parcelariCapdepera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/page/about <br><br> <p>Ajuntament de Capdepera - Arxiu Municipal <br>Universitat de les Illes Balears - Servei de Biblioteca i Documentació</p> <p>Aquesta col·lecció conté la versió digital del plànol parcel·lari del terme de Capdepera, realitzat per Pere d’Alcantara Peña entre 1859 i 1860.<br><br>És un document de gran importància per a la història del municipi de Capdepera, perquè coincideix amb la divisió territorial entre Capdepera i Artà, que després de diferents intents fallits i de llargues negociacions es produí el 1858. <br><br>És el plànol parcel·lari que acompanya l'amillarament, i respon a la necessitat que tenia el poble de comptar amb els estris precisos per tal d'institucionalitzar-se com a municipi i d'anar constituint les diferents àrees de la seva administració, entre elles la regularització de la hisenda dels veïns i de repartir equitativament entre ells les contribucions de l'erari públic.</p> <p>La iniciativa d'aquest projecte fou de l'Arxiu Municipal de Capdepera. Els treballs de digitalització començaren amb la signatura d'un conveni previ entre l'Ajuntament de Capdepera, quan n'era batle l'Il.lm. Sr. Juan Ferrer Flaquer, i la Universitat de les Illes Balears, quan n'era rector el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, que tengué lloc el 30 de juny de 2006.</p> <p>Coordinadors per part de l'Arxiu Municipal de Capdepera: </p> <ul> <li><a href="mailto:arxiu@ajcapdepera.net">Maria Massanet Gili</a></li> <li><a href="mailto:arxiu@ajcapdepera.net">Gori Rechac Cañavete</a></li></ul> en Tue, 27 Jun 2023 14:15:35 CEST Tue, 27 Jun 2023 14:15:59 CEST unknown unknown Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Portada del parcelario https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/portada Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección A: Sa Mesquida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_A Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección B: Son Jaumell https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_B Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección CD: Son Barbasa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_CD Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección EFG: Camp d'en Enmich https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_EFG Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección H: Son Mangol https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_H Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección IJ: Capdepera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_IJ Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección KPO: Clapé https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_KPO Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección LMN: Cala Retjada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_LMN Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección Q: Son Basó https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_Q Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección R: Son Favá https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_R Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección S: La Heretad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_S Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección U: Sos Sastres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_U Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección V: Na Mayans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_V Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Sección XT: Son Fabré i Son Amoyana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_XT Plano general parcelario estadístico del término de Capdepera. Secció Y: La Torre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parcelariCapdepera/document/seccion_Y