anuariJoventut https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/page/about none en Tue, 30 Jan 2024 14:13:02 CET Mon, 05 Feb 2024 12:12:11 CET unknown unknown Conèixer la joventut, visibilitzar els joves https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p013 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p017 30 anys de normativa en matèria de joventut a les Illes Balears (1985-2015) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p023 Joves balears en dades: una breu anàlisi de la realitat juvenil a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p041 Construcció del servei per a joves extutelats a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p089 Les polítiques laborals per als joves a Balears: el cas de la Garantia Juvenil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p099 Berenars en català https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p121 AlternaNits, oci saludable a Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p137 Programa d’oci alternatiu participatiu - Vilajove nit https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p153 «Vida digital», el programa de promoció de la ciutadania digital per a joves de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p165 Consells de la joventut. Origen i importància https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p183 La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà. Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p199 Voluntariat i joventut https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p219 Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals. Balears front Espanya https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p231 La identitat dels adolescents d’origen immigrant: la transició vital des del canvi cultural https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p267 Una dècada de tesis doctorals sobre joventut (2008-2018) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p283 La salut mental dels nostres joves https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p299 Factors clau del suïcidi en adolescents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p313 Coordinació Autonòmica de Drogues de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p339 La Consulta Jove, un espai per acompanyar el jovent cap a la salut afectivosexual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p351 La convivència escolar des de la percepció dels adolescents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p369 Joves i benestar: situació i satisfacció personal, acadèmica i laboral https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p387 Generació B. Ser jove en un món globalitzat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p013 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p019 1. La realitat juvenil a les Illes Balears. L’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat del ProyectoScopio com a proposta d’anàlisi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p029 2. Àmbit competencial en matèria de joventut a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p047 3. Els perfils dels i les professionals de les polítiques de joventut a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p059 4. La formació dual en el sistema de formació professional per a l’ocupació de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p083 5. Programa de pedagogia intensiva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p107 6. «noSaltres» Un projecte de creació col·lectiva entre joves i grans, inspirat en històries i experiències de la ciutat antiga de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p121 7. Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB): estat actual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p139 8. L’Associació Pro Emancipats de les Illes Balears: de què parlam quan parlam d’emancipació? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p145 9. «Juguis on juguis, guanyes!» El futbol com a estratègia per a la inclusió social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p157 10. «Ulls per volar, una mirada jove als bons tractes» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p177 11. «Dóna-li sa Volta», un projecte de formació i ocupació per millorar l’accés al mercat laboral de joves amb estudis incomplets https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p203 12. Polítiques de joventut, fast leisure, i perspectiva juvenil: Una proposta de debat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p223 13. Diferències de gènere en el consum d’alcohol i altres drogues, i conductes addictives entre els 12 i 18 anys a Menorca. Evolució 1996-2001-2006-2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p239 14. Estudi sobre estratègies de promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població jove en àmbits no formals, amb especial atenció a les xarxes socials https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p259 15. Formació en temps lliure: una breu anàlisi de la realitat de les escoles d’educació en el temps lliure a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p297 16. Protocols de prevenció i d’atenció al suïcidi en infants i joves. Una revisió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p317 17. Valoració del Pla Anual de Política d’Ocupació 2018 (PAPE) i les accions desplegades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el marc d’accions destinades al públic juvenil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p335 18. La joventut i les percepcions de les violències de gènere 2.0 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p355 19. El lloc dels nostres joves dins un món global https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p371 20. Una revisió de les oportunitats de mobilitat europea a les Illes Balears: el programa Erasmus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p395 21. Dos programes de mobilitat internacional d’impacte per al jovent universitari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p409 22. Joventut pel clima: el darrer crit en el desert o la llavor d’una nova esperança? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p427 23. L’ecofeminisme i el jovent, un binomi d’actualitat a la UIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p449 24. La irrupció del jovent en els moviments feministes: de la Revolució Francesa al ciberfeminisme https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p465 25. Socioaddiccions: atenció educativa i terapèutica a joves amb ús problemàtic i abús de noves tecnologies. Estudi de factors d’èxit/fracàs del programa «Ciber» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p481 La generació de la hiperresponsabilitat, creixent envers el nivell deu de reparació de la realitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p011 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p017 Joves Balears en xifres 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p025 «Emplea’t Jove», un programa d’intervenció sociolaboral amb joves en situació de vulnerabilitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p057 Els serveis de joventut en temps de COVID-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p075 Joves a peu d’obra https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p099 Som el present, cuidem el futur. Les sinergies de la XXI Trobada Triangle Jove https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p115 Cap a una vida adulta: primeres experiències a l’entorn laboral https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p135 35 anys del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB). Participació, democràcia i ciutadania https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p173 L’educació confinada i en estat d’alarma. Impactes, aprenentatges i reptes de la pandèmia de la covid-19 en l’educació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p189 L’adultocentrisme com a forma de discriminació de les joventuts https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p213 Els fluxos migratoris entre les Illes Balears i l’estranger. Anàlisi quantitatiu de la sortida de la població entre 15 i 39 anys https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p233 Trastorns de la conducta alimentària, adolescents i tecnologies: un estudi exploratori https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p257 Joves com a agents actius de prevenció: pilotatge d’un programa basat en l’evidència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p273 Proposta didàctica per al tractament d’imatges i missatges sexualitzats del reggaeton en adolescents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p285 Educació sexual per a la transformació social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p301 Estudi sobre el risc de suïcidi en joventut LGTBI a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p317 La transició digital de la joventut. Noves orientacions per a la intervenció educativa en joves https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p339 «En som més»: una contranarrativa al discurs d’odi en l’adolescència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p355 Les violències masclistes en les xarxes socials. Reflexions arran de l’estudi pilot: La percepció de les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys a les Illes Balears de l’Institut Balear de la Dona https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p373 Cibermentores a les aules d’ESO, molt més que seguretat a internet! https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p383 Engranatge social. Còmic finalista del certamen ArtJove 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p403 Presentació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p012 Pròleg: Una generació entre dues crisis: de la Gran Recessió a la pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p014 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p021 L’emancipació a les Illes Balears. Informe del segon semestre de 2020 de l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p027 Fòrum Menorca Illa Jove.La Menorca que volem els joves https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p071 Necessitats, actituds, pràctiques i expectatives sobre relacions interpersonals i sexualitat d’adolescents i joves de Calvià, 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p091 30 anys després, el temps no passa, o sí. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p122 Filosofia fora de classe. Iniciatives i recursos informals per aprendre a filosofar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p143 Oci educatiu en temps de Covid: estudi de les activitats d’oci educatiu durant l’estiu 2020 a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p173 Participació dels alumnes de secundària en temps de pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p187 Joves, pobresa i covid-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p203 Conseqüències de la precarietat juvenil en la participació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p217 Joves i ocupació en temps de pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p237 Emancipar-se en temps de la covid-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p255 Estudiar a la universitat durant la pandèmia de la covid-19, una visió estudiantil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p271 Els reptes i canvis nous en l’orientació per als joves de les Balears en temps de coronavirus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p283 Com és la salut mental dels nostres infants i joves en el període de covid-19? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p303 Joves, salut i prevenció: algunes reflexions en temps de la Covid-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p317 Enganxar-se al grup, enganxar-se al teatre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p335 Lloa a l’expressió humana. Col·lecció guanyadora del certamen de fotografia d’Art Jove 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p343 Presentació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p009 Pròleg: A pesar de tot, la joventut com a protagonista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p014 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p019 Joves balears en xifres, 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p025 La nova llei de polítiques de joventut: una aposta per l’emancipació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p047 Crònica de l’activitat parlamentària relacionada amb la política juvenil a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p055 Punt i principi Joves i associacionisme davant la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p069 Evolució dels serveis locals de joventut a Mallorca (2018-2022) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p083 «Sweet Home», atenció a la violència filioparental a Menorca des d’una mirada d’equitat intergeneracional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p099 Estudi sobre l’impacte de les xarxes socials en les relacions interpersonals d’adolescents i joves https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p121 Infants i adolescents migrants no acompanyats i el seu dret a la protecció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p141 Joves professionals de l’àmbit social: ajuntar-se per combatre la crisi ecosocial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p159 Igualtat i equitat de gènere en la joventut. Conclusions del think tank de la federació Jóvenes e Inclusión en Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p175 As de Guia: Projecte de ciència inclusiva i divulgació de la cultura oceànica per a la joventut resident a les llars tutelades de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p189 Nomofòbia: una crítica social des de l’art de la psicopolítica i l’addicció tecnològica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p205 Assetjament entre iguals en l’àmbit esportiu: prevenció, detecció i intervenció comunitària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p225 Les polítiques locals de joventut a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p241 Tresquarts, una revista per entendre la joventut illenca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p267 Avaluació de l’estat actual de l’associacionisme a la ciutat d’Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p295 Transformació del moviment obrer sindical. Oportunitat o barrera per a la joventut treballadora? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p307 Principals factors de risc d’abandonament escolar prematur. El capital cultural i la desigualtat educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p331 Els efectes adversos de l’ús abusiu d’internet per part dels adolescents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p353 Ús del telèfon mòbil, estil de vida i benestar psicològic en estudiants universitaris de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Influència de la pandèmia COVID-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p367 Estudi de l’estrès acadèmic en l’alumnat universitari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p387 No m’agrada aquesta ciutat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p405 Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2023 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventutpdf Conèixer la joventut, visibilitzar els joves (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p013 Introducció (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p017 30 anys de normativa en matèria de joventut a les Illes Balears (1985-2015) (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p023 Joves balears en dades: una breu anàlisi de la realitat juvenil a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p041 Construcció del servei per a joves extutelats a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p089 Les polítiques laborals per als joves a Balears: el cas de la Garantia Juvenil (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p099 Berenars en català (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p121 AlternaNits, oci saludable a Menorca (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p137 Programa d’oci alternatiu participatiu - Vilajove nit (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p153 «Vida digital», el programa de promoció de la ciutadania digital per a joves de les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p165 Consells de la joventut. Origen i importància (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p183 La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà. Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p199 Voluntariat i joventut (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p219 Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals. Balears front Espanya (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p231 La identitat dels adolescents d’origen immigrant: la transició vital des del canvi cultural (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p267 Una dècada de tesis doctorals sobre joventut (2008-2018) (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p283 La salut mental dels nostres joves (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p299 Factors clau del suïcidi en adolescents (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p313 Coordinació Autonòmica de Drogues de les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p339 La Consulta Jove, un espai per acompanyar el jovent cap a la salut afectivosexual (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p351 La convivència escolar des de la percepció dels adolescents (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p369 Joves i benestar: situació i satisfacció personal, acadèmica i laboral (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventut_p387 Generació B. Ser jove en un món globalitzat (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p013 Introducció (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p019 1. La realitat juvenil a les Illes Balears. L’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat del ProyectoScopio com a proposta d’anàlisi (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p029 2. Àmbit competencial en matèria de joventut a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p047 3. Els perfils dels i les professionals de les polítiques de joventut a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p059 4. La formació dual en el sistema de formació professional per a l’ocupació de les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p083 5. Programa de pedagogia intensiva (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p107 6. «noSaltres» Un projecte de creació col·lectiva entre joves i grans, inspirat en històries i experiències de la ciutat antiga de Palma (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p121 7. Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB): estat actual (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p139 8. L’Associació Pro Emancipats de les Illes Balears: de què parlam quan parlam d’emancipació? (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p145 9. «Juguis on juguis, guanyes!» El futbol com a estratègia per a la inclusió social (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p157 10. «Ulls per volar, una mirada jove als bons tractes» (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p177 11. «Dóna-li sa Volta», un projecte de formació i ocupació per millorar l’accés al mercat laboral de joves amb estudis incomplets (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p203 12. Polítiques de joventut, fast leisure, i perspectiva juvenil: Una proposta de debat (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p223 13. Diferències de gènere en el consum d’alcohol i altres drogues, i conductes addictives entre els 12 i 18 anys a Menorca. Evolució 1996-2001-2006-2018 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p239 14. Estudi sobre estratègies de promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població jove en àmbits no formals, amb especial atenció a les xarxes socials (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p259 15. Formació en temps lliure: una breu anàlisi de la realitat de les escoles d’educació en el temps lliure a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p297 16. Protocols de prevenció i d’atenció al suïcidi en infants i joves. Una revisió (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p317 17. Valoració del Pla Anual de Política d’Ocupació 2018 (PAPE) i les accions desplegades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el marc d’accions destinades al públic juvenil (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p335 18. La joventut i les percepcions de les violències de gènere 2.0 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p355 19. El lloc dels nostres joves dins un món global (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p371 20. Una revisió de les oportunitats de mobilitat europea a les Illes Balears: el programa Erasmus (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p395 21. Dos programes de mobilitat internacional d’impacte per al jovent universitari (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p409 22. Joventut pel clima: el darrer crit en el desert o la llavor d’una nova esperança? (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p427 23. L’ecofeminisme i el jovent, un binomi d’actualitat a la UIB (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p449 24. La irrupció del jovent en els moviments feministes: de la Revolució Francesa al ciberfeminisme (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p465 25. Socioaddiccions: atenció educativa i terapèutica a joves amb ús problemàtic i abús de noves tecnologies. Estudi de factors d’èxit/fracàs del programa «Ciber» (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventut_p481 La generació de la hiperresponsabilitat, creixent envers el nivell deu de reparació de la realitat (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p011 Introducció (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p017 Joves Balears en xifres 2020 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p025 «Emplea’t Jove», un programa d’intervenció sociolaboral amb joves en situació de vulnerabilitat (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p057 Els serveis de joventut en temps de COVID-19 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p075 Joves a peu d’obra (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p099 Som el present, cuidem el futur. Les sinergies de la XXI Trobada Triangle Jove (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p115 Cap a una vida adulta: primeres experiències a l’entorn laboral (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p135 35 anys del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB). Participació, democràcia i ciutadania (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p173 L’educació confinada i en estat d’alarma. Impactes, aprenentatges i reptes de la pandèmia de la covid-19 en l’educació (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p189 L’adultocentrisme com a forma de discriminació de les joventuts (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p213 Els fluxos migratoris entre les Illes Balears i l’estranger. Anàlisi quantitatiu de la sortida de la població entre 15 i 39 anys (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p233 Trastorns de la conducta alimentària, adolescents i tecnologies: un estudi exploratori (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p257 Joves com a agents actius de prevenció: pilotatge d’un programa basat en l’evidència (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p273 Proposta didàctica per al tractament d’imatges i missatges sexualitzats del reggaeton en adolescents (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p285 Educació sexual per a la transformació social (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p301 Estudi sobre el risc de suïcidi en joventut LGTBI a Mallorca (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p317 La transició digital de la joventut. Noves orientacions per a la intervenció educativa en joves (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p339 «En som més»: una contranarrativa al discurs d’odi en l’adolescència (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p355 Les violències masclistes en les xarxes socials. Reflexions arran de l’estudi pilot: La percepció de les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys a les Illes Balears de l’Institut Balear de la Dona (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p373 Cibermentores a les aules d’ESO, molt més que seguretat a internet! (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p383 Engranatge social. Còmic finalista del certamen ArtJove 2019 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventut_p403 Presentació (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p012 Pròleg: Una generació entre dues crisis: de la Gran Recessió a la pandèmia (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p014 Introducció (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p021 L’emancipació a les Illes Balears. Informe del segon semestre de 2020 de l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p027 Fòrum Menorca Illa Jove.La Menorca que volem els joves (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p071 Necessitats, actituds, pràctiques i expectatives sobre relacions interpersonals i sexualitat d’adolescents i joves de Calvià, 2020 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p091 30 anys després, el temps no passa, o sí. (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p122 Filosofia fora de classe. Iniciatives i recursos informals per aprendre a filosofar (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p143 Oci educatiu en temps de Covid: estudi de les activitats d’oci educatiu durant l’estiu 2020 a les Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p173 Participació dels alumnes de secundària en temps de pandèmia (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p187 Joves, pobresa i covid-19 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p203 Conseqüències de la precarietat juvenil en la participació a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p217 Joves i ocupació en temps de pandèmia (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p237 Emancipar-se en temps de la covid-19 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p255 Estudiar a la universitat durant la pandèmia de la covid-19, una visió estudiantil (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p271 Els reptes i canvis nous en l’orientació per als joves de les Balears en temps de coronavirus (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p283 Com és la salut mental dels nostres infants i joves en el període de covid-19? (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p303 Joves, salut i prevenció: algunes reflexions