Registro completo
Títol:     Cartilla para el uso de las escuelas
Autor/es: Anònim
Matèries en català: Educació ; Ensenyament--Lectura
Matèries en anglès: Education ; Teaching--Reading
Abstract:  abstract not avalaible
Identificador:  BB-3887 ; R.6354 ; BB-XIV-242(Signatura antiga)
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess