anuariEnvelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/page/about <h2>Anuari de l'envelliment. Illes Balears</h2> <p>La realitat demogràfica del nostre país planteja la necessitat de visualitzar l’envelliment com un procés en el qual tant la persona, com a subjecte actiu i responsable, com les institucions tenen un paper fonamental, contemplat a llarg termini i en un contínuum d’atenció i també a través de la promoció de la investigació i de la formació permanent i especialitzada de professionals de grau, postgrau i màster. és en aquest sentit que aquest anuari de l’envelliment forma part de les accions de promoció de la qualitat de vida de les persones majors, que estem duent a terme des del Grup GIFES, el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i des de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB. I això és possible a través de la disseminació d'informació sobre aquest col·lectiu per part dels professionals i investigadors de Balears que treballen en diferents àmbits de la salut, els serveis socials i educatius, la demografia, l'economia, etc., com queda reflectit en els treballs recollits en aquest anuari de naturalesa multidisciplinària i amb la participació de més d'un centenar de professionals de l'àmbit de la prevenció, la intervenció i la recerca en l'àmbit de l'envelliment a Balears amb el col-lectiu de les persones majors. </p> <p>Això és important tenir-ho en compte, perquè és evident que la transició demogràfica representa un repte pel que fa a ingressos, salut, ocupació i educació o benestar en general de la població. Les dades han de servir, d’una banda, per analitzar els punts forts i febles d’una societat amb una edat mitjana a partir de 40 anys, i també per analitzar de forma més precisa com es pot millorar les polítiques que duem a terme en aquests diferents àmbits de la qualitat de vida i el benestar social, amb la finalitat de brindar respostes més precises i sòlides a la realitat de l’envelliment, comptant amb els actors necessaris com ara els gestors i planificadors, els professionals, els investigadors i la població de diferents grups d’edat.</p> en Fri, 12 May 2023 14:20:49 CEST Fri, 12 May 2023 14:44:47 CEST unknown unknown L’envelliment demogràfic a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envelliment_p017 Envelliment, salut i serveis socials: alguns indicadors https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envelliment_p037 La dependència de la gent gran a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envelliment_p101 Efectivitat d’un programa de millora del funcionament cognitiu. El taller «entrenem el cervell» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envelliment_p143 Envelliment, educació i qualitat de vida: cap a la institucionalització de la gerontologia educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envelliment_p165 Educació i persones grans: evolució i característiques de l’alumnat de la UOM (1998-2008) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envelliment_p203 Legislació i normativa sobre gent gran: una aproximació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envelliment_p239 La realitat de la gent gran a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p017 L’envelliment a les Illes Balears: perfil demogràfic de la població de seixanta-cinc anys o més https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p033 Una visió de la gent gran des de la perspectiva dels indicadors socials. Comparativa autonòmica, nacional i europea https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p065 L'atenció sociosanitària a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p127 Envelliment i calcificació de teixits blans: des de la patologia cardiovascular a l’alzheimer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p157 Envelliment i flexibilitat cognitiva: un abordatge neuropsicològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p175 Qualitat de vida i educació de la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p215 Programa intergeneracional «Gent gran, gent petita: una experiència compartida» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p241 Anàlisi de les associacions de gent gran a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p261 Programes d’intervenció comunitària en vellesa i familia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p295 La formació en dependència: radiografia d'una realitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envelliment_p347 Introducció a l’estudi de la població estrangera de 65 i més anys resident a les Illes Balears en el context de la nova fase demogràfica multicultural https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p017 Anàlisi de les pensions. Realitat i perspectives de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p075 La coordinació sociosanitària en el Servei de Salut: una realitat necessària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p097 Anàlisi de necessitats i proposta d’un model d’atenció i de cura sociosanitària a Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p125 Unitats assistencials geriàtriques a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p151 L’atenció als malalts d’edat avançada en un hospital d’aguts de l’illa de Mallorca: L’Hospital Universitari Son Dureta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p191 Estrès en persones grans hospitalitzades: una visió des de l’Hospital Sociosanitari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p217 Dolor crònic i envelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p235 L’aplicació de l’anàlisi de les necessitats de serveis socials de la gent gran amb dependència a la planificació de serveis socials https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p255 Resposta dels Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla de Mallorca a les persones grans de la Mancomunitat del Pla https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p279 Efectes del suport social en un programa universitari per a gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p293 La mirada de la gent gran cap al sistema educatiu actual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p335 Relacions intergeneracionals a la Universitat Oberta per a Majors: tres exemples d’experiències https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p351 Invisibilitat de la violència de gènere en les dones grans a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envelliment_p389 Anàlisi de les característiques del sobreenvelliment femení a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p019 Atenció a les persones en situació de dependència al municipi de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p079 Perspectiva de l’envelliment des de l’atenció primària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p109 Atenció a l’envelliment en l’atenció primària de salut de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p141 Programa d’atenció sociosanitària a Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p169 Centre de Formentera: els inicis en qüestió de dependència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p185 Descripció i valoració dels usuaris i dels recursos dels centres de dia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p207 Cures pal·liatives geriàtriques. Model de l’Hospital Sant Joan de Déu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p239 Comparativa del perfil dels usuaris i de la situació de les residències abans i després de l’entrada en vigor de la llei de dependència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p271 Una mirada de protecció de les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p297 Envelliment i malalties neurodegeneratives. Quin paper hi tenen les proteïnes? