monografiesInca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/page/about <p><b>Monografies Locals d’Inca</b>. <p>La col·lecció Monografies Locals d'Inca és un recull de publicacions que conformen la col·lecció local del municipi d'Inca. Està composta per 27 publicacions que abasten diferents àrees d'estudis: Història; Art; Geografia; Urbanisme i Biografies de fills il·lustres i adoptius de la ciutat d'Inca: com Antoni Torrandell, Miquel Duran Saurina, fra Marià Payeras, Miquel Colom Mateu i mossèn Sebastià Garcias Palou, persones que destacaren en diferents camps, com la música, literatura i la filosofia i que deixaren una empremta, no tan sols a la capital del Raiguer, sinó a les Illes Balears. Ara les posam a l'abast de la ciutadania perquè en puguin gaudir-les.</p> en Mon, 26 Sep 2022 13:50:12 CEST Fri, 30 Sep 2022 05:41:07 CEST unknown unknown Historia del Puig de Santa Magdalena de Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1970_HistoriadelpuigdeSantaMagdalenadeInca 1877-1977 : 100 anys de calçat a Inca : recordant a mestre Antoni Fluxà https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1977_Inca_1877 _1977_100anysdecalcat Poesies : comentari biogràfic ; Flors de Roella ; altres poemes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1982_Poesies Petita història de cent anys de premsa a Inca : 1883-1983 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1983_Petitahistoriacentanysdepremsa Breu Història d'Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1986_BreuHistoriaInca Un siglo de la historia de Inca a través de su guarnición militar: (1879-1986) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1986_UnsiglodelaHistoriadeInca Primera rotulació dels carrers d'Inca : apunts històrics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1990_PrimerarotulaciodelscarrersInca Antologia poética https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1991_Antologiapoetica Arquitectura religiosa a Inca i als seus voltants https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1991_Arquitecturareligiosa Santa Maria a Inca : L'art marià inquer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1992_SantaMariaaInca Itinararis urbans per la ciutat d'Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1993_ItinerarisurbansperlaciutatInca Crónica comentada de l'Orfeó l'Harpa d'Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1995_CronicacomentadaOrfeo Antiguas historias de Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1996_AntiguashistoriasdeInca Jesucrist a l'art inquer : exposició del patrimoni artístic d'Inca sobre Jesús en la seva vida, passió i resurrecció i en l'Eucaristia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1996_JesucristalArtinquer Cuestiones Lulianas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1998_Cuestioneslulianas Inca en la història : 1229-1349 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1998_Incaenlahistoria El cuartel General Luque : su historia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/1999_ElcuartelGeneralLuque Inca : un segle ciutat : 1900-2000 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2000_Incaunsegleciutat Miquel Duran Saurina : regionalisme, cultura i moviment catòlic. Inca, 1866-1953 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2000_MiquelDuranSaurina Els sants a l'art d'Inca : exposició del patrimoni artístic d'Inca sobre els sants, la seva iconografia i veneració : III exposició d'art sacre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2001_ElsSantsalArtInca Per Inca hi passen torrents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2001_PerIncahipassentorrents Antoni Fluxà Figuerola : 1853-1918 : família, indústria i formació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2002_AntoniFluxaFiguerola Dijous Bo: un fet històric https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2002_Dijousbounfethistoric Un segle de llum a Inca : 1905-2005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2006_Unsegledellum Fra Marià Payeras Borrás : Inca 1769 - Lompoc 1823 : Missioner a Califòrnia i Fill Il·lustre de la ciutat d'Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2007_FraMariaPayeras Antoni Torrandell (1881-1963) : harmonies franceses a la Mallorca del segle XX https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2015_AntoniTorrandell Mossèn Sebastià Garcias Palou : Inca, 1908-1993 : Eximi lul·lista- https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesInca/document/2017_MossenSebastiaGarciasPalou