memoriesUIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/page/about <br><br><p> Memòries d'investigació i treballs de fi de màster de la Universitat de les Illes Balears </p> en Thu, 22 Jun 2023 13:37:01 CEST Thu, 22 Jun 2023 14:17:42 CEST unknown unknown Identidades femeninas y genealogías británico-caribeñas en la narrativa de Zadie Smith y Andrea Levy https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Aguilo_Mora_Francisca La irresistible temporalidad del Dasein https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Aledo_Terrassa_David Sufrimiento y práctica clínica. Revisión de la literatura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Alorda_Terrasa_MdelCarme El setmanari Andraitx (1920-1945). 25 anys de Ia vida d'un poble https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Alvarez_Martinez_JoanMiguel La col·lecció de gravats mallorquins de la Societat Arqueològica Lul·liana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Ambros_Pol_Maria_Francisca Història del tractament de la discapacitat a la premsa diària de Mallorca des de 1983 fins a final del segle XX https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Amer_Ballester_Catalina Càlcul de la taxa de recàrrega d’aigües subterrànies a l’illa Spiekeroog https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Amer_Binimelis_Margalida Economic Impacts of All-Inclusives: All-Inclusive Expenditure, Motivation & Linkages in the Balearic Islands https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Anderson_Wineaster Anàlisi de la noció d’hetera i la seva relació amb l’activitat intel·lectual i filosòfica femenina a la Grècia antiga https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Aparicio_Villalonga_Catalina El Llibre del desassossec de Fernando Pessoa o la mitjana abstracta i carnal del món https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Arbona_Santamaria_Antonia L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'àrea de la llengua anglesa als instituts d'educació secundària de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Arnandis_Puig_Amalio El turismo cultural en Mallorca: recursos, productos y potencialidades https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Arrom_Munar_Joana_Maria Estructura socioeconòmica de Sa Pobla a principi de l'època contemporània https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Ballester_Riutort_Rafel Fonaments filosòfics i intel·lectuals del decreixement https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Ballester_Salas_MiquelAngel La caça com a objecte d'estudi de la Geografia: estat de la qüestió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Barcelo_Adrover_Antoni Implicacions ambientals d’un model de ramaderia intensiva. Salinització i ramaderia del boví al terme de Campos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Barcelo_Bauza_Joan_Josep Risk Management for International Tourist Arrivals: An Application to Spain https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bartolome_Greenwood_Ana Edición y estudio de una colección de documentos en castellano escritos por catalanohablantes en Mallorca (siglo XIX) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Beas_Teruel_Mangustias De Mallorca a l’Argentina. L’emigració en el municipi de Manacor des de 1880 fins l’inici de la Gran Guerra. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bernad_Sunyer_JoseAntonio Voyager et raconter dans la première moitié du xixème siècle: les voyageurs français aux iles Baléares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bes_Hoghton_Isabelle Edición crítica y estudio lingüístico del Evangelio según San Mateo del códice BNM 9556 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Blazquez_Gandara_Carolina “Beyond the Colour Line”: Representation and Transposition in Bernardine Evaristo’s. Blonde Roots https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bleijswijk_Corneeltje_van Introducción al pensamiento estético tradicionalista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Boix_Llaveria_Sara Llibre d’obres de la Procuració Reial al segle XV https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bonnin_Femenias_Marc Algunes contribucions a l'estudi del problema de la paraula per a grups https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bordoy_Lora_Javier_Juan Literatura catalana contemporània i intertextualitat: el cas de la generació dels 70 a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Borras_Llinas_Catalina Les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, un estudi de la festa. El centre d'interpretació com a proposta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bosch_Arbona_Catalina Mare Nostrum: la Geopolítica de la Guerra Freda, la Mediterrània i les Geografies del complex militar turístic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Buades_Beltran_Joan Estimació del valor d’ús recreatiu dels ecosistemes forestals de Mallorca una aplicació del Mètode del Cost del Viatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Bujosa_Bestard_Angel El primer període de les novel·les de Baltasar Porcel a anàlisi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Cabrera_Villalonga_Carles «Ultimatum» de Álvaro de Campos: La regeneración pessoana en el ingeniero de Tavira https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Calado_Baltazar_Ribeiro_Almeida_Rodrigo