jornadesAntroponimia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/page/about none en Mon, 16 Oct 2023 11:00:30 CEST Mon, 16 Oct 2023 11:12:02 CEST unknown unknown La primera toponímia catalana dels actuals termes de Santa Margalida i Maria referida a unitats d’explotació agrària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p019 El recull toponímic del mapa topogràfic de Mallorca a escala 1:5.000 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p029 Toponímia i talassonímia mallorquina als Columbrets https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p033 Interès antroponímic del monedatge d’Inca del 1329 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p047 Una incursió en els treballs toponímics europeus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p059 Toponímia urbana: noms correctes? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p063 Aspectes toponímics de la costa dels Amunts (Eivissa) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p071 Els estudis de toponímia a la revista «Llucmajor de Pinte en Ample» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p077 Hi ha quelcom amagat a darrere d’alguns cognoms de jueus conversos de Mallorca? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p085 Els colors en els topònims https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p091 Festes patronals d’Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p097 Noves aportacions a la toponímia de s’Albufera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p101 La toponímia d’Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p125 Toponímia documental de Sineu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p131 Presentació de les síntesis regionals en el projecte PATROM https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p141 Coanegra, història i interpretació d’un topònim https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p145 La toponímia de Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p149 Toponímia urbana de la Ciutat de Mallorca (segona meitat del segle XV) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p167 Banyeres, un topònim de cap de brot https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p179 El llinatge Aguiló i els seus malnoms (s. XVII-XX) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p181 Els malnoms de Llorito https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p189 El puig de Mors i el castell de Mors, un aspecte de la toponímia antiga de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p195 Un recull dels genèrics i topònims més antics de la Vall de Sóller (1232-1350) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p203 A les entranyes de Selva, topònims https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p215 Geografia llegendària de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p221 Microtoponímia d’un monestir. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p227 Genèrics toponímics del pla de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p231 Alguns topònims històrics de la costa calvianera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p237 El topònim Llorito https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p245 El P. Rafel Juan, arxiver de Lluc, estudiós de la toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p255 El problema de la transcripció dels noms hebreus a les fonts medievals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p263 Antroponímia de Binissalem (noms, llinatges i malnoms) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p273 Antroponímia d’una vila artesana. Inca, 1872 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p275 Els camins del terme municipal de Llorito https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p285 Sa Indioteria [Palma, Mallorca] https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p305 Aplec de malnoms manacorins (1700-1730) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p317 Sobre l’etimologia de Bunyola https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p341 La neotoponímia com a indicador dels canvis a la ruralia de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p349 Sobre dos noms de reines de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p359 El paisatge de Sant Llorenç des Cardassar a partir de la fitotoponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p365 La repoblació mallorquina al sud del País Valencià després de l’expulsió dels moriscs (1609) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p379 La situació de la toponímia al litoral de Calvià https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p387 Toponímia i configuració urbana de Manacor al s. XVII https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p395 Transcripció i normativització toponímica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p415 Les «relacions de descendents de jueus conversos de diferents pobles de Mallorca» (1809) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimia_p423 Alguns noms de persona que foren usuals a Mallorca en els segles XIII - XIV i que sobreviuen com a llinatges https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p017 Femenia / Femenies. Un llinatge toponímic mallorquí https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p027 Notícies sobre el cognom Flores i la seva implantació a la ciutat de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p043 Uns antecedents que ja em tenien sensibilitzada amb l’arbitrarietat dels registres civils https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p047 Conclusions provisionals després d’una lectura del Repartiment de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p055 L’onomàstica com a mitjà per a l’estudi de l’origen dels colons de Mallorca en el segle XIII https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p065 Toponímia i malnominació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p105 Toponímia medieval artanenca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p113 Toponímia i noms de persona en l’obra del pare Lerchundi: «Vocabulario español- arábigo del dialecto de Marruecos» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p119 Topònims nostrans i forans dels carrers de Manacor https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p133 Al voltant dels topònims de Son Pelat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p157 Dos plànols de la parròquia de Sant Josep del Terme (1938 i circa 1957) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p167 Sobre alguns topònims de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p191 L’antroponímia mallorquina renaixentista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p203 La normalització de l’antropotoponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p213 Canvi i continuïtat toponímica en un terme de repoblació moderna https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p221 Es Colomer i Son Estela (Llorito). Notes d’història i microtoponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p245 La talla de Santa Margalida del 1682 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p263 Raons de la grafia Son Moja i