Biblioteca Digital de les Illes Balears
PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS


Publicacions de Departaments, Instituts d'investigació i Fundacions
  • Campus Obert : Cuestiones de actualidad desde la óptica de expertos universitarios
  • Eleccions i Debats d'Investidura als Parlaments Autonòmics de l'Estat Espanyol (1980-2018)
  • Fundació Càtedra Iberoamericana
  • La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca (ref. HAR2016-77032-P)

  • Publicacions Periòdiques
  • Affar - Revista dels Departaments de Llengua i Literatura Catalanes
  • Anuari de la Joventut de les Illes Balears
  • Anuari de l'educació de les Illes Balears
  • Anuari de l'envelliment. Illes Balears
  • Bones pràctiques en entorns pedagògics
  • Butlletí Informatiu de la Universitat de Palma de Mallorca
  • Caligrama - Revista insular de filología
  • Cuadernos de la Facultad de Derecho
  • Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia
  • Enginy - Recull de treballs docents i de recerca de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears
  • Grama y Cal. Revista Insular de Filología
  • IN - Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa
  • Informes de Recerca de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa
  • InnovIB
  • Jornades d'Antroponímia i Toponímia
  • L'Arc
  • Maina
  • Materialidades. Perspectivas actuales en cultura material
  • Mayurqa. Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Naturalment. Revista de divulgación científica
  • Seminaris de metodologia en toponímia i normalització lingüística
  • Taula - Quaderns de pensament
  • Territoris
  • Trazos
  • Treballs Geografia

  • Monografies
  • Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
  • Discursos d'investidura de Doctors Honoris Causa de la Universitat de les Illes Balears
  • Lliçons inaugurals de la Universitat de les Illes Balears
  • Monografies del personal docent i investigador de la UIB
  • Turisme cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur.

  • Tesis, memòries i treballs
  • Memòries d'investigació i treballs de fi de màster de la Universitat de les Illes Balears
  • Tesis doctorals de la Universitat de les Illes Balears


  • PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES DE LES ILLES BALEARS

    Monografies
  • Monografies Locals d'Inca

  • Publicacions Periòdiques
  • Academic Journal of Health Sciences : Medicina Balear
  • Anuari Ornitològic de les Illes Balears
  • Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de les Illes Balears
  • Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana
  • Bolletí de la Societat d'Història Natural de Balears
  • Dades Balears 1979 - 1996. Volums Complets
  • Endins : Publicació d'Espeleologia
  • Es Busqueret : Divulgació naturalística de les Illes Balears
  • Jornades d'Estudis Locals d'Inca
  • Jornades d'Estudis Locals de Llucmajor
  • Jornades d'Estudis Locals de Santa Maria del Camí
  • Monografies de la Societat d'Història Natural de Balears
  • Papers de la Societat Espeleològica Balear
  • Pinakes. Butlletí informatiu de l'Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears
  • Studia Lulliana


  • HEMEROTECA DE LES ILLES BALEARS
  • Associació de Premsa Forana de Mallorca
  • Aurora Patriótica Mallorquina (1812 - 1813)
  • Bellpuig
  • Bona Pau
  • Cap Vermell
  • Coanegra
  • Der Herold : deutsche Sonntagszeitung für Spanien - Volums Complets
  • Fancine
  • Fanteatre
  • Gea : Quaderns de la Terra
  • Lázaro - Volums Complets
  • L'Ignorància : revista crònica : orga y xeremíes d'una societat de mallorquins
  • Llevant : quinzenari portaveu de l'Associació Minerva : defensor dels interesos morals i materials d'Artà i sa Comarca
  • París-Baleares : les cadetes de Majorque
  • Philharmonia
  • Philharmonia - Guía de Arte
  • Pissarra
  • Rutes amagades de Mallorca
  • Santanyí. Quincenal de intereses locales
  • S'Esclop, Quadern Cultural
  • Sóller. Setmanari d'informació local
  • Temps Moderns. Papers de Cinema

  • Hemeroteca de Sineu
  • Anales de Sineu
  • El Republicano
  • España Nueva
  • Sa Defensa
  • San Marcos
  • Sinium


  • HEMEROTECA GENERAL
  • Diario de las discusiones y actas de las Cortes
  • Semanario cristiano político


  • PARTITUROTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ MUSICAL
    Llegat d'Antoni Torrandell (donació feta per Bernat Torrandell)
  • Llegat musical d'Antoni Torrandell: selecció d’obres per a piano


  • DOCUMENTS MANUSCRITS I ANTICS
    Llibres
  • Guerra del Francès
  • Les Iles Oubliées
  • Llibres de Consells de la Universitat de Campos


  • CARTOGRAFIA DE LES ILLES BALEARS
    Pere d'Alcàntara Peña: Pla General Parcel·lari Estadístic
  • Capdepera. Pla General Parcel·lari Estadístic. Pere d'Alcàntara Peña. 1859 - 1860
  • Manacor. Pla General Parcel·lari Estadístic. Pere d'Alcàntara Penya. 1859


  • COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AFERS SOCIALS
  • Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
  • CD2 - Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament
  • Portal Social


  • ART
  • Projecte 99: de la idea al paper


  • ALTRES PORTALS D'AQUESTA BIBLIOTECA
  • Biblioteca Digital d'Estudis Orientals Joan Mascaró i Fornés
  • Biblioteca Digital de la Fundació ACA - Àrea Creació Acústica
  • Biblioteca Digital de Mallorca
  • Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB