Registro completo
Títol:     Explicació de la construcció de nom, y verb, y demés parts de Oració
Autor/es: Anònim
Matèries en català: Gramàtica--Llatí ; Lingüística ; Gramàtica
Matèries en anglès: Grammar ; Linguistics ; Latin--Grammar
Abstract:  abstract not avalaible
Identificador:  BB-FA-693 ; BB-AB-I-53 (signatura antiga)
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess