Registro completo
Títol:     Declaració de la Doctrina Christiana, para los parocos, vicaris y Curas de Animas de la Diòcesi de Mallorca, que deuen practicar per enseñar a los filagresos
Autor/es: Anònim
Matèries en català: Ensenyament--Religió ; Doctrina
Matèries en anglès: Education--Religion ; Doctrine
Abstract:  abstract not avalaible
Identificador:  BB-4233 ; BB-XV-277 (signatura antiga)
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess