Examina


CEIP Torres de Balàfia: Una escola «petita» on passen «grans coses»  - Equip docent del CEIP Torres de Balàfia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 414-421 - 8 p. - Ver registro completo
De la lomce al TIL: cap a la consolidació d’un model productiu de baixa qualificació, d’un model social desigual i d’un model educatiu elitista  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 18-37 - 20 p. - Ver registro completo
Educam en comunitat  - Radó, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 402-412 - 11 p. - Ver registro completo
El finançament de l’educació a les Illes Balears  - Capó, Javier; Oliver, Xisco
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 172-203 - 32 p. - Ver registro completo
El grau d’Educació Primària de la UIB: passat, present i futur  - Vidal Conti, Josep; Oliver Torelló, Josep Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 158-170 - 13 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2014)  - Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 40-58 - 19 p. - Ver registro completo
Escola pública i escola concertada a Mallorca. Les perspectives del professorat  - Pascual, Belén; Amer, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 108-122 - 15 p. - Ver registro completo
Històries de vida ciutadanes i propostes educatives emergents  - Abril, David
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 392-400 - 9 p. - Ver registro completo
La dualitat del sistema educatiu d’Eivissa i Formentera: prevalença històrica de l’escola pública  - Tur Ferrer, Gemma; Cirer, Felip
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 124-141 - 18 p. - Ver registro completo
La Formació Professional dual a les Illes Balears Grup de Recerca i Prospectiva de Formació Professional (GRIPFP) - Martínez, José Manuel; Falcó, Immaculada; Cerdó, Maria Antònia; Nadal Cristóbal, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 88-107 - 20 p. - Ver registro completo
La Universitat a les Illes Balears. Alguns aspectes rellevants  - Nadal Cristóbal, Andreu; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 204-230 - 27 p. - Ver registro completo
Les cooperatives d’ensenyament. El tercer model  - Pozo, Enric; Seguí, Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 142-157 - 16 p. - Ver registro completo
Les escoletes de Menorca. I ara què? Educació infantil i polítiques d’infància  - Arnaiz, Vicenç
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 60-71 - 12 p. - Ver registro completo
Les Illes Balears als informes PISA de 2003 a 2012  - Ballester Brage, Lluís; Nadal Cristóbal, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 256-281 - 26 p. - Ver registro completo
Les llengües en els sistemes escolars europeus  - Quetgles, Bartomeu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 424-453 - 30 p. - Ver registro completo
L’anuari de l’educació de les Illes Balears: nova etapa, mateixos objectius, nous reptes  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 12-16 - 5 p. - Ver registro completo
L’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües (TIL) als centres públics d’educació secundària durant el curs 2013-14  - Morante, Antoni; Quintana, Antoni; Serra, Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 478-510 - 33 p. - Ver registro completo
L’ordenació normativa del model educatiu trilingüe a les Illes Balears  - Segura Ginard, Lluís J.; Sbert i Garau, Miquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 454-476 - 23 p. - Ver registro completo
Relació de col·laboradors i col·laboradores de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2014  - Consell de Direcció
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 512-519 - 8 p. - Ver registro completo
Rendiment acadèmic a les titulacions universitàries oficials de grau  - Montaño Moreno, Juan José; Palou Oliver, Maria; Mairata Creus, Maria Jesús
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 312-326 - 15 p. - Ver registro completo
Retrat de la formació professional del sistema educatiu, curs 2011-12  - Estaràs Fernández, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 72-86 - 15 p. - Ver registro completo
Sharing Childhood, compartint la infància a les escoles amb una mirada intergeneracional. El primer any de feina junts  - Orte Socias, Maria del Carme; Vives Barceló, Margalida; Pascual Barrio, Belén M. ; Gomila Grau, M. Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 328-347 - 20 p. - Ver registro completo
Un estudi de casos sobre les funcions i els quefers dels inspectors d’Educació a les Illes Balears  - Camacho, Alexandre
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 368-391 - 24 p. - Ver registro completo
Un repte educatiu i social  - Cifre, Josep Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 8-9 - 2 p. - Ver registro completo
Una altra lectura de les dades de les avaluacions externes  - Cañellas, Bartomeu; Portas, Heracli
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 232-254 - 23 p. - Ver registro completo
Una aproximació a la situació de la promoció de l’alumnat de secundària i batxillerat per nacionalitats: el cas de l’IES Bendinat  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 282-310 - 29 p. - Ver registro completo
Una proposta d’aplicació del programa de competències familiars (PCF) en famílies monomarentals en contextos de vulnerabilitat social  - Ballester Brage, Lluís; Pozo Gordaliza, Rosario
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 348-366 - 19 p. - Ver registro completo