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p323 Metacognició i envelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p359 L’estimulació cognitiva en els serveis a domicili i criteris de qualitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p383 Ciutats amigables amb les persones grans a partir de la normativa de l’OMS https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p425 La formació universitària de persones grans a Europa. Realitat actual i perspectives de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p457 Ensenyament i aprenentatge per a l’emancipació dels adults grans a la Universitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p483 Anàlisi de l’alumnat dels programes universitaris per a persones grans de la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p501 Els alumnes de la UOM experimenten amb la investigació mitjançant les històries de vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p527 Creences de les persones grans sobre la violència de gènere https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p551 Exercici físic i gent gran: una filosofia de vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envelliment_p587 Demografia i pensions a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p026 La població nonagenària a les Illes Balears: una aproximació estadística https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p049 Envelliment i jubilats europeus a Calvià. Elements per a un diagnòstic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p077 El nou rol de la gent gran i el trencament progressiu del pacte intergeneracional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p097 Els drets de la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p117 L’actual paper dels padrins en les famílies. Especialment, les relacions dels padrins amb els néts a l’empara del dret civil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p145 Padrins que fan de pares: un dret de l’infant o una obligació de la persona gran? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p163 La internacionalització dels programes universitaris per a gent gran. Avaluació de l’experiència de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p187 La figura absent en les campanyes contra la violència de gènere: la dona gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p209 Un procés participatiu a l’Associació de Gent Gran de Son Real https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p233 L’activitat física i altres factors de reserva cognitiva en l’envelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p249 La sexualitat en l’adult gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p265 Fàrmacs i gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p287 Pèrdua i dol a la tercera edat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p305 El temps dedicat a la cura i els seus efectes en la vida quotidiana dels qui conviuen amb persones grans dependents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p329 L’EVIF, 18 anys donant suport a l’envelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p347 Dependència i recursos a l’illa d’Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p373 El centre de dia per a malalts d’Alzheimer i altres trastorns cognitius. Consell Insular de Menorca (CIME). https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p399 Estenosi aòrtica greu de la persona gran: noves opcions terapèutiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p419 El paper del fisioterapeuta en una residència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p449 Habitatges de protecció pública, en règim de lloguer de renda baixa, destinats a persones de més de 65 anys al municipi de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p467 El curiós cas del centre de dia premiat. Una mirada a l’arquitectura sociosanitària de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envelliment_p489 El futur de les pensions i les aportacions de la gent gran a la societat: una altra perspectiva d’anàlisi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p021 Gent gran i memòria al Raiguer de Mallorca: històries de vida sobre infància i família en el marc de la postguerra https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p045 El bilingüisme com a factor protector de l’envelliment cognitiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p065 Treball comunitari intergeneracional: l’experiència de dos projectes socioeducatius intergeneracionals a Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p083 Les noves tecnologies i la tercera edat a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p103 Envelliment actiu i les TIC https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p143 Les situacions de crisi en les persones grans. La influència de la resiliència en la seva qualitat de vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p157 Avaluació de la qualitat de vida en persones grans que fan un programa educatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p173 Per què un museu programa activitats amb, per a i sobre gent gran? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p195 L'experiència artística de la fotografia com a eina terapèutica: estimulació emocional i normalització de la imatge de l’Alzheimer i la vellesa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p211 Experiència de millora contínua als indicadors del programa d’atenció domiciliària al centre de salut de Sant Antoni https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p229 Cirurgia cardíaca en l’octogenari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p243 Participació dels aminofosfolípids en l’envelliment i les malalties neurodegeneratives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p273 Intervenció per millorar l’ús eficient de les tires de glucèmia capil·lar en pacients diabètics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p291 Síndrome confusional aguda o delírium https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p305 Sensibilització sobre la violència de gènere en dones grans: començar a combatre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p319 Programa de Prioritat Social de l’IMAS. Valoració del risc de desprotecció de persones grans i intervenció prioritària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p341 