maina https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/page/about none en Wed, 14 Jun 2023 13:51:24 CEST Wed, 14 Jun 2023 13:55:20 CEST unknown unknown El almendro en Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p002 Contribución al estudio de las inclusiones https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p008 El sol y su actividad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p016 Excursión a la zona del Arenal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p019 Escola normal i fet lingüístic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p025 La fundamentación prospectiva de la pedagogía https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p028 Niños nerviosos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p032 La creatividad de los niños y la escuela https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p034 Psicología del color https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p035 Se puede hablar de técnicas de expresión plástica en el parvulario https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p038 Voluntad y deseo de dibujar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p041 Pedagogia musical i cançó popular https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p043 Els nostres poetes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p046 El terror del nom https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p049 De la educación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p050 La ciencia ¿neutra? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p052 Comprender lo incomprensible https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p053 Per a una bibliografia de la literatura infantil a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0p056 Matemàtica i educació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p002 Los diagramas bioclimáticos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p004 Binissalem i els seus novel·listes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p010 Un llenguatge per a una escola viva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p012 Les rondalles a l'escola o la màgia de la cultura popular https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p015 Les perspectives nacionalista i internacionalista en la interpretació del fet educatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p016 La Societat Econòmica d'Amics del País de Mallorca (1778) i la Junta Particular de Comerç de Barcelona (1758) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p021 La revista escolar com a eina educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p025 El dibujo infantil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p028 La icona, un art litúrgic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p030 Proceso de doblado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p031 El mercenario balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p034 Comentari històric https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p041 Dos poemes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p044 Dedicatòria, Desig, Crit https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p045 Escola, oblida l'ahir. Avui te necessitam https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p046 Activitats a l'escola https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p047 La reforma de l'educació bàsica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p049 Indicadores operativos del fracaso escolar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1p052 Los diagramas bioclimáticos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p002 Fluctuació anual del fitoplàncton del port de Ciutat de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p009 Fundamento del concepto de área https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p015 Escola normal i fet lingüístic (encara) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p017 Relació llenguatge verbal i jocs populars https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p019 Felanitx, abril de 1980 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p024 Gianni Rodari i la seva gramàtica de la fantasia a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p026 Aportaciones a la fundamentación de las estrategias de la formación de profesores https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p031 Pedro o el dibujo como medio de comunicación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p034 Línea y color https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p038 Maria Vich, o la lluita esperançada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p039 Sexo y cultura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p040 Análisis de la percepción e identificación de vallas publicitarias https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p044 La ocupación de algunos islotes costeros en la protohistoria de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p049 Unes dades econòmiques de finals de la II República a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p055 Una experiencia de teatro en la Escuela Aneja de Magisterio de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p058 Els nanets https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p060 Els filats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p062 Imágenes de Navidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p066 La silla perfecta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p067 Temps https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2p069 El pedagog mallorquí Miquel Briñón i Mercant https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p004 Evocació de Melcion Rosselló i Simonet https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p005 Melcion Rosselló, professor de pràctiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p007 Teoría y praxis educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p009 Un mestre de mestres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p011 Caracteres morfológicos y constitución química de variedades de almendra de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p014 Matemática moderna en E.G.B. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p020 La fotografía como eje de experiencia en ciencia integrada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p023 El port de Maó https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p032 Sobre la poesia de Miquel Àngel Riera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p038 Quevedo y el barroco francés https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p042 L’Escola Normal i la colònia escolar de Porto Colom, 1935 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p048 El fet esplai https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p054 La renovació educativa i el coneixement del medi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p058 Para una revisión crítica de los textos de E. G. B. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p062 Una experiència d'escola activa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p064 Gaston Mialaret https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p069 Los métodos activos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p070 Pere Ignaci https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p076 Sexo y cultura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p077 L'Escola Mercantil enfront de l'escola tradicional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p088 L'aprofitament del medi a l'escola rural https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p092 Teatre, imaginació i joc https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p095 El somni https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p102 El cubo de basura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p103 La llengua catalana dins l'ensenyança a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p104 Melcion Rosselló Simonet, l'home https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3p109 Introducció històrica al càlcul de probabilitats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p002 Activitat per introduir les fraccions i els nombres racionals al 6è curs https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p004 Perspectives actuals sobre l'equilibri ecològic del nostre litoral https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p006 Biomasa y agroenergia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p012 Llorenç Moyà https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p017 La societat mallorquina en l'obra de Llorenç Villalonga https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p018 Notas sobre La conquista del aire en la literatura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p030 Breu història musical de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p032 Conversa amb Miquel Briñón Mercant https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p040 La lectura i l'escriptura com a plaer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p043 Individu i grup en el rendiment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p046 V Setmana de renovació educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p050 La formació dels mestres a debat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p051 Sobre el sentido creador de las estructuras de comunicación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p054 Percepción del color en el niño https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p057 De ball de bot al ball d'aferrat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p059 Evolución del rendimiento escolar en la E.G.B. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p061 Psicologia? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p067 Mancor de la Vall https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p070 Los templarios entre la realidad y el mito https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p073 Una aproximación a la historia de los gremios de Mallorca en el siglo XVIII https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p075 Programació didàctica de la història contemporània a través del cinema https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p081 Les quatre llunes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4p086 Darwin, darwinisme, neodarwinisme https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p002 Aspectos geológicos en la vida y obra de C. R. Darwin, 1809-1882 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p006 El karst https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p014 Parlem de lògica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p024 Parlament llegit dia 15 de gener en el Teatre Principal de Ciutat, abans de l'estrena de La importància de tenir un siurell https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p026 Un home de feina https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p030 La nostra llengua parlada a l'Escola https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p032 La palabra francesa face https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p035 Un tigre, dos tigres, tres tigres... https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p040 Calidad de estudio, calidad de vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p044 Doble torn https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p046 Fèlix o l'eterna itinerància https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p048 Mestres de temps passat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p054 Mi descubrimiento de Alexandre Galí https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p056 El collage con aironfix https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p060 Darwin i alguns aspectes sociològics de la seva teoria de l'evolució https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p062 Un caso típico, pero no único, sobre la sucesión a un beneficio de capellanía https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p066 La introducció de les noves ciències a Mallorca durant la segona m¡tad del segle XVIII https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p068 Darwinismo y filosofías https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p072 Gran poema del maig de 1982 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p077 Poemes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5p078 Las cónicas del Universo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p002 Espectros https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p004 Los últimos años de la vida de Antoine de Saint-Exupéry https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p012 La música popular a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p021 Estimar, delitós afer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p025 Llengua i ensenyament a Suïssa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p031 Lewis Carroll en el país de les meravelles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p035 Paralelismo del proceso evolutivo en la representación de la figura humana y del animal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p038 La adaptación de los alumnos en la transición de EGB a BUP https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p040 Breves notas sobre el grup Tago https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p044 L'actuació de Juan March a Mallorca als anys trenta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p048 El reformisme liberal i la creació de l'Escola Normal, 1842 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p050 Centelles-82 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p054 IV jornadas pedagógicas insulares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6p057 Los diagramas bioclimáticos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p002 El reto de la noche https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p005 Una experiència de coneixement del medi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p008 El cant coral infantil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p014 Maria Antònia Salvà, 25 anys després https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p020 La passió de llegir https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p024 Organització i aprenentatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p027 Saber mirar i saber fer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p030 En torno a los sacrificios humanos en la antigüedad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p032 La doctrina protestante ante la Inquisición de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p038 Cap a una altra visió de la crisi econòmica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p041 L'esdevenir de la geografia a les escoles normals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p045 Poemes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p051 El cas de les panades misterioses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p052 ECCA, una tecnologia educativa espanyola https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p054 Resensió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p058 La darrera provocació de Rainer W. Fassbinder https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7p059 La comuna de Bunyola, un tema d'educació ambiental https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p002 Apunts de fonètica sintàctica per als mestres mallorquins https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p010 La llei del pèndol https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p015 Un cicle inicial enfocat vers una educació compensatòria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p016 Els infants i els adolescents en els contes populars https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p018 Reflexions sobre la llengua catalana i l'educació preescolar a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p023 Reflexions socio-educatives sobre algunes experiències de dinàmica de grup https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p026 Publicacions en sèrie en edició facsímil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p031 El vocalisme de Sineu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p036 El druïda a Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p046 Un intercanvi escolar amb França https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p050 Ràdio Mediterrània no claudicarà https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p054 Maria Vich https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8p057 Simulació amb ordinador d'una pràctica de laboratori https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p002 El llatí i la seva didàctica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p007 Notes sobre els adverbis demostratius de lloc https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p009 Una teoria de l'escriptura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p013 Sistema axiomàtic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p023 La formació del professorat bàsic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p026 Joc de paraules amb imatges prepotents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p029 Encara hi ha masculinitat als textos escolars? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p032 La identificació dels estudiants de professorat d'EGB amb el seu futur rol docent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p037 El llibre infantil d'imaginació en català a la postguerra https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p041 Les guies telefòniques com a recurs didàctic i per a la investigació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p045 La geografia a les rondalles mallorquines https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p050 L'Escola de Nàutica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p055 Transformacions de la propietat rústica a la comarca del Pla de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p058 Tesi doctoral de Gaspar Mayor Forteza https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p060 Dues cançons populars menorquines per a infants https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p061 Si no fos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p065 El cap voltor https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p066 Índex alfabètic d'articles apareguts a Maina https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9p070 Maina 1979, vol. 0 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1979v0pdf Maina 1980, vol. 1 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v1pdf Maina 1980, vol. 2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1980v2pdf Maina 1981, vol. 3 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v3pdf Maina 1981, vol. 4 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1981v4pdf Maina 1982, vol. 5 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v5pdf Maina 1982, vol. 6 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1982v6pdf Maina 1983, vol. 7 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v7pdf Maina 1983, vol. 8 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1983v8pdf Maina 1984, vol. 9 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/maina/document/Maina_1984v9pdf