva estructura, la xarxa de col·laboracions i participacions teixida al llarg de les diferents edicions del programa i les possibilitats i els reptes de futur. ; [spa] En el presente artículo presentamos el programa “Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani” desde la mirada de las dos instituciones que lo han gestado y puesto en marcha, Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma y el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Se trata de un proyecto formativo para profesorado de secundaria con un componente imprescindible de transferencia en el aula. Bajo la modalidad de formación intercentros, exponemos cómo hemos diseñado y desarrollado el programa, la importancia de las temáticas trabajadas (cuerpo–género–performance), su estructura, la red de colaboraciones y participaciones tejida a lo largo de las diferentes ediciones del programa y las posibilidades y los retos de futuro.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 360-377
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess