Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Mar enllà en la resposta educativa
Autor/es Cifre, Josep Antoni
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 7-8
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess