Correo de Mallorca : diario católico de la mañana


Correo de Mallorca : diario católico de la mañana

Correo de Mallorca : diario católico de la mañana

Correo de Mallorca. Diario católico va ser fundat el 1910 per Joan Ramis d'Ayreflor i Saura i Rafel Caldenteny Cantallops. La publicació estava estretament lligada al Bisbat de Mallorca. Era de tendència conservadora i defensora del catolicisme, crítica amb el socialisme i el comunisme.

El primer número es publicà el primer de març de 1910 i sortí diàriament, excepte els diumenges per descans del personal, fins al 30 de maig de 1953, moment en què es va fusionar amb la publicació periòdica La Almudaina. Aleshores, donaren lloc al Diario de Mallorca. En foren directors Joan Ramis d'Ayreflor i Saura, i posteriorment Rafel Caldenteny.

Alguns dels redactors i col·laboradors foren Jaume Puig, Sebastià Sabater, Antoni Maria Sbert Massanet o Andreu Caimari, a més del periodista espanyol Severino Aznar, i el polític José Calvo Sotelo.

Per fer accessible aquesta publicació a la població de les Illes n’hem digitalitzat una part del fons, concretament la del període de la Guerra Civil, de manera que podem saber la visió de la guerra del bàndol vencedor.

La digitalització d'aquest fons ha estat possible gràcies a la generosa donació dels documents originals per part del Sr. Joan Francesc Rullan Vallcaneras.

Aquesta col-lecció consta de 825 articles