derHerold https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/page/about <p><i>Affar</i> (ISSN 0211-593X) fou editada pel Departament de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de les Illes Balears els anys 1981 i 1982 i en sortiren dos &uacute;nics n&uacute;meros. Hi col&middot;laboraren professors del mateix departament de Filologia, tant de l'especialitat de Catalana com Espanyola, i tamb&eacute; s'hi sumaren alguns escriptors mallorquins.</p> <p><strong>Continguts</strong></p> en Sun, 01 Mar 2020 09:21:51 CET Fri, 03 Jul 2020 23:46:24 CEST unknown unknown Der Herold 1933, no 001 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No001 Der Herold 1933, no 002 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No002 Der Herold 1933, no 003 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No003 Der Herold 1933, no 004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No004 Der Herold 1933, no 005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No005 Der Herold 1933, no 006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No006 Der Herold 1933, no 007 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No007 Der Herold 1933, no 008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No008 Der Herold 1933, no 009-010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No009_010 Der Herold 1933, no 011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No011 Der Herold 1933, no 012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No012 Der Herold 1933, no 013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No013 Der Herold 1933, no 014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1933_No014_pdf Der Herold 1934, no 015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No015 Der Herold 1934, no 016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No016 Der Herold 1934, no 017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No017 Der Herold 1934, no 018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No018 Der Herold 1934, no 019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No019 Der Herold 1934, no 020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No020 Der Herold 1934, no 021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No021 Der Herold 1934, no 022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No022 Der Herold 1934, no 023 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No023 Der Herold 1934, no 024 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No024 Der Herold 1934, no 025 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No025 Der Herold 1934, no 026 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No026 Der Herold 1934, no 027 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No027 Der Herold 1934, no 028 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No028 Der Herold 1934, no 029 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No029 Der Herold 1934, no 030 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No030 Der Herold 1934, no 031 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No031 Der Herold 1934, no 032 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No032 Der Herold 1934, no 033 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No033 Der Herold 1934, no 034 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No034 Der Herold 1934, no 035 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No035 Der Herold 1934, no 036 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No036 Der Herold 1934, no 037 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No037 Der Herold 1934, no 038 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No038 Der Herold 1934, no 039 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/derHerold/document/DerHerold_1934_No039