capVermell https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/page/about <br/><br/> <p><b>Cap Vermell</b></p> <p>La revista <i>Cap Vermell</i> neix el desembre de 1980 com un butlletí local de l’OCB (la delegació de l’Obra Cultural Balear a Capdepera es creà l’any 1976). L'objectiu era i és la difusió i distribució de la informació de tot allò que succeeix al municipi de Capdepera i la recerca i transmissió de tots els aspectes històrics, culturals i socioeconòmics de la comarca del Llevant de Mallorca.</p> <p>De bon començament s’imprimí a Apóstol y Civilizador de Petra, i després a l’impremta Tirrena de Manacor. El tiratge era de 200 exemplars, amb una periodicitat mensual. Després d’un període de rodatge, va passar a integrar-se a l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, a finals de 1982 i, d’aleshores ençà, n’ha estat membre de manera continuada. Entre els mesos de juliol i novembre de 1991, Cap Vermell va tancar les portes, fruit d’una crisi de l’equip de redacció. La revista va reaparèixer en el mes de desembre del mateix any.</p> <p>El mes d’octubre de 1999 s’aprovaren els estatuts com a Associació Cultural Cap Vermell, quedant inscrits en el corresponent registre d'associacions. La revista continuà en paper i de periodicitat mensual fins a començaments de 2007 i l’abril de 2007 començà a publicar-se en format digital a través de la web <a href="https://www.capvermell.org">www.capvermell.org</a>, essent una de les primeres publicacions de la Part Forana distribuïda a través de web. De llavors ençà cada any s’ha editat un anuari en paper.</p> <p>L’Associació Cultural Cap Vermell ha participat en la creació dels premis de narrativa curta Ploma de Ferro, en els Premis Cap Vermell i ha publicat, en col·laboració amb Documenta Balear, més de quaranta llibres i discs sobre la realitat cultural o històrica de Capdepera. També disposa d’una biblioteca digital amb més de 70 publicacions. Al llarg d’aquesta darrera etapa digital (d’ençà l’any 2007) s’han publicat una mitjana de 5,5 articles diaris amb un seguiment de més de 2000 visites diàries. També té presència a Facebook, Twitter i Instagram.</p> <p>Cap Vermell és una entitat sense ànim de lucre que es nodreix econòmicament de la publicitat comercial i la institucional, també lligada a subvencions puntuals.</p> en Fri, 10 Mar 2023 10:59:06 CET Fri, 10 Mar 2023 11:08:18 CET unknown unknown Cap Vermell, nº 181 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_181 Cap Vermell, nº 182 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_182 Cap Vermell, nº 183 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_183 Cap Vermell, nº 184 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_184 Cap Vermell, nº 185 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_185 Cap Vermell, nº 186 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_186 Cap Vermell, nº 187 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_187 Cap Vermell, nº 188 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_188 Cap Vermell, nº 189 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_189 Cap Vermell, nº 190 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_190 Cap Vermell, nº 191 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_191 Concurs de Narracions curtes 1997 - 98 <<Festes de Sant Roc i Sant Bartomeu>> https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_narracionsCurtes Cap Vermell, nº 192 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_192 Cap Vermell, nº 193 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_193 Cap Vermell, nº 194 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_194 Cap Vermell, nº 195 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_195 Cap Vermell, nº 196 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_196 Cap Vermell, nº 197 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_197 Cap Vermell, nº 198 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_198 Cap Vermell, nº 199 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_199 Cap Vermell, nº 200 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_200 Cap Vermell, nº 201 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_201 Cap Vermell, nº 202 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_202 Cap Vermell, nº 203 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_203 Cap Vermell, nº 204 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_204 Cap Vermell, nº 205 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_205 Cap Vermell, nº 206 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_206 Cap Vermell, nº 207 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_207 Cap Vermell, nº 208 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_208 Cap Vermell, nº 209 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_209 Concurs de Narracions curtes 1999 <<Festes de Sant Roc i Sant Bartomeu>> https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_concursNarrativaCurta Cap Vermell, nº 210 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_210 Cap Vermell, nº 211 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_211 Cap Vermell, nº 212 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_212 Cap Vermell, nº 213 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_213 Cap Vermell, nº 214 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_214 Cap Vermell, nº 215 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_215 Cap Vermell, nº 216 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_216 Cap Vermell, nº 217 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_217 Cap Vermell, nº 218 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_218 Cap Vermell, nº 219 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_219 Cap Vermell, nº 220 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_220 Cap Vermell, nº 221 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_221 Cap Vermell, nº 222 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_222 Cap Vermell, nº 223 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_223 Cap Vermell, nº 224 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_224 Cap Vermell, nº 225 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_225 Cap Vermell, nº 226 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_226 Cap Vermell, nº 227 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_227 Cap Vermell, nº 228 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_228 Cap Vermell, nº 229 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_229 Cap Vermell, nº 230 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_230 Cap Vermell, nº 231 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_231 Cap Vermell, nº 232 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_232 Cap Vermell, nº 233 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_233 Cap Vermell, nº 234 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_234 Cap Vermell, nº 235 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_235 Cap Vermell, nº 236 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_236 Cap Vermell, nº 237 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_237 Cap Vermell, nº 238 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_238 Cap Vermell, nº 239 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_239 Cap Vermell, nº 240 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_240 Concurs literari "Ploma de Ferro 2002" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_plomaFerro2002 Cap Vermell, nº 241 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_241 Cap Vermell, nº 242 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_242 Cap Vermell, nº 243 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_243 Cap Vermell, nº 244 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_244 Cap Vermell, nº 245 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_245 Cap Vermell, nº 246 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_246 Cap Vermell, nº 247 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_247 Cap Vermell, nº 248 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_248 Cap Vermell, nº 249 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_249 Cap Vermell, nº 250 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_250 Cap Vermell, nº 251 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_251 Concurs de Narracions curtes <<Festes de Sant Roc i Sant Bartomeu>>. Ploma de Ferro de 2003 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_plomaFerro2003 Cap Vermell, nº 252 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_252 Cap Vermell, nº 253 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_253 Cap Vermell, nº 254 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_254 Cap Vermell, nº 255 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_255 Cap Vermell, nº 256 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_256 Cap Vermell, nº 257 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_257 Cap Vermell, nº 258 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_258 Cap Vermell, nº 259 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_259 Cap Vermell, nº 260 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_260 Cap Vermell, nº 261 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_261 Cap Vermell, nº 262 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_262 Cap Vermell, nº 263 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_263 Cap Vermell, nº 264 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_264 Cap Vermell, nº 265 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_265 Cap Vermell, nº 266 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_266 Cap Vermell, nº 267 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_267 Cap Vermell, nº 268 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_268 Cap Vermell, nº 269 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_269pdf Cap Vermell, nº 270 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_270pdf Cap Vermell, nº 271 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_271pdf Concurs de Narrativa Curta. Ploma de Ferro de 2005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_plomaFerro2005 Cap Vermell, nº 272 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_272 Cap Vermell, nº 273 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_273 Cap Vermell, nº 274 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_274 Cap Vermell, nº 275 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_275 Cap Vermell, nº 276 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_276 Cap Vermell, nº 277 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_277 Cap Vermell, nº 278 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_278 XIV edició Premis Ploma de Ferro de 2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_plomaFerro2006 Cap Vermell, nº 279 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_279 Premis Ploma de Ferro 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/capVermell/document/capVermell_plomaFerro2018