en temps de la Covid-19 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p317 Enganxar-se al grup, enganxar-se al teatre (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p335 Lloa a l’expressió humana. Col·lecció guanyadora del certamen de fotografia d’Art Jove 2021 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventut_p343 Presentació (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p009 Pròleg: A pesar de tot, la joventut com a protagonista (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p014 Introducció (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p019 Joves balears en xifres, 2022 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p025 La nova llei de polítiques de joventut: una aposta per l’emancipació (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p047 Crònica de l’activitat parlamentària relacionada amb la política juvenil a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p055 Punt i principi Joves i associacionisme davant la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p069 Evolució dels serveis locals de joventut a Mallorca (2018-2022) (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p083 «Sweet Home», atenció a la violència filioparental a Menorca des d’una mirada d’equitat intergeneracional (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p099 Estudi sobre l’impacte de les xarxes socials en les relacions interpersonals d’adolescents i joves (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p121 Infants i adolescents migrants no acompanyats i el seu dret a la protecció (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p141 Joves professionals de l’àmbit social: ajuntar-se per combatre la crisi ecosocial (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p159 Igualtat i equitat de gènere en la joventut. Conclusions del think tank de la federació Jóvenes e Inclusión en Palma (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p175 As de Guia: Projecte de ciència inclusiva i divulgació de la cultura oceànica per a la joventut resident a les llars tutelades de Mallorca (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p189 Nomofòbia: una crítica social des de l’art de la psicopolítica i l’addicció tecnològica (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p205 Assetjament entre iguals en l’àmbit esportiu: prevenció, detecció i intervenció comunitària (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p225 Les polítiques locals de joventut a les Illes Balears (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p241 Tresquarts, una revista per entendre la joventut illenca (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p267 Avaluació de l’estat actual de l’associacionisme a la ciutat d’Inca (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p295 Transformació del moviment obrer sindical. Oportunitat o barrera per a la joventut treballadora? (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p307 Principals factors de risc d’abandonament escolar prematur. El capital cultural i la desigualtat educativa (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p331 Els efectes adversos de l’ús abusiu d’internet per part dels adolescents (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p353 Ús del telèfon mòbil, estil de vida i benestar psicològic en estudiants universitaris de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Influència de la pandèmia COVID-19 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p367 Estudi de l’estrès acadèmic en l’alumnat universitari (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p387 No m’agrada aquesta ciutat (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventut_p405 Presentació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p009 Pròleg https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p014 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p021 Joves balears en xifres 2023 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p027 Fer joventut des d'aquí https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p049 Estudi de les addiccions de la població jove de Palma del Pla Estratègic Municipal de Prevenció de les Addiccions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p061 Els programes d’activació per a l’ocupació juvenil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p081 Servei de reducció de riscs en l’oci nocturn dirigit a les persones joves de Mallorca: «Fes-tə bé» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p099 Com ho vius tu? És important xerrar de drogues? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p119 Participació infantil i adolescent, i plans d’infància i adolescència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p135 Una nova era. Participa i digues la teva! https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p149 Assemblea Jove: la importancia d’implicar els joves en decisions clau https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p161 El projecte SIDFOOT: l’esport com a eina de desenvolupament social a través dels conductors de futbol comunitaris https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p183 Joventut x Clima a Mallorca, la lluita ecosocial pel futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p199 Joves i addiccions: certeses, incerteses i línies de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p213 Els joves i les llengües a les Illes Balears: actituds, trajectòries i usos lingüístics predominants https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p233 L’art urbà a Mallorca, entre la protesta i la proposta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p253 Estudi sobre pornografia a les Illes Balears: accés i impacte en l’adolescència, dret internacional i nacional aplicable, i solucions tecnològiques de control i bloqueig https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p287 I que no podeu fer bauxa sense emprenyar? Reflexions sobre les celebracions agressives i violentes de l’oci juvenil: matisos sobre fets, prejudicis, mitjans i causes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p305 Enllaçant mons, cultivant noves arrels https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p323 El retorn a la terra, imatges de la permarrealitat... https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventut_p337 Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2018_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2019_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2020_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2021_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2022_anuari_joventutpdf Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2023 (Updated) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariJoventut/document/2023_anuari_joventutpdf