Tresor dels avis : revista mensual d'etnografia, mitologia i folklore de Balears


Tresor dels avis : revista mensual d'etnografia, mitologia i folklore de Balears

La revista Tresor dels Avis

La revista Tresor dels Avis (1922-1928) va ser fundada pel mestre i folklorista artanenc Andreu Ferrer i Ginard (1887-1975). Era una publicació mitjançant la qual Ferrer vehiculava el seu interès pel folklore, per l’activitat recopiladora i la voluntat d’articular una xarxa de recerca i estudi del patrimoni de literatura oral de les Balears. Cal destacar que va ser la primera revista especialitzada en folklore en llengua catalana. Com indicava el seu subtítol, era una «Revista d’etnologia, mitologia i folklore de les Balears», encara que acollia també materials i col·laboracions de Catalunya. Els seus objectius eren la recopilació, la preservació i la difusió del folklore. També tenia la voluntat de servir d’òrgan de comunicació entre les persones interessades en aquesta temàtica. Amb aquest enfocament, Andreu Ferrer organitzà una xarxa de corresponsals i col·laboradors que s’anomenaven «Amics de la Tradició Popular» (ATP). Aquests col·laboradors disposaven d’uns qüestionaris que havien d’emplenar amb els fruits de les seves recerques i després transmetre’ls a la revista Tresor dels Avis. Els materials així obtinguts es publicaven i passaven a formar part de l’Arxiu de Folklore Balear, on es catalogaven a partir d’una classificació decimal inspirada en la que fan servir a les biblioteques i adaptada als materials folklòrics.

La revista l’editava i la imprimia el mateix Ferrer i es distribuïa per subscripció. La majoria d’aquests «Amics de la Tradició Popular» eren gent de l’entorn social i cultural de Ferrer, especialment mestres, eclesiàstics i lletraferits, que també participaven activament en altres iniciatives de caire cultural de les Balears, com la recopilació de materials per a la confecció del Diccionari Català-Valencià-Balear d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll i posteriorment del Cançoner Popular de Mallorca del pare Rafel Ginard. No obstant, també hi va haver destacats intel·lectuals catalans que hi participaren amb articles o materials. Tresor dels Avis esdevingué un referent indiscutible i propicià altres iniciatives semblants, com la creació a Catalunya -per part del folklorista Valeri Serra i Boldú (1875-1935)- de la publicació Arxiu de Tradicions Populars (1928-1935) que establí profitosos lligams de col·laboració amb la de Ferrer.

Pel que fa als continguts, podem destacar el seu caràcter miscel·lani sempre en el context dels estudis de folklore: el costumari, les festivitats, les supersticions, el culte i el folklore litúrgic, la mitologia, la medicina popular, les cançons i els balls, el llegendari, les rondalles, la meteorologia popular, la paremiologia i l’enigmística, etc. Sobre aquests temes es publicaven materials de primera mà i també conferències i estudis. Hi havia espai per a les notícies sobre folklore, els anuncis de concursos que es convocaven per a l’arreplega de materials (com és ara el del «Llegendari Popular Català»), cròniques d’eixides folklòriques a la recerca de materials, biografies de folkloristes i necrològiques, tècniques de recollida i classificació de materials i ressenyes de les novetats bibliogràfiques més destacables en aquest camp.

Entre els erudits i folkloristes que publicaren a Tresor dels Avis els fruits de les seves recerques o els seus estudis crítics, podem citar Rossend Serra i Pagès, Antoni M. Alcover, Joan Amades, Valeri Serra i Boldú, Mateu Obrador, Antoni Noguera, Francesc Camps i Mercadal, Antoni Pons, Bartomeu Forteza i Francisca Catany, entre d’altres. Tot i això, el principal redactor de la revista era, sens dubte, el mateix Andreu Ferrer, qui amb la seva feina constant i la seva voluntat insubornable va fer possible la publicació que assolí un nivell de qualitat molt estimable. El tancament de la revista el 1928 semblava ser provisional i la voluntat de Ferrer era reprendre la publicació el més aviat possible, però circumstàncies socials, polítiques, econòmiques i personals feren impossible aquesta represa. Amb tot, Ferrer prosseguí al llarg dels anys la seva tasca en altres publicacions –com la revista Cort- i continuà amb la recopilació de materials per a bastir un Arxiu de Folklore de les Illes Balears, el seu gran somni.

Caterina Valriu Llinàs (GREIB-UIB)

Aquesta col-lecció consta de 56 articles