El paisatge actual i històric del Llevant de Mallorca a través de la fitotoponímia. Aspectes físics i socials d’un espai singular https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Caldentey_Brunet_Joan El conflicto palestino-israelí a partir del pensamiento de Edward W. Said https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Camargo_Adrover_JJesus Género y expresión de desacuerdo. Un estudio del habla juvenil en Palma de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Campos_Prats_Mar Para3ola. Paraules de ment àgil. Un serious game per aprendre lèxic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Canals_Gozalvez_Carles Los espòlits: Estudio de su concepto y función a partir de los protocolos notariales pitiusos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Cardona_Guasch_Olga Les eleccions de 1977 a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Carrio_Crespi_Llorenc El desarrollo del turismo de masas en Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Castagnari_Leandro_Alejo Inventari, caracterització i classificació de les fonts situades a la conca hidrogràfica de la badia de Son Servera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Castro_Lliteras_PedroFidel Investigations of interference cancellation schemes for a TD-CDMA mobile radio system https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Catany_Hernandez_Juan_Jose La fenomenologia de la acción de Maurice Blondel como una peculiar filosofía primera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Celia_Ginard_Lluis La crítica de arte en prensa. Situación en Mallorca. Opciones de futuro https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Clar_Palou_Asuncion El llibre manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca (1240) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Coll_Font_MariaCarme Anàlisi estratègica del turisme en el medi rural: el cas de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Colombram_Mestre_Marti Las disparidades fiscales generadas por el turismo: métodos de cálculo y revisión de la literatura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Costa_Costa_Antoni Memoría y poesía https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Culebras_Carnicero_Lorena Una mirada patrimonial de Mallorca. Estudio sobre la visión patrimonial de Pablo Piferrer y Francisco Javier Parcerisa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Da_Costa_Gomez_Nadal_Stefany Evidencia científica y práctica profesional enfermera. Estudio de los factores que determinan la práctica clínica basada en la evidencia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/De_Pedro_Gomez_Joan Sedimentació recent i dinàmica litoral a la badia de Palma (Mallorca, Mediterrània occidental): Efectes de la contaminació sòlida procedent d'una antiga central elèctrica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/DelValle_Villalonga_Laura Proyecto de Museo de la Industria de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/DelaMata_Menendez_Senen L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE) per Condicions Personals (CP) i Història Escolar (HE): anàlisi de la situació a les IB per a la proposta de mecanismes de detecció més eficaços. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/DelaRocha_Jimenez_Pablo_Cesar Concepción del personaje y la verdad en la correspondencia cíe Gustave Flaubert https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Dengra_Macarena Delmes i despeses de la Seu de Mallorca durant el regnat de Ferran I d'Antequera (1409-1417) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Dols_Martorell_Maria_delCami Desafiaments de la modernitat. Cas de la pilota a València https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Durba_Cardo_Victor La difusión de Japón en Argentina (1900-1945) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Espinar_Castaner_Esther Novela policiaca e imagología: la imagen de Italia en la serie Brunetti de Donna Leon https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Espinar_Maat_Rigt Hidrologia i transport de sediment en suspensió a una conca de drenatge del Pla de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Estrany_Bertos_Joan Las ánforas de Son Fornés. Su estudio tipológico y contextualización histórica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Fayas_Rico_MBlanca Usos turístico-recreativos y alteración de la posidonia oceánica en un tramo de la costa de Calvià (Mallorca): Cala Fornells y Caló de ses Llises https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Ferre_Vera_Sonia Estudi del poblament florístic de l'habitació urbana de Palma de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Fiol_Mora_Lluis El taller de l'artista a Mallorca els segles XVI-XVIII. La nissaga dels Oms (formació, materials, tècniques, procediments i fonts) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Fiol_Pons_Guillem Mirades de la Badia de Palma a través dels Llibres de viatges (1800-1936) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Florit_Zuazaga_Jeronia El cultiu de l’ametler a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Fornes_Comas_Jaume Theodor W. Adorno y la modernidad musical; Una música informal, modelo para la filosofia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Frau_Buron_Pau El turisme a Menorca. Retard en el desenvolupament dintre de l'àmbit balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Fullana_Coll_Antoni De la producción al consumo de la animación como fenómeno cultural: Una breve historia crítica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Fuster_Burguera_Xavier Percepción de las personas mayores de 75 años de Baleares y su familia de los factores que modifican la permanencia en el domicilio https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gallo_Estrada_Julia Una proposta de dos índexs per a mesurar la competitivitat dels destins de sol i platja del Mediterrani https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Garau_Taberner_Jaume Identidad nacional y ciudadanía europea en J. Habermas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Garcia_Martin_JuanCarlos El título artístico en Giorgio de Chirico: el discurso metafísico (1908-1929) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Garcias_Buades_Mireia El Iris del pueblo, òrgan del republicanisme federal a Mallorca (1869-1873) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gargallo_Astrom_Ana_Isabel Hornos y horneros en la Ciutat de Mallorca. (1450-1650) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gari_Pellicer_Miquel_Gabriel La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939): Memòria d’una coerció planificada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gari_Salleras_Bartomeu Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Compulsory Secondary Education. A Case Study in a State High School in Majorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gene_Gil_Maria Introducción al pensamiento estético de Antoni Tàpies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gonzalez_Ansorena_Luis La vivencia nietzscheana de la enfermedad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gonzalez_Bisbal_Sergio Retòrica clàssica i comunicació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gost_Caldes_Llorenc Les cavitats subaquátiques de les zones costaneres del Llevant i Migjorn de Mallorca (Mediterrània occidental): Els exemples de la Cova de sa Gleda (Manacor) i de la Cova des Coll (Felanitx) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Gracia_Llado_Francesc De la centuriació al repartiment. Una aproximació a la Mallorca del primer mil·lenni a través de l’organització territorial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Grimalt_Vigo_Francesc El còmic japonès, una aproximació al gènere “shôjo” a Espanya https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Guerrero_Fullana_Aina_Maria Propuesta para la mejora de la información contable de las entidades de comercio justo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Horrach_Rossello_Patricia The Function of Cultural Elements in the Acquisition of English as a Foreign Language: ELT as a global cultural phenomenon https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Jacob_Karen El Naturalismo en Filosofía. Análisis de las Propuestas de Laudan y Giere https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Jaume_Ballester_Margalida Seguridad en el Trabajo. Evaluación de riesgos de equipos de trabajo en el Servicio de Radiología de la Fundación-Hospital Son Llátzer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Jave_Fernandez_Erit Cuando Epicuro despierta: textos e intertextos en la poesía de Aurora Luque https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Juan_Moreno_Dolores L’escultura arquitectònica mallorquina del segle XV: mestres, tallers i obres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Juan_Vicens_Antonia Paraules sobre paraules i El poder de la paraula; Una lectura dels Cants jubilosos de Miquel Bauçà https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Julia_Adrover_Gabriel Tipificación jurídica del acoso moral en el trabajo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Jurado_Segovia_Angel Transcripción paleográfica y estudio de las estructuras posesivas en Macabeos I de la Biblia Escorial I.i.6 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Lassel_Sopena_Nadia La rajola devocional a Mallorca. Els viacrucis. Del segle XVIII al primer terç del segle XX https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Llompart_Morro_MdelMar Las manifestaciones hidrotermales del sur de Llucmajor, Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Lopez_Garcia_JoseMaria The reasons and means for implementing green marketing strategies; The reasons and means for implementing green marketing strategies: A Theoretical Approach https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Lopez_Rodriguez_Sofia Untitled https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Lujan_ Candelaria Imaginar Excepciones. Julio Cortázar, la fotografía y Prosa del Observatorio en el contexto de las vanguardias francesas. