Registro completo
Títol:     Quertille des dielècte menurquí
Autor/es: Ferrer Parpal, Jaume
Matèries en català: Gramàtica--Menorquí ; Català--Menorquí--Dialecte ; Gramàtica--Català ; Lingüística
Matèries en anglès: Linguistics ; Catalan--Grammar ; Menorcan--Grammar ; Catalan - Dialects - Minorca
Abstract:  abstract not avalaible
Identificador:  R.6371 ; BB-3887 ; BB-XIV-242(Signatura antiga)
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess