papersSocietatEspeleologica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/page/about <p>&nbsp;</p> <p>Els <em>Papers de la Societat Espeleològica Balear</em> (ISSN 2605-3144) és una publicació periòdica anual iniciada l'any 2018 amb l'objectiu d'esdevenir un referent en els estudis del carst a les Illes Balears. La revista, editada per la Societat Espeleològica Balear, fundada l'any 2017, té com a principal objectiu la difusió de l'estudi científic del carst i de les cavitats subterrànies, que inclouen l'exploració i la topografia de coves i avencs, així com la publicació d'estudis geològics, paleontològics, biològics, arqueològics, etnològics i de qualsevol altre caire científic i humanístic relacionat amb el carst.</p> <p><strong>Continguts</strong></p> en Wed, 01 Feb 2023 09:47:36 CET Wed, 01 Feb 2023 09:51:18 CET unknown unknown Editorial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p000Editorial Pròleg https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p000Proleg Principals etapes de l’exploració i topografia de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p001 Aspectes històrics i bibliogràfics de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p021 L’entorn geogràfic, geomorfològic i geològic de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p049 Nou plànol topogràfic de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p065 Les Coves del Drac (Manacor, Mallorca). Descripció del sectors terrestres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p077 Les exploracions subaquàtiques a les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p105 El Drac subaquàtic (Coves del Drac, Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p117 L’espeleogènesi de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca): evolució dels coneixements i interpretació actual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p141 El registre sedimentari de la part subaquàtica de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p165 Caracterització físico-química dels llacs de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p181 Morfologies freàtiques i hipogèniques de les Coves del Drac https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p197 Dinàmica de l’atmosfera dels sectors no turístics de les Coves del Drac https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p215 Anàlisi dels grafits de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p223 Les Coves del Drac i el turisme a Mallorca: impressions d’un guia de les coves https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p237 Les cavitats properes a les Coves del Drac (Manacor, Mallorca): descripció i refl exions sobre la seva possible relació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018vol001p249 Noves exploracions a l’avenc d’en Xim (Pollença, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2019vol002p001 Les coves de Mallorca al llibre d’Édouard-Alfred Martel “La Spéléologie ou science des cavernes” (1900) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2019vol002p015 Breus aportacions a les coves de la zona de Can Frasquet (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2019vol002p029 Els fenòmens càrstics a les Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó: notes de geomorfologia, lingüística i etnografia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2019vol002p037 La cova des Ranxo des Coll (Santa Maria del Camí, Mallorca). Descripció, contextualització i aspectes destacats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2019vol002p055 Sistema Pirata-Pont-Piqueta (Manacor, Mallorca): estat de la qüestió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2019vol002p069 Sistema Gleda-Camp des Pou (Manacor, Mallorca): estat de la qüestió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p001 Algunes obres d’É.A. Martel publicades el primer quart del segle XX: referències al carst i les coves de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p033 Els Avencs de s’Esquena dets Ases (Galatzó, Calvià) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p047 El crui de ses Moletes (Puigpunyent, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p055 Sobrecrecimientos freáticos en espeleotemas (POS): una experimentación con placas de vidrio (datos preliminares) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p065 Les “Rondayes de Mallorca” de l’Arxiduc Lluís Salvador: una aproximació espeleològica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p083 Les cavitats litorals de sa Punta –Portocolom– (Felanitx, Mallorca), 1ª part. Descripció, topografia i aspectes geomorfològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p093 El nivell marí a Mallorca durant el darrer interglacial (MIS-5): estat de la qüestió basat en les datacions d’espeleotemes freàtics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020vol003p115 Norbert Font i Sagué a Mallorca (22-23 de febrer de 1909): prospecció d’aigües subterrànies i visita a la Cova Nova de Son Lluís de Porreres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p001 Els espeleotemes freàtics del miocè superior i pliocè de les Coves d’Artà (Capdepera, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p019 La Font des Verger (Sóller, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p035 Nou plànol topogràfic de les Coves d’Artà (Capdepera, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p047 Aspectes geològics del sistema espeleològic Gleda – Camp des Pou (Manacor, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p075 Les cavitats litorals de sa Punta -Portocolom- (Felanitx, Mallorca), 2ª part. Descripció, topografia i aspectes geomorfològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p089 Grup Espeleològic EST: 1968-2017. Mig segle d’espeleologia mallorquina (2ª part, 1989-2017) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p103 In Memoriam. Josep Márquez Vanrell (1943 - 2021) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021vol004p139 L’obra espeleològica de Joaquim Maria Bover de Rosselló (1810-1865) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p001 La cova de Sant Ferran (Sant Ferran de ses Roques, Formentera) i la història de les recerques subterrànies a l’illa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p045 Noves cavitats a la zona de la Comuna de Fornalutx (Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p055 Relacions entre endocarst i dinàmica litoral. El cas de cala Barbacana -Portocolom- (Felanitx, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p063 Tolerància de la fauna cavernícola terrestre de la Cova de sa Font (Sa Dragonera, Illes Balears) envers altes concentracions de diòxid de carboni https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p087 Es Dolç des Coll Baix (Alcúdia, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p101 La cova des Drac des Rafal des Porcs: exploracions i descobriments de 1997 (Santanyí, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p109 La cova des Drac des Rafal des Porcs (Santanyí, Mallorca). Un tresor arqueològic recuperat de l’oblit https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022vol005p127 Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2018v001pdf Papers de la Societat Espeleològica Balear 2019, vol. 2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2019v002pdf Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2020v003pdf Papers de la Societat Espeleològica Balear 2021, vol. 4 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2021v004pdf Papers de la Societat Espeleològica Balear 2021, vol. 5 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/papersSocietatEspeleologica/document/PapersSEB_2022v005pdf