no Son Mòger https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p295 Una aproximació a l’evolució de la nomenclatura i la toponímia de les parcel·les i propietats d’ús agrari i ramader a Santa Margalida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p299 De Santa Margalida d’Empúries a Santa Margalida de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p313 Els noms dels spots de windsurf, kitesurf, surf i bodyboard a Mallorca: les implicacions de l’embat en una neotoponímia inèdita https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p319 La toponímia dels camins rurals dels municipis de Lloseta, Mancor de la Vall, Selva, Binissalem i Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p333 La neotoponímia de les cases de Son Macià i s’Espinagar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p347 La toponímia aràbiga de la partió d’Empúries https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p361 Toponímia sobre les eres dels voltants del nucli urbà de Llucmajor https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimia_p371 La llista d’homes d’armes de 1515 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p013 A propòsit de la publicació dels malnoms dels xuetes de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p025 Grafies coincidents de cognoms catalans amb altres estrangers https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p029 Sobre l’origen dels llinatges mallorquins Estelrich i Fornari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p037 Una relació de noms de casa de sa Indioteria i des Pla de Son Nebot https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p045 El paisatge vitícola actual i històric de Mallorca a través de la toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p063 Proposta d’identificació d’antics topònims del terme de Selva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p071 Alguns noms de camins del terme de Selva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p087 La distribució geogràfica del genèric «clova» a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p093 La fitotoponímia com a element definidor del paisatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p109 La toponímia de s’Alqueria d’Andratx https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p123 La toponímia de Valldemossa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p141 Toponímia i noms de niguls al llevant i migjorn de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p155 Els camins del terme municipal de Llorito https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p165 Es Colomer i Son Estela (Llorito). Notes d’història i mincrotoponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimia_p171 Aportacions menorquines a l’onomàstica valenciana al segle XVII https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p013 Els llinatges de Muro al llarg dels segles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p027 El ferro i els ferrers en l’antroponímia catalana i europea https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p043 L’adaptació de topònims estrangers en català https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p049 El vestuari tradicional mallorquí https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p069 Els Esbarranch. Una família amb una vinculació de 250 anys amb la mar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p111 Sobre alguns topònims relacionats amb la barriada de sa Indioteria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p119 La toponímia com a font per al coneixement històric dels canvis de paisatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p135 Baix de sa Riba i es Puig (Llorito) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p143 La toponímia de Vinromà (Muro) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p177 Mots amb arrels, una exposició didàctica sobre toponímia del Principat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p205 Marines i garrigues a Mallorca, geografia de dos genèrics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimia_p223 Sarrià, una ullada al passat agrícola de Palma a través dels noms de lloc de la possessió més gran d’Establiments https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p013 Noms de varietats d’ametles a Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p027 Hidronímia i territori a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p035 Els noms de niguls a Establiments i es Secar de la Real https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p043 Neotoponímia al campus de la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p061 Notes sobre la toponímia de les pedreres del litoral de s’Estelella (Llucmajor) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p069 Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p073 Colls i pesqueres a Sóller https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p101 Evolució del conjunt onomàstic cristià a Mallorca entre els segles XIII i XV https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p109 Toponímia precatalana a Llorito https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p117 Son Lluc i es camp Jeu (Llorito) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p149 La toponímia a l’aula de secundària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimia_p183 Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (II) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p013 Els noms dels passos a la serra de Tramuntana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p069 Alguns aspectes toponímics d’Ariany https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p075 Estudi de la distribució geogràfica dels fitotoponímics relatius al medi humà al Llevant de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p115 La toponímia més enllà dels 1.000 metres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p129 Els pous a la toponímia de Muro https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p133 A banda i banda del camí de les Jonqueres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p143 Aportacions balears a la toponímia tradicional de la baronia de Xaló https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p193 Estructura viària del terme de Santa Maria del Camí a l’època clàssica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p205 Dos topònims (semi)inèdits del pla de Ciutat i la motivació del que els alberga https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p219 Evolució entre els segles XVI i XX del conjunt antroponímic tradicional a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p229 Sobre els noms de les guies de balears a l’Argentina https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p243 Fonts bàsiques per a l’estudi de l’onomàstica i la toponímia a l’Arxiu Diocesà de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p249 El torrent de Pareis https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p267 Notes d’antroponímia de la possessió de Vinromà (Muro), i alguns topònims més https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p277 Els Esbarranch. Una família amb una vinculació de 250 anys amb la mar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimia_p289 La invenció del pont Romà de Pollença https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p015 Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (III) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p027 Topònims costaners de Pollença des de la conquesta fins al segle XIX https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p059 Llocs, termes i valls de Pollença a l’època medieval i moderna https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p077 Fonts manuscrites per a l’estudi de l’antroponímia medieval als arxius de les terres de Ponent (Lleida) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p095 Petjades romanes al territori de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p101 El districte de Bulansa i la toponímia repartimental https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p113 La toponímia del repartiment al districte de Sineu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p121 Estudi sobre els llinatges més comuns de Santa Maria del Camí a partir del «Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV» de Joan Miralles i Monserrat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p147 Els noms de les mines de lignit d’Alcúdia i Pollença i la seva toponímia en disseminat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p155 Noms d’alguns personatges de la història de Mallorca d’etimologia dubtosa o no prou aclarida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p167 Alguns malnoms de Pollença a principi del segle XVI https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p175 Sobre una llista de monedatge de Montuïri de 1308 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p181 Fenòmens atmosfèrics a la morfologia urbana de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimia_p197 Eleazar, Ausiàs i Llàtzer, tres formes distintes d'un mateix nom https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p031 Els malnoms d'Artà. Aportacions per al seu coneixement https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p037 Noms i llinatges dels aniversaris de la Seu (1400 – 1409) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p057 Dues llistes de montuïrers de mitjan segle XIV https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p065 Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (IV): el pla dels indioters (1841-1869) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p083 Aproximació a la toponímia catalana a través de les cançons https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p105 La toponimia de l'espai rústic d'Alcúcia segons l'amillarament de 1862 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p127 Aportacions eivissenques a l'onomàstica valenciana del segle XVII https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p149 Algunes consideracions al voltant de les propostes normativitzadores del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya de l'IEC https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p189 Els noms dels llocs de pràctiques de surf i surf pla a Mallorca. Les implicacions de les ones en una neotoponímia inèdita https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p197 Toponímia de motivació paleontològica de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p209 Un inventari de les fonts de Mallorca, aspectes toponímics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p239 Els topònims de la Ciutat de Mallorca segons els Estims de 1685 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimia_p261 Els noms de les varietats locals d’algunes espècies d’arbres fruiters a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p034 Talassonímia de la mar de Capdepera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p050 La toponímia urbana de Petra. Aprofitament didàctic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p084 Els noms a la vida marinera tradicional de s’Estanyol de Migjorn: barques, niguls i pesqueres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p097 Passos i rutes a na Ferrana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p119 Fitònims col·lectius catalans amb els sufixos -et/-eda (o -eta) i -ós/-osa esdevinguts llinatges https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p125 Malnoms col·lectius i dites populars dels pobles del Pla de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p139 Topònims i genèrics toponímics a la ciutat de Mallorca. Segles XIII-XV https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p148 Toponímia del municipi de Fornalutx del segle XVI https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p182 Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (i V): sa Indioteria (1869-) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p207 Toponímia lloritana al segle XIX: l’Apeo de Garay (1818-1823) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p227 Anàlisi toponímica d’un mapa del Port de Sóller de 1894 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p245 La font d’Albassalba, el refugi d’un antropònim medieval https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimia_p253 Pròleg https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimia_p009 Cartografiar la toponímia històrica. Les seccions K i L de l'amillarament de Sineu (1864) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimia_p013 La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimia_p049 Els noms del bestiar del convent de Sant Domingo de Palma (1795-1820) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimia_p073 Els talassònims de sa Ràpita https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimia_p121 Rotes i roters a la toponímia llucmajorera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimia_p129 Els noms de les varietats tradicionals d'algunes espècies hortícoles a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimia_p145 Presentació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p006 II Congrés de la Societat d’Onomàstica. Manacor, 24-25 d’octubre de 2014. Paraules per a la sessió inaugural https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p007 Antoni M. Alcover i la importància de l'onomàstica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p013 Els topònims i els antropònims als quaderns de camp d’Antoni M. Alcover https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p033 Les referències toponímiques com a indicador de la percepció del paisatge en obres literàries d’autors manacorins https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p048 Toponímia de Cardó. Conflictes, religió i lleure https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p057 La construcció de segona residència: Impacte en la toponímia i la identitat de la Marina Baixa (País Valencià) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p066 Topònims mallorquins com a indicadors de la identitat dinàmica del paisatge vegetal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p074 Toponímia i territori. Consideracions entorn de la problemàtica i l’aplicació cartogràfica de la seva interrelació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p085 La toponímia dels