Lluc : revista de cultura i d'idees


Lluc : revista de cultura i d'idees

Lluc

La revista Lluc és una de les revistes culturals més prestigioses de les Illes Balears. Va ser fundada pels Missioners dels Sagrats Cors. El primer número va veure la llum el gener de 1921. Amb el títol Lluch, que es canvià, l'any 1962, per la denominació Lluc i, a partir de 2004, sota la direcció de Damià Pons, incorporà el subtítol Revista de cultura i d'idees. La seva periodicitat fou mensual fins al 1978, que passà a ser bimestral i, posteriorment, semestral.

En un primer moment, l'objectiu primordial de la revista era la promoció de la devoció a la Mare de Déu de Lluc, però s’hi afegiren articles de contingut històric i folklòrics.

A partir de 1963, va esdevenir un instrument de normalització de la cultura de les Illes Balears, amb la publicació d'estudis i assaigs sobre religió, història, lingüística, art, folklore, literatura i política. A partir de 1968, va passar a publicar-se íntegrament en català, amb col·laboració de l'Obra Cultural Balear.

N'han estat directors: Miquel Rosselló, Gaspar Munar Oliver, Cristòfol Veny, Pere Joan Llabrés, Ramon Ballaster, Gabriel Fuster, Bartomeu Suau, Antoni Marimon i, des de 2004, Damià Pons.

Entre els col·laboradors de la revista destaquen persones cabdals de les lletres i cultures de les Illes, com Josep Maria Llompart, Francesc de Borja Moll, Marià Villangómez, Miquel Gayà, Josep Serra, Sebastià Serra, Gabriel Janer Manila, Josep Massot, Climent Picornell o Isabel Moll.

Aquesta col-lecció consta de 323 articles