monografiesPDI https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/page/about none en Wed, 27 Apr 2022 15:56:44 CEST Wed, 27 Apr 2022 16:01:19 CEST unknown unknown Comunicar-se amb persones amb dificultats comunicatives: eines i estratègies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/2021dificultatscomunicatives Els temporals destructius als boscos de les Illes Balears. 2001-2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/2022TemporalsDestructiusBoscosBalears Cuestionario de Calidad de Vida para niños y adolescentes con Parálisis Cerebral (CP QOL) : Manual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/Manual_CPQOL_castellano Qüestionari de Qualitat de Vida per a nins i adolescents amb Paràlisi Cerebral (CP QOL) : Manual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/Manual_CPQOL_catala El coste de la insularidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/bardolet_esteban Ruta del Tren https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/ruta_tren Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/CESUIB_EstudiH2030 Los efectos de las resoluciones extranjeras en España https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/efectosResolucionesExtranjerasSpa Celtíberos y lusitanos frente a Roma : diplomacia y derecho de guerra https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/celtiberos_lusitanos_roma Informe Mar Balear 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/informeMarBalear2020 Fauna endèmica de les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/fauna_endemica_ib Arquitectura contemporánea en Mallorca : (1900-1947) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/ArquitecturaContemporaneaMallorca1900_1947 Análisis espacial de la capacidad de carga náutica de las zonas de fondeo de las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/monografiesPDI/document/analisis_capacidad_carga_nautica_IB_v1_1