L’envelliment de les persones sense sostre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p365 Processos d’envelliment i alcoholisme a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p379 Activitats no normatives de persones grans sense recursos. El cas extrem de la quasiprostitució de dones grans a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envelliment_p401 Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p014 Envelliment actiu i saludable: El cas de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p041 Llei de dependència i dret subjectiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p065 Promoció de l’envelliment actiu: Contribucions de la Vocalia de Psicologia de l’Envelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p079 De l’atenció a persones assistides a l’atenció centrada en la persona. Eines de valoració https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p099 La ruptura del pacte social europeu i l’empobriment de la gent gran a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p117 Evolució del sistema d'atenció a la dependència a les Illes Balears Lluís Ballester https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p137 Els impactes ocults de la crisi econòmica en la tercera edat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p153 Gent gran i memòria: dones i immigració a les Illes Balears durant el franquisme https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p183 Persones grans estrangeres residents a les llars dels ancians. Estudi de cas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p199 Com envelleixen les persones amb discapacitat i malalts mentals de l’illa d’Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p217 Promoció de l’autonomia des de La Llar d'Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p235 Abús financer: l’efecte iceberg https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p251 La soledat de les persones grans al segle XXI https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p277 Drets, justícia i vulnerabilitat social en persones grans: Una nova aproximació al fenomen https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p293 Les persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p313 Dones grans i quasiprostitució a Espanya https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p333 La participació dels padrins en un programa de competència familiar: la recerca aplicada al disseny d’un projecte formatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p353 La sexualitat i les persones grans. Aproximació inicial a una realitat invisible i desconeguda https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p373 La comprensió com a competència d’aprenentatge. Nivell de comprensió dels alumnes universitaris grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p395 La salut oral en les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p415 Reptes d’una atenció integral de qualitat: Visió actual i perspectives de futur des de SARquavitae https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envelliment_p425 Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p013 Recuperar la llengua del cor: el coneixement i l’ús de la llengua catalana de la població de 65 i més anys a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p025 El programa intergeneracional Compartir la Infància / Sharing Childhood: l’avaluació com a element de promoció dels projectes intergeneracionals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p063 Una experiència intercultural en l’educació de les persones grans: la International Summer Senior University (ISSU) de la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p083 Dones pioneres en l’àmbit laboral a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p095 Les xarxes de relacions i suport de les persones grans de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p107 Les relacions afectivosexuals en la gent gran des de la perspectiva intergeneracional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p123 L'afectivitat i la sexualitat de persones internades https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p139 Proposta d'implantació i desenvolupament de l'atenció geriàtrica especialitzada al Servei de Salut de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p161 Estil de vida i salut mental https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p175 Envelliment, vulnerabilitat, dignitat i solidaritat. Aportacions des del model de cures pal·liatives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p199 Envelliment i virus de la immunodeficiència humana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p213 Rutes saludables al voltant dels centres de salut https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p235 Cor a casa. Projecte de condicionament de sales de convivència/menjadors a través del disseny ambiental https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p251 Gent gran amb discapacitat. Un projecte per al s. XXI https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p265 La podologia i la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p285 Paper del terapeuta ocupacional en l’autonomia de les persones grans. Una aproximació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p301 Anàlisi de la sobrecàrrega de cuidadors de persones en situació de dependència ingresades en centres residencials https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p321 Agressió interpersonal en residències d’ancians: una aproximació al seu coneixement https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p335 La gent gran als centres penitenciaris https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p353 L'abús econòmic a les persones grans, qüestió de gènere, edat i dependència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p375 El suïcidi en les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envelliment_p391 Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p015 Un perfil aproximat de la població de la tercera edat a les Illes Balears. Indicadors estadístics bàsics, 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p031 La reforma del sistema de pensions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p095 De Serveis Socials, ajuda a domicili i dependència a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p115 Impulsant un nou model de participació de les persones grans a Mallorca: l’Observatori de les Persones Majors i el projecte «Donar veu» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p129 Impacte del programa Ajuda al Cuidador en Centres de Dia Sarquavitae a Mallorca per pal·liar la sobrecàrrega associada a l'atenció de persones en situació de dependència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p145 Hospitalització a domicili en l'envelliment: aplicabilitat i avantatges https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p163 Envelliment i pell https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p181 Trastorns de la conducta alimentària i envelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p203 Mesures socials i legislatives per a reduir la discapacitat: història i compte enrere https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p227 Deteroració cognitiva lleu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p247 Prevenció d’envelliment saludable per a persones amb discapacitat intel·lectual greu i profunda https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p267 Envelliment del rellotge biològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p283 Envelliment, exercici físic i telèfons mòbils intel·ligents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p297 Temps d’oci i persones grans: aprenent a utilitzar el temps lliure https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p311 Relacions socials, interculturalitat i aprenentatge al llarg de tota la vida: l'experiència de la IX International Summer Senior University a la UIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p331 El valor de la participació social. Una aproximació a la vivència de persones grans que participen en les seves associacions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p345 Voluntariat d'un metge jubilat: una experiència interactiva amb la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p363 Senior cohousing. Una nova alternativa de convivència per a la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p383 Vers un envelliment intel·ligent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p409 Potenciar el riure com a estratègia de treball en les activitats orientades a la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p423 L’amor, després dels 40 anys, a través de les cites en línia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p441 Mirades de la sexualitat i l’afectivitat en les persones grans. Un recorregut per les diferents activitats de recerca i docència del grup de recerca GIFES en gerontologia educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p463 Violències de gènere en dones sense sostre: trajectòries de vida i procés d’envelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envelliment_p483 Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p015 L’Anuari de l’envelliment de les Illes Balears: una dècada de canvis i de continuïtats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p021 Una aproximació al patró actual de la mortalitat general i de la tercera edat a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p049 Envellir en femení https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p083 Salut i estils de vida en l’alumnat gran de la IX International Summer Senior University https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p101 Producció científica i projecció europea dels programes universitaris per a persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p117 Debats intergeneracionals en entorns universitaris. Una experiència a la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p133 El turista actiu sènior: el cas de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p151 Les persones grans i els serveis financers: quines dificultats afronten? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p173 Formació financera i productes d’estalvi a llarg termini https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p193 La utilització de xarxes per lligar entre els adults grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p207 La vulnerabilitat en les persones grans. Radiografia dels usuaris dels casals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p241 Envelliment, problemes de consum de substàncies i processos de tractament a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p291 La demència: una entitat infradiagnosticada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p307 Osteoporosi en població gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p331 Exercici físic i persones majors: Resultats preliminars de la nostra experiència a Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p353 L’estat civil com a factor de risc davant la vulnerabilitat: la solitud https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p375 Donar veu a les persones grans de Mallorca: creació de fòrums de participació. Resultats de l’experiència pilot https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p397 Atenció centrada en la persona en centres residencials i sociosanitaris https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p417 La Unitat de Convalescència de Felanitx, un nou model d’atenció a les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p433 Mort digna a Espanya https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p447 Agressions entre residents: un estudi dels episodis en tres residències de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p471 Viure a casa o com a casa: models per a les persones grans diferents de les residències tradicionals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p489 Avaluant la qualitat de vida dels cuidadors familiars https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envelliment_p503 Presentacions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p007 L’envelliment: alguna cosa més que un procés arterioscleròtic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p023 Simone de Beauvoir: obrir camins per a la llibertat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p029 Radiografia de la situació de la gent gran a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p053 La renda social garantida, un dret social per a les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p071 La renda mínima d’inserció per a persones de 65 anys o més: més enllà de cobrir una necessitat d’ingressos econòmics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p091 Porto com a referència europea de l’envelliment actiu i saludable https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p107 La importància del turisme educatiu en els adults grans: motivacions i experiència turística dels participants a la X International Summer Senior University (ISSU) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p131 La diversitat de perfils dels estudiants més grans de 50 anys dins les aules universitàries https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p149 «Compartir la infància 2» (SACHI 2) projecte intergeneracional: l’experiència en tres escoles de Palma (2016-2018) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p167 La rehumanització per la presència intencional de l’atenció gerontològica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p195 El compromís ètic de les infermeres en la defensa del dret de les persones grans a morir dignament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p213 Espais de trobada: emocions, records, història i somnis https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p233 Una aproximació a la realitat del tercer sector a les Illes Balears des de la mirada d’alguns dels seus impulsors https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p249 L’activisme social, cultural i polític a l’edat de la jubilació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p273 Estudi de la incidència de la llum i la seva relació amb el ritme son/vigília en ancians institucionalitzats en residències https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p297 L'Arxiu Oral de Mallorca. Una oportunitat per al desenvolupament de projectes per a la vellesa activa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p317 Factors associats a la dependència a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p335 Polisimptomatologia: suport social i autonomia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p353 Aplicació del programa Libera-Care en residències de persones grans de Grupo 5 a Mallorca: Nou model d’atenció centrada en la persona i lliure de subjeccions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p391 L’eliminació de mesures de subjecció al geriàtric de Ferreries gestionat per l’Intress https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p405 La importància de la història de vida en els processos d’envelliment i consum de substàncies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envelliment_p429 Presentacions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p007 Susan Sontag: un projecte per pensar i canviar la vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p027 El Programa de Competència Familiar Universal-Auto: fonaments teòrics de l’experiència pilot FBD-UIB del PCF-U-Auto a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p051 Una alternativa per al finançament de les necessitats de les persones grans: la hipoteca inversa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p071 L’elaboració del protocol d’actuació davant les situacions de maltractaments domèstics i d’autonegligència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p085 Envellir «activament». Mapa d’actius per a un envelliment saludable https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p099 La promoció i el suport a l’autonomia personal de l’Ajuntament d’Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p117 Influència dels tallers intergeneracionals en la imatge que tenen els infants de les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p135 Les mestres no poden ser les grans oblidades de la nostra història pedagògica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p151 Equip de Vellesa i Família, 25 anys: la memòria i els records (1994-2019) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p163 Xarxa social i soledat al municipi de Palma. Anàlisi comparativa a través del programa sempre acompanyats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p175 Anàlisi de la gent gran que ha vist modificada judicialment la seva capacitat per obrar a les Illes Balears: perfil i necessitats presents i futures https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p193 Actualització farmacoterapèutica en geriatria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p213 La cronicitat complexa a les nostres illes: un repte sanitari i social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p237 Professionals i familiars junts en l’atenció a les persones grans en els centres de dia d’INTRESS https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p253 Les persones grans LGTBI. Una mirada actual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p275 La malaltia d’Alzheimer: dels orígens històrics a la prevenció. Actualitat de la recerca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p309 Una visió general sobre les demències https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p327 Comunitat amigable per a les persones amb demència. Fem-ho possible! https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p349 La teràpia amb ninos en persones amb demència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p367 Estimulació multisensorial: un acostament a les sales Snoezelen https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p389 Les caixes d’història de vida: una eina per treballar la reminiscència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p409 Eutanàsia: el dret a decidir el moment de morir https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envelliment_p431 La primera onada de la COVID-19 a les Illes Balears: reflexions generals, anàlisi de dades i repercussions sobre la tercera edat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p033 Com afecta la pandèmia de la COVID-19 la salut mental de la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p093 Envelliment actiu, participació i cura mútua: tendències i reptes que ens planteja la COVID-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p111 Atendre a casa, una de les alternatives en l’atenció de les persones grans durant la pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p125 Els casals i la pandèmia de la COVID-19: preservar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant els recursos de promoció de l’autonomia personal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p141 La Casa Sacerdotal de Mallorca en el temps de la pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p163 El dolor en la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p183 Dolor en les persones majors, una visió des de les cures pal·liatives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p201 Atenció al pacient amb fractura de maluc en un hospital de tercer nivell https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p221 Què he de saber per cuidar la salut de l’esquena? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p239 La gent gran i el son: amics o enemics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p267 Estratègies per endarrerir l’envelliment cerebral: combatre l’estrès oxidatiu i la neuroinflamació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p299 Tractament no farmacològic de la malaltia d’Alzheimer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p319 Una altra visió de l’envelliment actiu: Habilitació dels entorns i dependència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p339 Promoció de l’envelliment saludable en els treballadors https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p353 Les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (TRIC) i la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p375 La mirada a les persones grans de les Illes Balears des de la premsa digital https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p393 María Zambrano i la comprensió de les necessitats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p409 Les iniciatives socioeducatives per a les persones grans milloren la seva percepció de qualitat de vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p427 L’avaluació d’un programa intergeneracional a educació primària. Propostes per a l’avaluació a partir de les lliçons apreses en el projecte SACHI2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p445 Mallorca Sense Fam amb la gent gran. Ajuda solidària en aliments a domicili https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envelliment_p465 