affar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/page/about <br><br><p><i>Affar</i> (ISSN 0211-593X) fou editada pel Departament de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de les Illes Balears els anys 1981 i 1982 i en sortiren dos &uacute;nics n&uacute;meros. Hi col&middot;laboraren professors del mateix departament de Filologia, tant de l'especialitat de Catalana com Espanyola, i tamb&eacute; s'hi sumaren alguns escriptors mallorquins.</p> en Mon, 29 Jun 2020 18:23:17 CEST Fri, 03 Jul 2020 19:05:58 CEST unknown unknown A propòsit de l'Affar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p013 Els problemes ortogràfics de les formes balears de la primera persona del present d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p021 La normalització lingüística a les Balears, avui https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p025 De re ficaria: cat. bordissots i paratjals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p037 Esquema de Damià Huguet https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p049 Àlgebra bibliogràfica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p059 El teatre de Josep Roca i Roca. Aportació documental coetània https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p069 Conversa amb en Guillem Colom, 11-12-1970 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p087 Aproximació a Joan Torrendell 1869-1937 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p105 La religió i l'obra de Miquel Àngel Riera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p119 Notes sobre l'Arte de poesía castellana de Tomàs Barceló https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p129 Rondalles inèdites https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p137 Dona i cançoner https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p145 Un romanç sobre el fet d'armes a Sóller del 1561 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p155 Saba Marinenca i la lluita cultural del nacionalisme a Llucmajor 1916 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p169 Notes sobre premsa política a Mallorca: El Cantón Balear 1873-74 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1p179 El Llibre de l'Affatus de Ramon Llull https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p013 Immigració, llengua i ensenyament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p033 L'estandardització de la llengua catalana: perspectives actuals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p043 Llorenç Villalonga i l'Avantguardisme https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p057 Llorenç Moyà i el seu Teatre de la Llibertat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p069 La poesia de Miquel Àngel Riera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p087 Un epistolari de Llorenç Moyà Gilabert https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p109 Lectura d'un poema de Bartomeu Rosselló-Pòrcel https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p133 Aspectes sociològics de Bearn https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p139 Aportacions a l'estudi del teatre mallorquí contemporani https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p147 Notes sobre Salvador Galmés i el lul·lisme https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p161 Dos poemes suggerits pel rector de Vallfogona https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p173 Mn. Antoni Maria Alcover, folklorista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2p187 Affar 1981, vol. 1 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1981v1pdf Affar 1982, vol. 2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/affar/document/Affar_1982v2pdf