Registro completo
Títol:     Veu de poeta VI: Cristóbal Serra
Autor/es: Serra, Cristóbal
Matèries en català: Poesia--Lectura pública ; Poesia--Antologies
Matèries en castellà: Poesia--Lectura pública ; Poesía--Antologías
Matèries en anglès: Oral interpretation of poetry ; Poetry--Collections
Abstract:  Abstract not available
Font:  Veu de Poeta
Identificador:  Dipòsit Legal: PM - 1463-2000 ; D.C . 52
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAcces