parisBaleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/page/about <br> <br> <p> <strong> <em>París-Baleares</em> </strong>,<strong> </strong>amb el subtítol <em>Organe Mensuel de l’Association Amicale des Originaires et Descendants des Baléares résidant en France</em>, fou l’òrgan difusor de l’associació Les Cadetes de Majorque, única associació fins avui coneguda dels emigrants balears a terres franceses.</p> <p> La llarga vida que tingué la publicació, quaranta-quatre anys, s’inicia el mes de gener de 1954 a París. Se’n publiquen un total de 377 números, el darrer el juny de 1998, a Palma. Tingué una periodicitat mensual fins a 1973, moment en el qual començà a aparèixer cada dos mesos. <br> </p> <p> <em>París-Baleares </em>és una publicació feta en els seus orígens per emigrants per a emigrants. França s’havia convertit en un important focus receptor d’emigració balear des del darrer terç del segle XIX. Aquest corrent comença al voltant del comerç de la taronja, del port de Sóller al port de Marsella. Molts d’aquests primers emigrants iniciaren projectes comercials que els dugueren per tot el territori gal. I no tan sols eren sollerics, com la memòria col·lectiva recorda, sinó també d’altres indrets de les Balears. <br> </p> <p>Els anys cinquanta, moment en el qual l’Estat franquista fomenta l’emigració cap a Europa, França ja acollia una colònia important d’emigrants balears. L’arribada de nous emigrants animà un grup de mallorquins a crear l’associació Les Cadetes de Majorque<em>, </em>en un intent de cobrir la necessitat de fomentar les relacions entre els emigrants i els seus descendents en terres franceses. La publicació s’establirà com un mitjà de notícies entre ells mateixos i els seus familiars i amics a les Illes. Però també per conèixer i difondre la història, la cultura, la literatura i la llengua de les Illes.<br> </p> <p>Una de les particularitats d’aquesta publicació és la utilització de tres llengües: català, castellà i francès. Aquestes eren les llengües habituals dels socis, els quals eren els encarregats d’omplir de notícies i continguts la publicació. S’imprimí a França fins a 1965. No estava a l’abast del públic, ja que era necessari ser-ne soci per rebre-la per correu ordinari.<br> Per entendre’n més bé la trajectòria, podem establir la cronologia següent: </p> <ul> <li>1954-1961. Durant aquesta etapa destaca l’interès per donar a conèixer les tradicions i la cultura pròpia de les Illes a través de les seves pàgines. Aquest interès cal cercar-lo principalment en dues qüestions. Per una banda, reivindicar la riquesa històrica i cultural de les Illes; per una altra, ajudar a conèixer més bé la terra dels pares als fills educats a França.</li> <li>1961-1975. Anys de consolidació de l’associació, amb un interès creixent per fomentar la imatge turística de les Illes. Hi ha dues seccions fonamentals: <em>Crónica de Francia</em> i <em>Crónica de Baleares</em>. A la primera, els socis residents a França escriuen crònica social de les seves vides. A la segona també, però és més important la feina dels col·laboradors, amb notícies de caràcter local, difícils de trobar pels socis francesos. Són anys de creixement econòmic a les Balears, moment en el qual molts dels socis retornen, sigui per negocis, sigui per jubilar-se. </li> <li>1975-1998. Els canvis polítics a Espanya fomenten el retorn dels socis que encaren no havien tornat. Els que no tornen, molts d’ells fills i néts d’emigrants, perden l’interès per l’associació. Comença la decadència, ja iniciada l’any 1973 per problemes econòmics. Davant d’una possible desaparició, s’opta per donar un altre caire a la línia d’actuació de la revista. El gruix dels socis que encara romanen a l’associació són originaris dels pobles de s’Arracó i Andratx. Decideixen integrar-se dins l’Associació de Premsa Forana de Mallorca. Aquest fet explica que la publicació es transformi en una mena de butlletí de notícies locals del municipi d’Andratx, de manera que perd gran part de la seva funció original. El seu nou paper es consolidarà com a portaveu del sentiment de la zona, amb el moviment Dragonera pels Dragons, fins i tot a la premsa nacional, com a font d’aquesta reivindicació.</li> </ul> <p>Ana Laura Garcia Monserrat</p> <hr align="left" width="50%"> <br> <strong>Agraïment</strong> <p>La creació de la col·lecció digital <em>París-Baleares</em> ha estat possible gràcies a la generosa contribució del senyor Antoni Ricardo Simó Cárdenas, fill del senyor Antoni Simó Alemany (Tresorer i delegat general a les Illes Balears de l'associació "Les Cadets de Majorque"). El senyor Antoni Ricardo Simó Cárdenas va proposar a la Universitat de les Illes Balears la digitalització de la publicació periòdica <em>París-Baleares</em> per tal d'oferir-la en accés obert a la Biblioteca Digital de les Illes Balears i, a més a més, va donar generosament la seva col·lecció completa particular de <em>París-Baleares</em> al Servei de Biblioteca i Documentació. La col·lecció donada es preserva a la <a href="http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/son_lledo/">Biblioteca Son Lledó</a>.</p> en Wed, 28 Jun 2023 09:14:12 CEST Wed, 28 Jun 2023 09:26:57 CEST unknown unknown París-Baleares 1966, no. 138 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes09_n0138 París-Baleares 1966, no. 139 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes10_n0139 París-Baleares 1966, no. 140 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes11_n0140 París-Baleares 1966, no. 141 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes12_n0141 París-Baleares 1954, no. 1 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes01_n0001 París-Baleares 1967, no. 142 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes01_n0142 París-Baleares 1954, no. 2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes02_n0002 París-Baleares 1967, no. 143 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes02_n0143 París-Baleares 1954, no. 3 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes03_n0003 París-Baleares 1954, no. 4 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes04_n0004 París-Baleares 1967, no. 144 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes03_n0144 París-Baleares 1954, no. 5 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes05_n0005 París-Baleares 1967, no. 145 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes04_n0145 París-Baleares 1954, no. 6 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes06_n0006 París-Baleares 1954, no. 7 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes07_n0007 París-Baleares 1967, no. 146 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes05_n0146 París-Baleares 1954, no. 8 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes09_n0008 París-Baleares 1954, no. 9 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes10_n0009 París-Baleares 1967, no. 147 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes06_n0147 París-Baleares 1954, no. 10 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes11_n0010 París-Baleares 1967, no. 148 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes07_08_n0148 París-Baleares 1954, no. 11 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes12_n0011 París-Baleares 1967, no. 149 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes09_n0149 París-Baleares 1967, no. 150 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes10_n0150 París-Baleares 1967, no. 151 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes11_n0151 París-Baleares 1967, no. 152 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes12_n0152 París-Baleares 1955, no. 12 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes01_n0012 París-Baleares 1955, no. 13 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes02_n0013 París-Baleares 1955, no. 14 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes03_n0014 París-Baleares 1968, no. 153 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes01_n0153 París-Baleares 1955, no. 15 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes04_n0015 París-Baleares 1968, no. 154 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes02_n0154 París-Baleares 1955, no. 16 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes05_n0016 París-Baleares 1955, no. 17 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes06_n0017 París-Baleares 1968, no. 155 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes03_n0155 París-Baleares 1955, no. 18 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes07_08_n0018 París-Baleares 1968, no. 156 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes04_n0156 París-Baleares 1955, no. 19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes09_n0019 París-Baleares 1955, no. 20 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes10_n0020 París-Baleares 1968, no. 157 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes05_n0157 París-Baleares 1955, no. 21 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes11_n0021 París-Baleares 1968, no. 158 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes06_n0158 París-Baleares 1955, no. 22 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes12_n0022 París-Baleares 1968, no. 159 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes07_08_n0159 París-Baleares 1968, no. 160 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes09_n0160 París-Baleares 1968, no. 161 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes10_n0161 París-Baleares 1968, no. 162 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes11_n0162 París-Baleares 1968, no. 163 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes12_n0163 París-Baleares 1956, no. 23 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes01_n0023 París-Baleares 1969, no. 164 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes01_n0164 París-Baleares 1956, no. 24 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes02_n0024 París-Baleares 1969, no. 165 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes02_n0165 París-Baleares 1956, no. 25 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes03_n0025 París-Baleares 1969, no. 166 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes03_n0166 París-Baleares 1956, no. 26 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes04_n0026 París-Baleares 1969, no. 167 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes04_n0167 París-Baleares 1956, no. 27 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes05_n0027 París-Baleares 1969, no. 168 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes05_n0168 París-Baleares 1956, no. 28 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes06_n0028 París-Baleares 1969, no. 169 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes06_n0169 París-Baleares 1956, no. 29 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes07_08_n0029 París-Baleares 1969, no. 170 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes07_08_n0170 París-Baleares 1956, no. 30 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes09_n0030 París-Baleares 1969, no. 171 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes09_n0171 París-Baleares 1956, no. 31 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes10_n0031 París-Baleares 1969, no. 172 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes10_n0172 París-Baleares 1956, no. 32 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes11_n0032 París-Baleares 1956, no. 33 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes12_n0033 París-Baleares 1969, no. 173 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes11_n0173 París-Baleares 1969, no. 174 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes12_n0174 París-Baleares 1970, no. 175 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes01_n0175 París-Baleares 1970, no. 176 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes02_n0176 París-Baleares 1970, no. 177 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes03_n0177 París-Baleares 1957, no. 34 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes01_n0034 París-Baleares 1970, no. 178 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes04_n0178 París-Baleares 1957, no. 35 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes02_n0035 París-Baleares 1957, no. 36 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes03_n0036 París-Baleares 1970, no. 179 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes05_n0179 París-Baleares 1957, no. 37 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes04_n0037 París-Baleares 1970, no. 180 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes06_n0180 París-Baleares 1957, no. 38 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes05_n0038 París-Baleares 1970, no. 181 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes07_08_n0181 París-Baleares 1957, no. 39 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes06_n0039 París-Baleares 1970, no. 182 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes09_n0182 París-Baleares 1957, no. 40 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes07_08_n0040 París-Baleares 1970, no. 183 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes10_n0183 París-Baleares 1957, no. 41 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes09_n0041 París-Baleares 1970, no. 184 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes11_n0184 París-Baleares 1957, no. 42 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes10_n0042 París-Baleares 1970, no. 185 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes12_n0185 París-Baleares 1957, no. 43 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes11_n0043 París-Baleares 1957, no. 44 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes12_n0044 París-Baleares 1971, no. 186 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes01_n0186 París-Baleares 1971, no. 187 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes02_n0187 París-Baleares 1971, no. 188 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes03_n0188 París-Baleares 1971, no. 189 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes04_n0189 París-Baleares 1971, no. 190 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes05_n0190 París-Baleares 1971, no. 191 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes06_n0191 París-Baleares 1971, no. 192 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes07_08_n0192 París-Baleares 1958, no. 45 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes01_n0045 París-Baleares 1958, no. 46 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes02_n0046 París-Baleares 1971, no. 193 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes09_n0193 París-Baleares 1958, no. 47 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes03_n0047 París-Baleares 1971, no. 194 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes10_n0194 París-Baleares 1958, no. 48 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes04_n0048 París-Baleares 1971, no. 195 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes11_n0195 París-Baleares 1958, no. 49 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes05_n0049 París-Baleares 1971, no. 196 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes12_n0196 París-Baleares 1958, no. 50 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes06_n0050 París-Baleares 1958, no. 51 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes07_n0051 París-Baleares 1958, no. 52 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes09_n0052 París-Baleares 1958, no. 53 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes10_n0053 París-Baleares 1958, no. 54 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes11_n0054 París-Baleares 1958, no. 55 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes12_n0055 París-Baleares 1972, no. 197 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes01_n0197 París-Baleares 1972, no. 198 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes02_n0198 París-Baleares 1972, no. 199 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes03_n0199 París-Baleares 1972, no. 200 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes04_n0200 París-Baleares 1972, no. 201 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes05_n0201 París-Baleares 1972, no. 202 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes06_n0202 París-Baleares 1972, no. 203 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes07_08_n0203 París-Baleares 1972, no. 204 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes09_n0204 París-Baleares 1972, no. 205 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes10_n0205 París-Baleares 1972, no. 206 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes11_n0206 París-Baleares 1972, no. 207 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes12_n0207 París-Baleares 1959, no. 56 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes01_n0056 París-Baleares 1959, no. 57 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes02_n0057 París-Baleares 1959, no. 58 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes03_n0058 París-Baleares 1959, no. 59 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes04_n0059 París-Baleares 1959, no. 60 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes05_n0060 París-Baleares 1959, no. 61 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes06_n0061 París-Baleares 1959, no. 62 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes07_n0062 París-Baleares 1973, no. 208 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes01_n0208 París-Baleares 1973, no. 209 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes02_n0209 París-Baleares 1959, no. 63 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes09_n0063 París-Baleares 1973, no. 210 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes03_n0210 París-Baleares 1959, no. 64 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes10_n0064 París-Baleares 1973, no. 211 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes04_05_n0211 París-Baleares 1959, no. 65 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes11_n0065 París-Baleares 1973, no. 212 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes06_n0212 París-Baleares 1959, no. 66 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes12_n0066 París-Baleares 1973, no. 213 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes07_08_n0213 París-Baleares 1973, no. 214 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes09_n0214 París-Baleares 1973, no. 215 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes10_11_n0215 París-Baleares 1973, no. 216 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes12_n0216 París-Baleares 1974, no. 217 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes01_n0217 París-Baleares 1974, no. 218 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes02_03_n0218 París-Baleares 1974, no. 219 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes04_n0219 París-Baleares 1960, no. 67 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes01_n0067 París-Baleares 1974, no. 220 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes05_06_n0220 París-Baleares 1974, no. 221 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes07_08_n0221 París-Baleares 1960, no. 68 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes02_n0068 París-Baleares 1974, no. 222 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes09_n0222 París-Baleares 1960, no. 69 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes03_n0069 París-Baleares 1974, no. 223 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes10_n0223 París-Baleares 1974, no. 224 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes11_12_n0224 París-Baleares 1960, no. 70 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes04_n0070 París-Baleares 1960, no. 71 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes05_n0071 París-Baleares 1960, no. 72 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes06_n0072 París-Baleares 1960, no. 73 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes07_08_n0073 París-Baleares 1960, no. 74 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes09_n0074 París-Baleares 1960, no. 75 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes10_n0075 París-Baleares 1960, no. 76 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes11_n0076 París-Baleares 1975, no. 225 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes01_n0225 París-Baleares 1960, no. 77 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes12_n0077 París-Baleares 1975, no. 226 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes02_03_n0226 París-Baleares 1975, no. 227 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes04_05_n0227 París-Baleares 1975, no. 228 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes06_n0228 París-Baleares 1975, no. 229 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes07_08_n0229 París-Baleares 1975, no. 230 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes09_n0230 París-Baleares 1975, no. 231 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes10_n0231 París-Baleares 1975, no. 232 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes11_12_n0232 París-Baleares 1961, no. 78 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes01_n0078 París-Baleares 1961, no. 79 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes02_n0079 París-Baleares 1961, no. 80 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes05_n0080 París-Baleares 1961, no. 81 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes06_n0081 París-Baleares 1961, no. 82 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes07_n0082 París-Baleares 1976, no. 233 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes01_n0233 París-Baleares 1961, no. 83 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes09_n0083 París-Baleares 1976, no. 234 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes02_n0234 París-Baleares 1961, no. 84 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes10_n0084 París-Baleares 1976, no. 235 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes03_04_n0235 París-Baleares 1976, no. 236 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes05_n0236 París-Baleares 1961, no. 85 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes11_n0085 París-Baleares 1976, no. 237 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes06_n0237 París-Baleares 1961, no. 86 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes12_n0086 París-Baleares 1976, no. 238 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes07_08_n0238 París-Baleares 1976, no. 239 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes09_n0239 París-Baleares 1976, no. 240 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes10_11_n0240 París-Baleares 1976, no. 241 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes12_n0241 París-Baleares 1962, no. 87 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes01_n0087 París-Baleares 1962, no. 88 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes02_n0088 París-Baleares 1977, no. 242 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes01_02_n0242 París-Baleares 1962, no. 89 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes03_n0089 París-Baleares 1977, no. 243 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes03_n0243 París-Baleares 1962, no. 90 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes04_n0090 París-Baleares 1977, no. 244 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes04_05_n0244 París-Baleares 1962, no. 91 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes05_n0091 París-Baleares 1977, no. 245 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes06_n0245 París-Baleares 1962, no. 92 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes06_n0092 