espais imaginaris https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p090 A propòsit del riu Mèder: de claveguera a l’aire lliure a curs fluvial renaturalitzat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p099 Un substrat toponímic factor d’identitat de la protodiòcesi d’Elna (Catalunya Nord) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p107 Els noms de les vies d’escalada al massís de Montserrat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p123 L’entorn com a recurs didàctic. El cas de València https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p134 Qui ets? Com et diuen? Experiència i balanç d’una campanya municipal de normalització de noms i cognoms https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p150 Identificació de les famílies més rellevants i aproximació a l’origen i el significat dels seus renoms: el poble de Son Servera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p165 La vida secreta de les paraules. El sorprenent món de les etimologies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p177 L’origen dels noms i cognoms catalans. Les arrels antroponímiques que marquen una identitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p183 Malnominació i identitat política. El cas dels fogoneus i els pellosos a Llorito i Sineu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p186 Imatgies. Una xarxa toponímica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p202 La gestió i el control dels noms geogràfics de les Illes Balears: necessitat de creació d’un nomenclàtor georeferenciat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p223 Els orígens tardoromans dels parcel·laris d'alguns pobles de Mallorca: la trama urbana de Porreres i altres casos relacionats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p231 Noms de lloc esotèrics i divins de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p241 La toponímia als itineraris de La Guia de Mallorca de Josep Pla https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p258 Recensiva de la onomástica del “Corpus Cavernario Mayoricense” https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p269 El cas de Lluc. Una nova aportació al topònim Lluc balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p277 Ses Fontanelles (s'Arenal), nom d'un aiguamoll? Aclariments historicotoponímics de la zona https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p278 Àrab o romànic? L’origen del topònim de Coma Sema https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p290 Microtoponímia d'un monestir. El monestir de la Concepció de la Verge Maria de Sineu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p296 La petjada valenciana en la toponímia d’Eivissa i Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimia_p320 Pròleg https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p007 Topofílies toponímiques: La percepció de la llum, els colors i la contemplació panoràmica de la bellesa del paisatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p011 El futur de l’onomàstica: Algunes idees, constatacions, propostes i suggeriments per a una renovació creativa de l’activisme onomàstic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p023 Els topònims geoturístics als Països Catalans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p031 La microtoponímia de Son Miralles, olim la Torrassa (Llorito) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p059 La toponímia urbana interior de Son Sunyer (el Pil·larí i les Cadenes): història i etimologies populars https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p101 Els noms dels vèrtexs geodèsics de les Illes Balears: denominació, relació amb la toponímia existent i proposta de normalització https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p131 Acotacions a alguns topònims de sa Indioteria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p153 Hidronímia al terme de Binissalem (Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p169 Sobre la situació de la toponímia oficial a les Illes Balears: el Nomenclàtor de Toponímia de Menorca i el futur Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p175 Talassonímia i flora submarina https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p187 La descripció geogràfica i el mapa del terme de Manacor, de Joan Binimelis (final del segle XVI) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p229 Fartàritx https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p245 Son Virgo. Notes d’història, arquitectura i microtoponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p253 Els orígens tardo-romans dels parcel·laris d’alguns pobles de Mallorca: la trama urbana de Porreres i d’altres de relacionats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimia_p275 Pròleg https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p007 Sobre els trets lingüístics representats en els topònims del Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (NOTIB) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p009 El Nomenclàtor de toponímia de Menorca: procés de disseny i metodologia de treball https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p123 Mallorca, 1579. Mapes, vistes i topònims https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p130 Els noms dels carrers de s’Arracó al llarg de la història https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p171 La toponímia preromana balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p187 Els topònims de s’Arenal sorgits arran del boom turístic i la nova toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p209 Microtoponímia actual de l’antiga possessió de Binitaref (Sineu) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p273 Els prenoms manacorins entre el final del segle XX i el començament del segle XXI: de la tradició a la modernitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimia_p295 Sobre onomàstica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2002_jornadesAntroponimiapdf Jornades d'Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2004_jornadesAntroponimiapdf XVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia, (Selva, 2005) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2005_jornadesAntroponimiapdf XIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2006_jornadesAntroponimiapdf XX Jornada d'Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2007_jornadesAntroponimiapdf XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2008_jornadesAntroponimiapdf XXII Jornada d'Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2009_jornadesAntroponimiapdf XXIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2010_jornadesAntroponimiapdf XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2011_jornadesAntroponimiapdf XXV Jornada d’Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2012_jornadesAntroponimiapdf XXVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2014_jornadesAntroponimiapdf XXVIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2018_jornadesAntroponimiapdf XXIX Jornada d’Antroponímia i Toponímia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/jornadesAntroponimia/document/2019_jornadesAntroponimiapdf