L'Ecologista : Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa


L'Ecologista : Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

L’ecologista amb el subtítol òrgan informatiu del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa és una publicació que va veure la llum el 1985, amb la intenció d’informar a la ciutadania de les activitats realitzades pel GOB per protegir la nostres illes de les activitats urbanístiques i turístiques que destruïen el nostre entorn natural. A més de conscienciar a la societat la necessitat de preservar el nostre patrimoni natural i cultural.

La revista és publica íntegrament en català. I poden trobar quatre etapes. La primera, entre 1985- 1986. Es publicaren tres números, en format diari, en el que es recollien articles de gran qualitat, per conscienciar a la societat de la necessitat de prendre accions en diferents àmbits per protegir el medi. La segona etapa entre 1990-1996, es canvià el format a A4, i per facilitar la edició i la logística de l’equip redactor, el contingut passa a ser més esquemàtic. La tercera etapa (entre 1996-2010) es caracteritza per la impressió a color de la revista, es mantenen les seccions de la segona etapa. Finalment, la quarta etapa s’inicia al 2010, es produeix canvi de maquetació i incorpora noves seccions amb entrevistes i articles.

Aquesta col-lecció consta de 52 articles