París-Baleares 1977, no. 246 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes07_08_n0246 París-Baleares 1962, no. 93 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes07_n0093 París-Baleares 1977, no. 247 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes09_n0247 París-Baleares 1962, no. 94 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes09_n0094 París-Baleares 1977, no. 248 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes10_11_n0248 París-Baleares 1962, no. 95 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes10_n0095 París-Baleares 1977, no. 249 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes12_n0249 París-Baleares 1962, no. 96 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes11_n0096 París-Baleares 1962, no. 97 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes12_n0097 París-Baleares 1978, no. 250 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes01_02_n0250 París-Baleares 1978, no. 251 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes03_n0251 París-Baleares 1978, no. 252 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes04_05_n0252 París-Baleares 1978, no. 253 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes06_n0253 París-Baleares 1978, no. 254 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes07_08_n0254 París-Baleares 1978, no. 255 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes09_n0255 París-Baleares 1963, no. 98 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes01_n0098 París-Baleares 1978, no. 256 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes10_11_n0256 París-Baleares 1963, no. 99 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes02_n0099 París-Baleares 1978, no. 257 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes12_n0257 París-Baleares 1963, no. 100 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes03_n0100 París-Baleares 1963, no. 101 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes04_n0101 París-Baleares 1963, no. 102 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes05_n0102 París-Baleares 1963, no. 103 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes06_n0103 París-Baleares 1963, no. 104 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes07_08_n0104 París-Baleares 1963, no. 105 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes09_n0105 París-Baleares 1979, no. 258 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes01_02_n0258 París-Baleares 1963, no. 106 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes10_n0106 París-Baleares 1979, no. 259 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes03_n0259 París-Baleares 1979, no. 260 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes04_05_n0260 París-Baleares 1963, no. 107 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes11_n0107 París-Baleares 1979, no. 261 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes06_n0261 París-Baleares 1963, no. 108 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes12_n0108 París-Baleares 1979, no. 262 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes07_08_n0262 París-Baleares 1979, no. 263 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes09_n0263 París-Baleares 1979, no. 264 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes10_11_n0264 París-Baleares 1979, no. 265 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes12_n0265 París-Baleares 1980, no. 266 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes01_02_n0266 París-Baleares 1980, no. 267 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes03_n0267 París-Baleares 1964, no. 109 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes01_n0109 París-Baleares 1980, no. 268 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes04_05_n0268 París-Baleares 1964, no. 110 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes02_n0110 París-Baleares 1980, no. 269 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes06_n0269 París-Baleares 1980, no. 270 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes07_08_n0270 París-Baleares 1964, no. 111 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes03_n0111 París-Baleares 1980, no. 271 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes09_10_n0271 París-Baleares 1964, no. 112 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes04_n0112 París-Baleares 1980, no. 272 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes11_12_n0272 París-Baleares 1964, no. 113 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes05_n0113 París-Baleares 1964, no. 114 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes06_n0114 París-Baleares 1964, no. 115 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes07_08_n0115 París-Baleares 1964, no. 116 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes09_n0116 París-Baleares 1964, no. 117 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes10_n0117 París-Baleares 1964, no. 118 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes11_n0118 París-Baleares 1964, no. 119 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes12_n0119 París-Baleares 1981, no. 273 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes01_02_n0273 París-Baleares 1981, no. 274 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes03_04_n0274 París-Baleares 1981, no. 275 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes05_06_n0275 París-Baleares 1981, no. 276 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes07_08_n0276 París-Baleares 1981, no. 277 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes09_10_n0277 París-Baleares 1981, no. 278 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes11_12_n0278 París-Baleares 1982, no. 279 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes01_02_n0279 París-Baleares 1965, no. 120 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes01_n0120 París-Baleares 1982, no. 280 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes03_04_n0280 París-Baleares 1965, no. 121 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes02_n0121 París-Baleares 1982, no. 281 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes05_06_n0281 París-Baleares 1965, no. 122 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes03_n0122 París-Baleares 1982, no. 282 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes07_08_n0282 París-Baleares 1982, no. 283 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes09_10_n0283 París-Baleares 1965, no. 123 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes04_n0123 París-Baleares 1982, no. 284 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes11_12_n0284 París-Baleares 1965, no. 124 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes05_n0124 París-Baleares 1965, no. 125 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes06_n0125 París-Baleares 1965, no. 126 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes07_08_n0126 París-Baleares 1965, no. 127 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes09_n0127 París-Baleares 1965, no. 128 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes10_n0128 París-Baleares 1965, no. 129 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes11_n0129 París-Baleares 1965, no. 130 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes12_n0130 París-Baleares 1983, no. 285 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes01_02_n0285 París-Baleares 1983, no. 286 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes03_04_n0286 París-Baleares 1983, no. 287 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes05_06_n0287 París-Baleares 1983, no. 288 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes07_08_n0288 París-Baleares 1983, no. 289 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes09_10_n0289 París-Baleares 1983, no. 290 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes11_12_n0290 París-Baleares 1984, no. 291 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes01_02_n0291 París-Baleares 1984, no. 292 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes03_04_n0292 París-Baleares 1984, no. 293 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes05_06_n0293 París-Baleares 1966, no. 131 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes01_n0131 París-Baleares 1984, no. 294 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes07_08_n0294 París-Baleares 1966, no. 132 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes02_n0132 París-Baleares 1984, no. 295 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes09_10_n0295 París-Baleares 1984, no. 296 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes11_12_n0296 París-Baleares 1966, no. 133 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes03_n0133 París-Baleares 1966, no. 134 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes04_n0134 París-Baleares 1966, no. 135 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes05_n0135 París-Baleares 1966, no. 136 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes06_n0136 París-Baleares 1966, no. 137 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes07_08_n0137 París-Baleares 1966, no. 138 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes09_n0138 París-Baleares 1966, no. 139 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes10_n0139 París-Baleares 1985, no. 297 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes01_02_n0297 París-Baleares 1966, no. 140 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes11_n0140 París-Baleares 1985, no. 298 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes03_04_n0298 París-Baleares 1985, no. 299 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes05_06_n0299 París-Baleares 1966, no. 141 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes12_n0141 París-Baleares 1985, no. 300 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes07_08_n0300 París-Baleares 1985, no. 301 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes09_10_n0301 París-Baleares 1985, no. 302 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes11_12_n0302 París-Baleares 1986, no. 303 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes01_02_n0303 París-Baleares 1986, no. 304 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes03_04_n0304 París-Baleares 1986, no. 305 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes05_06_n0305 París-Baleares 1986, no. 306 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes07_08_n0306 París-Baleares 1986, no. 307 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes09_10_n0307 París-Baleares 1986, no. 308 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes11_12_n0308 París-Baleares 1967, no. 142 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes01_n0142 París-Baleares 1967, no. 143 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes02_n0143 París-Baleares 1967, no. 144 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes03_n0144 París-Baleares 1967, no. 145 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes04_n0145 París-Baleares 1967, no. 146 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes05_n0146 París-Baleares 1967, no. 147 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes06_n0147 París-Baleares 1967, no. 148 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes07_08_n0148 París-Baleares 1987, no. 309 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes01_02_n0309 París-Baleares 1967, no. 149 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes09_n0149 París-Baleares 1987, no. 310 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes03_04_n0310 París-Baleares 1967, no. 150 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes10_n0150 París-Baleares 1987, no. 311 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes05_06_n0311 París-Baleares 1987, no. 312 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes07_08_n0312 París-Baleares 1967, no. 151 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes11_n0151 París-Baleares 1987, no. 313 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes09_10_n0313 París-Baleares 1967, no. 152 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes12_n0152 París-Baleares 1987, no. 314 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes11_12_n0314 París-Baleares 1988, no. 315 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes01_02_n0315 París-Baleares 1988, no. 316 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes03_04_n0316 París-Baleares 1988, no. 317 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes05_06_n0317 París-Baleares 1988, no. 318 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes07_08_n0318 París-Baleares 1988, no. 319 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes09_10_n0319 París-Baleares 1988, no. 320 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes11_12_n0320 París-Baleares 1968, no. 153 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes01_n0153 París-Baleares 1968, no. 154 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes02_n0154 París-Baleares 1968, no. 155 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes03_n0155 París-Baleares 1968, no. 156 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes04_n0156 París-Baleares 1968, no. 157 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes05_n0157 París-Baleares 1968, no. 158 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes06_n0158 París-Baleares 1989, no. 321 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes01_02_n0321 París-Baleares 1968, no. 159 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes07_08_n0159 París-Baleares 1989, no. 322 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes03_04_n0322 París-Baleares 1968, no. 160 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes09_n0160 París-Baleares 1989, no. 323 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes05_06_n0323 París-Baleares 1968, no. 161 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes10_n0161 París-Baleares 1989, no. 324 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes07_08_n0324 París-Baleares 1989, no. 325 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes09_10_n0325 París-Baleares 1968, no. 162 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes11_n0162 París-Baleares 1989, no. 326 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes11_12_n0326 París-Baleares 1968, no. 163 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes12_n0163 París-Baleares 1990, no. 327 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes01_02_n0327 París-Baleares 1990, no. 328 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes03_04_n0328 París-Baleares 1990, no. 329 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes05_06_n0329 París-Baleares 1990, no. 330 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes07_08_n0330 París-Baleares 1990, no. 331 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes09_10_n0331 París-Baleares 1990, no. 332 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes11_12_n0332 París-Baleares 1969, no. 164 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes01_n0164 París-Baleares 1969, no. 165 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes02_n0165 París-Baleares 1969, no. 166 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes03_n0166 París-Baleares 1969, no. 167 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes04_n0167 París-Baleares 1969, no. 168 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes05_n0168 París-Baleares 1991, no. 333 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes01_02_n0333 París-Baleares 1991, no. 334 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes03_04_n0334 París-Baleares 1969, no. 169 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes06_n0169 París-Baleares 1991, no. 335 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes05_06_n0335 París-Baleares 1969, no. 170 