Les gramàtiques bilingües i trilingües, llur vinculació amb Europa. L'ensenyament a Mallorca i Menorca als segles XVIII i XIX. (PRD2018/03)


Les gramàtiques bilingües i trilingües, llur vinculació amb Europa. L'ensenyament a Mallorca i Menorca als segles XVIII i XIX. (PRD2018/03)

Les gramàtiques bilingües i trilingües, llur vinculació amb Europa. L'ensenyament a Mallorca i Menorca als segles XVIII i XIX. (PRD2018/03)

Projecte cofinançat parcialment per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, amb fons de la Llei de l’impost sobre estades turístiques ITS 2017-006 (PRD2018/03).

Aquesta col·lecció està formada per un compendi de gramàtiques per ensenyar llatí. La majoria d'aquestes gramàtiques foren editades a Mallorca entre els segles XVII i XIX. Solen emprar una llengua romànica com la llengua didàctica, normalment la castellana o la catalana.

Un segon compendi englobat al volum, Enseñanza II, recull cartilles tant per ensenyar la llengua i literatura castellana, com la catalana; en concret, cartilles i tractats per l'aprenentatge del dialecte menorquí, editats al segle XIX.

Per altra banda, trobam el Diccionario manual o vocabulario completo mallorquín-castellano, publicat per la Impremta de la Viuda de Villalonga, a Palma, el 1859.

Aquestes gramàtiques esdevenen en una font de primera mà per conèixer com s'ensenyava el llatí i les llengües catalana i castellana els segles passats a les nostres Illes.

Aquesta col-lecció consta de 47 articles