Presentacions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p005 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p013 L’epidèmia de la COVID-19 en la gent gran de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p019 Actituds envers la mort de les persones grans i els professionals de la salut: un any de COVID-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p031 Càncer, vellesa i SARS-CoV-2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p053 Violència de gènere i persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p069 La necessitat d’un protocol de detecció de violència de gènere en la dona gran. Pilotatge al municipi de Calvià https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p121 Edatisme: en una societat edatista tots hi estam implicats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p141 Els periodistes de les Illes Balears davant l’envelliment i les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p157 El paper de la família en els centres residencials https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p175 Balanç dels resultats de l’avaluació de l’eficàcia del Programa de competència familiar-auto en la promoció familiar de l’autonomia personal en l’envelliment https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p189 Projecte «l’Ajuntament de Calvià al teu costat» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p211 El compromís de la Creu Roja amb les persones grans a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p237 Programa d’intervenció social de l’Assemblea Local de la Creu Roja en les persones grans: tallers cognitius. Adaptació metodològica en temps de pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p257 Situació actual dels centres de dia per a persones grans d’Intress en relació amb el canvi de model d’atenció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p272 Envelliment actiu en les persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques. ASPAYM https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p293 Intervenció del terapeuta ocupacional en el programa RESC per a persones grans amb problemes respiratoris crònics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p307 Imatge corporal i estil de vida en adults grans amb sobrepès i obesitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p323 La bretxa digital per qüestió d’edat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p347 Envelliment actiu i discapacitat intel·lectual: bones pràctiques amb apps https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p361 Preferències i reticències de la gent gran sobre els robots de cura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p381 Programa de l’ONCE per prevenir i atenuar la solitud. Al teu costat sempre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p399 Programes intergeneracionals educatius amb alumnat d’educació primària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envelliment_p409 Pròleg de la consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p006 Pròleg de la consellera executiva del Departament de Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p010 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p013 Impacte de la COVID-19 i de les mesures per combatre-la en les taxes de mortalitat de la població de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p019 Influència de la pandèmia en les intoxicacions en la tercera edat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p047 La xarxa intergeneracional i la influència de la COVID-19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p061 Justícia. Drets de les persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p075 Anàlisi de l’evolució dels indicadors d’implementació de la Llei 39/2006, d’atenció a la dependència a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p093 Evolució de les prestacions i dels serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p111 Com millorar l’eficàcia del procediment d’atenció a la dependència a les Illes Balears? Un estudi qualitatiu sobre professionals de valoració i PIA https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p129 El dret a envellir en l’entorn propi. Una oportunitat per avançar envers la transformació dels serveis comunitaris de proximitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p149 Afecten l’aïllament social i la solitud a les funcions cognitives en l’envelliment? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p167 Viure en companyia, una alternativa d’habitatge digne https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p189 La diversitat afectivosexual a les institucions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p209 Anàlisi de les dificultats idiomàtiques en l’atenció integral a persones estrangeres en l’entorn residencial de gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p221 El suïcidi entre la gent gran. Perfil sociodemogràfic, factors de risc i protecció, i estratègies de prevenció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p241 Vellesa i persones sense sostre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p263 Quan les separacions i els divorcis apareixen en una etapa avançada de la vida. Adaptació a la nova realitat vital https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p278 Les Pelvis. Feministes de tota la vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p293 La tercera edat al cinema espanyol. Algunes notes per al seu estudi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p305 Nutrició adequada a la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p321 Persones grans en tractament per consum de droga i addiccions comportamentals a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p339 Gent gran i esport https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p355 Beneficis que aporta la realització d’exercici físic mitjançant l’ús de videojocs en un programa de prevenció de caigudes en persones grans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p409 Persones grans i TikTok https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envelliment_p423 Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2008_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2009_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2010_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2011_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2012_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2013_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2014_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2015_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2016_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2017_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2018_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2019_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2020_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2021_anuari_envellimentpdf Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEnvelliment/document/2022_anuari_envellimentpdf