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes07_08_n0170 París-Baleares 1991, no. 336 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes07_08_n0336 París-Baleares 1991, no. 337 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes09_10_n0337 París-Baleares 1969, no. 171 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes09_n0171 París-Baleares 1991, no. 338 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes11_12_n0338 París-Baleares 1969, no. 172 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes10_n0172 París-Baleares 1969, no. 173 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes11_n0173 París-Baleares 1969, no. 174 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes12_n0174 París-Baleares 1992, no. 339 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes01_02_n0339 París-Baleares 1992, no. 340 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes03_04_n0340 París-Baleares 1992, no. 341 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes05_06_n0341 París-Baleares 1992, no. 342 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes07_08_n0342 París-Baleares 1992, no. 343 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes09_10_n0343 París-Baleares 1992, no. 344 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes11_12_n0344 París-Baleares 1970, no. 175 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes01_n0175 París-Baleares 1970, no. 176 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes02_n0176 París-Baleares 1970, no. 177 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes03_n0177 París-Baleares 1993, no. 345 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes01_02_n0345 París-Baleares 1970, no. 178 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes04_n0178 París-Baleares 1993, no. 346 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes03_03_n0346 París-Baleares 1993, no. 347 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes05_06_n0347 París-Baleares 1970, no. 179 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes05_n0179 París-Baleares 1993, no. 348 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes07_08_n0348 París-Baleares 1970, no. 180 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes06_n0180 París-Baleares 1993, no. 349 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes09_10_n0349 París-Baleares 1993, no. 350 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes11_12_n0350 París-Baleares 1970, no. 181 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes07_08_n0181 París-Baleares 1970, no. 182 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes09_n0182 París-Baleares 1970, no. 183 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes10_n0183 París-Baleares 1970, no. 184 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes11_n0184 París-Baleares 1970, no. 185 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes12_n0185 París-Baleares 1994, no. 351 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes01_02_n0351 París-Baleares 1994, no. 352 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes03_04_n0352 París-Baleares 1994, no. 353 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes05_06_n0353 París-Baleares 1994, no. 354 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes07_08_n0354 París-Baleares 1994, no. 355 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes09_10_n0355 París-Baleares 1994, no. 356 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes11_12_n0356 París-Baleares 1971, no. 186 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes01_n0186 París-Baleares 1971, no. 187 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes02_n0187 París-Baleares 1995, no. 357 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes01_02_n0357 París-Baleares 1971, no. 188 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes03_n0188 París-Baleares 1995, no. 358 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes03_04_n0358 París-Baleares 1995, no. 359 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes05_06_n0359 París-Baleares 1971, no. 189 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes04_n0189 París-Baleares 1995, no. 360 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes07_08_n0360 París-Baleares 1971, no. 190 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes05_n0190 París-Baleares 1995, no. 361 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes09_10_n0361 París-Baleares 1995, no. 362 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes11_12_n0362 París-Baleares 1971, no. 191 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes06_n0191 París-Baleares 1971, no. 192 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes07_08_n0192 París-Baleares 1971, no. 193 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes09_n0193 París-Baleares 1971, no. 194 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes10_n0194 París-Baleares 1971, no. 195 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes11_n0195 París-Baleares 1971, no. 196 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes12_n0196 París-Baleares 1996, no. 363 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes01_02_n0363 París-Baleares 1996, no. 364 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes03_04_n0364 París-Baleares 1996, no. 365 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes05_06_n0365 París-Baleares 1996, no. 366 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes07_08_n0366 París-Baleares 1996, no. 367 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes09_10_n0367 París-Baleares 1996, no. 368 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes11_12_n0368 París-Baleares 1997, no. 369 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes01_02_n0369 París-Baleares 1972, no. 197 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes01_n0197 París-Baleares 1997, no. 370 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes03_04_n0370 París-Baleares 1972, no. 198 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes02_n0198 París-Baleares 1997, no. 371 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes05_06_n0371 París-Baleares 1972, no. 199 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes03_n0199 París-Baleares 1997, no. 372 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes07_08_n0372 París-Baleares 1997, no. 373 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes09_10_n0373 París-Baleares 1972, no. 200 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes04_n0200 París-Baleares 1997, no. 374 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes11_12_n0374 París-Baleares 1972, no. 201 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes05_n0201 París-Baleares 1972, no. 202 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes06_n0202 París-Baleares 1972, no. 203 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes07_08_n0203 París-Baleares 1972, no. 204 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes09_n0204 París-Baleares 1972, no. 205 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes10_n0205 París-Baleares 1998, no. 375 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes01_02_n0375 París-Baleares 1972, no. 206 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes11_n0206 París-Baleares 1998, no. 376 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes03_04_n0376 París-Baleares 1972, no. 207 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes12_n0207 París-Baleares1998, no. 377 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes05_06_n0377 París-Baleares 1973, no. 208 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes01_n0208 París-Baleares 1973, no. 209 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes02_n0209 París-Baleares 1973, no. 210 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes03_n0210 París-Baleares 1973, no. 211 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes04_05_n0211 