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Lujan_Candelaria El turismo de cruceros en el Mediterráneo. Una aproximación a las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Luna_Buades_Margarita Aproximació al pensament de Gabriel Alomar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Maians_Alzina_Joan Los juicios éticos y religiosos. Un estudio comparativo entre personas religiosas, ateas y agnósticas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Manresa_Socias_Francesc El patrimonio minero de Mallorca (siglos XIX y XX). Análisis histórico y propuesta de intervención https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Martinez_Morcillo_Jose_Antonio Modernització, republicanisme i patrimoni a la ciutat de Palma a l’època del Sexenni Democràtic (1868-1874) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Martorell_Fullana_CatalinaM Los sacerdocios locales en las ciudades mediterráneas de Hispania citerior durante la época tardorepublicana y altoimperial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Mas_Negre_Pere La conservació de les teules pintades a Mallorca. El Cas de Sóller https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Matheu_Vaquer_ClaraIsabel Tallers, brodadores i brodats a Sant Lloreng des Cardassar (1924-1974) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Melis_Gomila_Lourdes ¿Quien calla otorga? Funciones del silencio y su relación con la variable género https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Mendez_Guerrero_Beatriz Variación léxica en las versiones medievales romanceadas del Cantar de los Cantares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Menendez_Aneiros_Monica Banca y crédito en el Reino de Mallorca (Baja Edad media) 1229-1401 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Mercader_Frau_Antonio Identitat i immigració a Palma. El cas dels adolescents argentins, marroquins i xinesos a l’eixample de la ciutat. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Mir_Gual_Andreu Dinàmica, caracterització i gestió del sector litoral Can Picafort - Es Comú de Muro (Badia d'Alcúdia, Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Mir_Gual_Miquel L'humor gràfic a la premsa diària mallorquina durant la Segona República https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Molina_Roig_Galo Lanscape in postcards: conjunction and disjunction in the narrative of Annie Proulx https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Monserrat_Ferrer_Antoni La revolución cubana en sus inicios. El papel del comandante Arsenio García Dávila &#091;01/01/1959–31/12/1959&#093; https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Moragues_Gonzalez_Nicolas_Jose Masculinity and Violence in 21st-Century U.S. Film: 'A History of Violence' and 'Drive' https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Moranta_Alorda_Isabel Avaluació de la contaminació per metalls pesats al bivalve Pinna nobilis i experiència de sembra de juvenils com a proposta de gestió activa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Morato_Trobat_Merce Paisatges d’urbanització i ciutadania. Etnografia i anàlisi política de la valorització d’entorns urbans en la ciutat neoliberal: El cas de Tigné (Sliema, Malta) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Morell_Tipper_MarcAndreu Cristóbal Serra y la tradición judeocristiana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Nadal_Suau_Jose_Maria Enquesta sociolingüística al col·lectiu de mestres d'Educació Primària a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Oliver_Grau_Silvia Fotografia i projecte arquitectònic. Introducció a una història dels processos fotogràfics vinculats a la creació arquitectònica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Oliver_Torello_Joan_Carles Aproximación al estudio del Marqués de la Torre: propuesta de estudio y relación de hechos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Pascual_Ramos_Eduardo La Geografía del Surf y el Bodyboard en Mallorca: Cala Mesquida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Penyas_de_Haro_Patricia El Caleidoscopi i la Bestiola: per una teoria del subjecte en Franz Kafka https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Perello_Mir_Miquel Obras literarias de los combatientes de la División Azul: rasgos germanófilos e influencias nacionalsocialistas durante la Segunda Guerra Mundial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Pfeifer_Ulrike Els espais turístics madurs. Anàlisi i diagnosi de la Platja de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Picornell_Cladera_Mateu Imatge, text i paraula: interdisciplinarietat en els llibres il·lustrats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Planisi_Gili_Herminia Microformes d’erosió per cianobacteris a roques carbonatades litorals i la seva distribució en relació a paràmetres ambientals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Pomar_Bauza_Francesc Patrimoni, turisme i tecnologia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Pomar_Capo_Andrea L’expansió de la urbanització a les Illes Balears (1956-2006). Influència del factor costaner https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Pons_Esteva_Antoni Estudio preliminar para un análisis de la noción de filosofía en Diógenes Laercio y su relación con la definición del socratismo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Pons_Olivares_Daniel Valores y creencias de los profesionales médicos y de enfermería en relación al dolor infantil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Ponsell_Vicens_MEsperanca Canvi i permanència en un municipi de Mallorca: la Segona República, la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra a Sóller (1931-1945) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Quetglas_Cifre_Antoni Castigo altruista: revisión del concepto https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Ramos_Aguirre_Carlos La voz de la memoria en la adaptación cinematográfica de la Lengua de las Mariposas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Reolid_Solano_Soledad Habermas: de los intereses del conocimiento a un pragmatismo “de orientación a la verdad” https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Rodriguez_Barcelo_Salvador Estudio sobre la fiscalidad en Hispania y Sicilia en época romano-republicana (siglos III y II a.C.) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Rossello_Calafell_Gabriel El desenvolupament de la competència plurilingüe: estudi de la mobilització de recursos en activitats multilingües https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Rossello_Lozano_Virginia Presència i ús del català a internet https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Rotger_Pico_Aina La construcció de la imatge turística de Mallorca a través del cinema (1920-1936). Una proposta d'analisi histórica i metodológica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Rubi_Sastre_Magdalena Aproximació a la innivació a Mallorca a l’època contemporània https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Salamanca_Salamanca_Miquel El desaparecido convento de Santo Domingo de Palma. Ensayo de sistematización de su patrimonio histórico-artístico https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Sastre_Alzamora_MPilar El devocionari Medieval del fons Gabriel Llabrés (Ms. Ll. 27 de l’Arxiu Municipal de Palma) Estudi de les fonts literàries i edició del text --- Oracions i conjurs de curació medievals mallorquins https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Segui_Trobat_Gabriel Usos, Simbolisme i Significat de Plantes en els Rituals Funeraris de la Cova des Pas (Ferreries, Menorca), a partir de l'Estudi Pol·línic i d'altres Palinomorfs https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Servera_Vives_Gabriel Las influencias pictóricas en la obra de Aleksandr Petrov https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Sousa_Dominguez_Belen Activitat tempestuosa, marítima, litoral i microcontinental a àmbits insulars. Una anàlisi geogràfica aplicada a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Tomas_Burguera_Miquel Novela policíaca e ideología: una aproximación diacrónica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Torregrosa_Pascual_Anna Choice experiments: An approach to assess recreational values in an ecological thresholds framework https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Torres_Figuerola_CatalinaM L’illa de calor nocturna a Inca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Troya_Lopez_Josep_Antoni Consentimiento y sentido práctico https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vasco_Zapata_FernandoEsteban Children’s Literature in the Information. Age New contents, communication strategies and adult attitudes in J.K. Rowling’s Harry Potter and Philip Pullman’s His Dark Materials https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vazquez_Amer_Magdalena Joan Miró a la premsa mallorquina des del 1942 fins el 1978 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Veny_Monserrat_Xisca Aprofitament dels recursos pol·linífers del paisatge vegetal per Apis mellifera L. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vergara_Lopez_JuanManuel La frontera onto-teológica. Una aproximación a la hermenéutica de Jean-Luc Marion https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Verger_Morla_Andres Análisis comparativo de la competencia de los distintos Tribunales Penales Internacionales e Internacionalizados. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Veronica_Fraschina_Andrea El registre paleontològic dels dipòsits litorals quaternaris a la zona nord-oriental de Mallorca (Badia de Pollença i Badia d'Alcúdia) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vicens_Xamena_Damia Respuestas a los impactos derivados de la generación de energía eléctrica: el caso de los aerogeneradores marinos. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vidal_Perello_Francisca L’evolució turística a Croàcia i els seus efectes sobre el litoral des de l'Arxiduc fins a l'actualitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vidal_Rubi_Jaume Poética y poesía de Amalia Bautista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vilalta_Iglesias_MAngeles De la Dictadura a la República: 1931 según ‘Diario de Ibiza’ https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vinaras_Domingo_Antonio_Jose Pronominal variation in Southeast Asian Englishes: the case of the second person plural form https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vives_Centelles_EvaMaria El bandolerisme a la Hispania Republicana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vives_Ferrer_Gabriel Les implicacions socials i ecològiques de la lògica immobiliària . L’exemple de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Vives_Miro_Sonia Arte interactivo: nuevas estrategias en la relación dialógica entre el espectador y la obra de arte https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Waelder_Laso_Pau Les col·locacions i el llenguatge periodístic. (Caracterització teòrica) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/memoriesUIB/document/Zaldivar_Julia_JoanManuel