Registro completo
Títol:     Preceptes, elegancias, kalendas, y frases que se enseñan en las Escolas de Gramatiga de la Provincia de S. Francesch de Mallorca : a major utilidat y comoditat de los miñons
Autor/es: Burguera, Miquel
Matèries en català: Ensenyament--Gramàtica--Llatí ; Gramàtica--Llatí
Matèries en anglès: Grammar ; Latin--Grammar ; Education--Grammar
Abstract:  abstract not avalaible
Identificador:  BB-4531
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess