Latitud 39 : Revista de literatura, llengua i arts


Latitud 39 : Revista de literatura, llengua i arts

Latitud 39: Revista de literatura, llengua i art

Latitud 39, amb el subtítol de Revista de literatura, llengua i art. Va ser una publicació escrita íntegrament en català que es publicà entre el gener de 1981 i l'agost de 1983. N'aparegueren setze números. La revista fou iniciada per l'empenta d'Antoni Artigues, Rafel Crespí, Pere Font, Lluís Maicas, Joan Mas, Joan Melià, Damià Pons i Pere Rosselló. A partir del número 8, Antoni Artigues i Lluís Maicas es deslligaren del projecte, i s'hi incorporarien Antoni-Lluc Ferrer i Jean Serra.

Se’n poden diferenciar dues etapes. En la primera, entre els números 1 i 6, es publicà en format de diari. La segona etapa, entre els números 7 i 16, apareixia en format de revista; en aquesta etapa, la revista era il·lustrada majoritàriament per joves artistes illencs, com Maria Carbonero, Ramon Canet, Lluís Juncosa, Menéndez Rojas, Horacio Sapere i Andreu Terrades. Pel que fa al disseny gràfic a partir del número nou, fou a càrrec d'Andreu Vidal.

La publicació tenia seccions vàries: de crítica i creació literària, crítica artística, assaig de tema lingüístic, filosòfic o cinematogràfic i bibliogràfic.

Aquesta col-lecció consta de 12 articles