París-Baleares 1973, no. 212 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes06_n0212 París-Baleares 1973, no. 213 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes07_08_n0213 París-Baleares 1973, no. 214 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes09_n0214 París-Baleares 1973, no. 215 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes10_11_n0215 París-Baleares 1973, no. 216 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes12_n0216 París-Baleares 1974, no. 217 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes01_n0217 París-Baleares 1974, no. 218 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes02_03_n0218 París-Baleares 1974, no. 219 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes04_n0219 París-Baleares 1974, no. 220 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes05_06_n0220 París-Baleares 1974, no. 221 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes07_08_n0221 París-Baleares 1974, no. 222 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes09_n0222 París-Baleares 1974, no. 223 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes10_n0223 París-Baleares 1974, no. 224 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes11_12_n0224 París-Baleares 1975, no. 225 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes01_n0225 París-Baleares 1975, no. 226 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes02_03_n0226 París-Baleares 1975, no. 227 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes04_05_n0227 París-Baleares 1975, no. 228 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes06_n0228 París-Baleares 1975, no. 229 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes07_08_n0229 París-Baleares 1975, no. 230 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes09_n0230 París-Baleares 1975, no. 231 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes10_n0231 París-Baleares 1975, no. 232 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes11_12_n0232 París-Baleares 1976, no. 233 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes01_n0233 París-Baleares 1976, no. 234 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes02_n0234 París-Baleares 1976, no. 235 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes03_04_n0235 París-Baleares 1976, no. 236 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes05_n0236 París-Baleares 1976, no. 237 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes06_n0237 París-Baleares 1976, no. 238 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes07_08_n0238 París-Baleares 1976, no. 239 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes09_n0239 París-Baleares 1976, no. 240 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes10_11_n0240 París-Baleares 1976, no. 241 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes12_n0241 París-Baleares 1977, no. 242 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes01_02_n0242 París-Baleares 1977, no. 243 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes03_n0243 París-Baleares 1977, no. 244 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes04_05_n0244 París-Baleares 1977, no. 245 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes06_n0245 París-Baleares 1977, no. 246 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes07_08_n0246 París-Baleares 1977, no. 247 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes09_n0247 París-Baleares 1977, no. 248 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes10_11_n0248 París-Baleares 1977, no. 249 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes12_n0249 París-Baleares 1978, no. 250 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes01_02_n0250 París-Baleares 1978, no. 251 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes03_n0251 París-Baleares 1978, no. 252 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes04_05_n0252 París-Baleares 1978, no. 253 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes06_n0253 París-Baleares 1978, no. 254 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes07_08_n0254 París-Baleares 1978, no. 255 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes09_n0255 París-Baleares 1978, no. 256 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes10_11_n0256 París-Baleares 1978, no. 257 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes12_n0257 París-Baleares 1979, no. 258 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes01_02_n0258 París-Baleares 1979, no. 259 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes03_n0259 París-Baleares 1979, no. 260 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes04_05_n0260 París-Baleares 1979, no. 261 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes06_n0261 París-Baleares 1979, no. 262 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes07_08_n0262 París-Baleares 1979, no. 263 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes09_n0263 París-Baleares 1979, no. 264 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes10_11_n0264 París-Baleares 1979, no. 265 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes12_n0265 París-Baleares 1980, no. 266 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes01_02_n0266 París-Baleares 1980, no. 267 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes03_n0267 París-Baleares 1980, no. 268 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes04_05_n0268 París-Baleares 1980, no. 269 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes06_n0269 París-Baleares 1980, no. 270 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes07_08_n0270 París-Baleares 1980, no. 271 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes09_10_n0271 París-Baleares 1980, no. 272 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes11_12_n0272 París-Baleares 1981, no. 273 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes01_02_n0273 París-Baleares 1981, no. 274 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes03_04_n0274 París-Baleares 1981, no. 275 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes05_06_n0275 París-Baleares 1981, no. 276 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes07_08_n0276 París-Baleares 1981, no. 277 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes09_10_n0277 París-Baleares 1981, no. 278 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes11_12_n0278 París-Baleares 1982, no. 279 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes01_02_n0279 París-Baleares 1982, no. 280 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes03_04_n0280 París-Baleares 1982, no. 281 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes05_06_n0281 París-Baleares 1982, no. 282 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes07_08_n0282 París-Baleares 1982, no. 283 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes09_10_n0283 París-Baleares 1982, no. 284 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes11_12_n0284 París-Baleares 1983, no. 285 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes01_02_n0285 París-Baleares 1983, no. 286 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes03_04_n0286 París-Baleares 1983, no. 287 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes05_06_n0287 París-Baleares 1983, no. 288 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes07_08_n0288 París-Baleares 1983, no. 289 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes09_10_n0289 París-Baleares 1983, no. 290 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes11_12_n0290 París-Baleares 1984, no. 291 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes01_02_n0291 París-Baleares 1984, no. 292 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes03_04_n0292 París-Baleares 1984, no. 293 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes05_06_n0293 París-Baleares 1984, no. 294 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes07_08_n0294 París-Baleares 1984, no. 295 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes09_10_n0295 París-Baleares 1984, no. 296 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes11_12_n0296 París-Baleares 1985, no. 297 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes01_02_n0297 París-Baleares 1985, no. 298 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes03_04_n0298 París-Baleares 1985, no. 299 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes05_06_n0299 París-Baleares 1985, no. 300 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes07_08_n0300 París-Baleares 1985, no. 301 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes09_10_n0301 París-Baleares 1985, no. 302 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes11_12_n0302 París-Baleares 1986, no. 303 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes01_02_n0303 París-Baleares 1986, no. 304 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes03_04_n0304 París-Baleares 1986, no. 305 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes05_06_n0305 París-Baleares 1986, no. 306 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes07_08_n0306 París-Baleares 1986, no. 307 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes09_10_n0307 París-Baleares 1986, no. 308 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes11_12_n0308 París-Baleares 1987, no. 309 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes01_02_n0309 París-Baleares 1987, no. 310 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes03_04_n0310 París-Baleares 1987, no. 311 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes05_06_n0311 París-Baleares 1987, no. 312 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes07_08_n0312 París-Baleares 1987, no. 313 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes09_10_n0313 París-Baleares 1987, no. 314 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes11_12_n0314 París-Baleares 1988, no. 315 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes01_02_n0315 París-Baleares 1988, no. 316 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes03_04_n0316 París-Baleares 1988, no. 317 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes05_06_n0317 París-Baleares 1988, no. 318 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes07_08_n0318 París-Baleares 1988, no. 319 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes09_10_n0319 París-Baleares 1988, no. 320 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes11_12_n0320 París-Baleares 1989, no. 321 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes01_02_n0321 París-Baleares 1989, no. 322 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes03_04_n0322 París-Baleares 1989, no. 323 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes05_06_n0323 París-Baleares 1989, no. 324 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes07_08_n0324 París-Baleares 1989, no. 325 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes09_10_n0325 París-Baleares 1989, no. 326 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes11_12_n0326 París-Baleares 1990, no. 327 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes01_02_n0327 París-Baleares 1990, no. 328 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes03_04_n0328 París-Baleares 1990, no. 329 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes05_06_n0329 París-Baleares 1990, no. 330 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes07_08_n0330 París-Baleares 1990, no. 331 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes09_10_n0331 París-Baleares 1990, no. 332 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes11_12_n0332 París-Baleares 1991, no. 333 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes01_02_n0333 París-Baleares 1991, no. 334 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes03_04_n0334 París-Baleares 1991, no. 335 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes05_06_n0335 París-Baleares 1991, no. 336 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes07_08_n0336 París-Baleares 1991, no. 337 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes09_10_n0337 París-Baleares 1991, no. 338 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes11_12_n0338 París-Baleares 1992, no. 339 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes01_02_n0339 París-Baleares 1992, no. 340 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes03_04_n0340 París-Baleares 1992, no. 341 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes05_06_n0341 París-Baleares 1992, no. 342 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes07_08_n0342 París-Baleares 1992, no. 343 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes09_10_n0343 París-Baleares 1992, no. 344 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes11_12_n0344 París-Baleares 1993, no. 345 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes01_02_n0345 París-Baleares 1993, no. 346 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes03_03_n0346 París-Baleares 1993, no. 347 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes05_06_n0347 París-Baleares 1993, no. 348 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes07_08_n0348 París-Baleares 1993, no. 349 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes09_10_n0349 París-Baleares 1993, no. 350 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes11_12_n0350 París-Baleares 1994, no. 351 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes01_02_n0351 París-Baleares 1994, no. 352 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes03_04_n0352 París-Baleares 1994, no. 353 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes05_06_n0353 París-Baleares 1994, no. 354 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes07_08_n0354 París-Baleares 1994, no. 355 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes09_10_n0355 París-Baleares 1994, no. 356 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes11_12_n0356 París-Baleares 1995, no. 357 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes01_02_n0357 París-Baleares 1995, no. 358 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes03_04_n0358 París-Baleares 1995, no. 359 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes05_06_n0359 París-Baleares 1995, no. 360 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes07_08_n0360 París-Baleares 1995, no. 361 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes09_10_n0361 París-Baleares 1995, no. 362 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes11_12_n0362 París-Baleares 1996, no. 363 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes01_02_n0363 París-Baleares 1996, no. 364 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes03_04_n0364 París-Baleares 1996, no. 365 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes05_06_n0365 París-Baleares 1996, no. 366 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes07_08_n0366 París-Baleares 1996, no. 367 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes09_10_n0367 París-Baleares 1996, no. 368 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes11_12_n0368 París-Baleares 1997, no. 369 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes01_02_n0369 París-Baleares 1997, no. 370 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes03_04_n0370 París-Baleares 1997, no. 371 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes05_06_n0371 París-Baleares 1997, no. 372 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes07_08_n0372 París-Baleares 1997, no. 373 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes09_10_n0373 París-Baleares 1997, no. 374 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes11_12_n0374 París-Baleares 1998, no. 375 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes01_02_n0375 París-Baleares 1998, no. 376 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes03_04_n0376 París-Baleares1998, no. 377 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes05_06_n0377