lliconsUIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/page/about none en Tue, 13 Jun 2023 14:40:27 CEST Tue, 13 Jun 2023 14:42:20 CEST unknown unknown La Romanització de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1983_1984 Investidura com a "Doctor Honoris Causa'' de Manuel Tuñón de Lara https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1984_1985 La Autonomía como rasgo configurador del Estado español https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1985_1986 Sobre el Argumento y la Inferencia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1986_1987 Aproximació a Verdaguer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1987_1988 El dolor: un concepte en constant evolució https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1988_1989 Lliure desenvolupament de la personalitat i delictes en contra de la vida. Dues qüestions: suïcidi i avortament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1989_1990 Dificultats i progressos en la comprensió psicològica del bebè https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1990_1991 Dins el cau de la ciència: un nou intent d'obrir la caixa de pàndora https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1991_1992 Creació cultural i Arquitectura dels somnis https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1992_1993 Crisi de l'empresa i dret de societats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1993_1994 Jorge Guillén: un poeta de la afirmación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1994_1995 Sobre la modernitat artística o el passat en el present https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1995_1996 Química i vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1996_1997 Cultura i canvi tecnològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1997_1998 Conèixer per educar, educar per humanitzar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1998_1999 Física nuclear: el balanç d'un segle https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_1999_2000 Entre el desconhort i el desencís: el llarg camí de recobrament de la universitat furtada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2000_2001 Selectivitat i química https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2001_2002 La Modernitat de i des de la literatura portuguesa i un quasimanifest per una real realitat poètica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2002_2003 El component solidari i el resultat en les entitats econòmiques privades https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2003_2004 La força dels microbis https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2004_2005 Empresa i universitat: responsabilitat social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2005_2006 Seréis como dioses. El concepto de lo humano para nosotros mismos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2006_2007 Cosmologia: nou vocabulari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2007_2008 Per a una pedagogia del laberint https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2008_2009 Darwinisme i genètica: un segle de sinergies i algun fals desencontre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2009_2010 El Dret pròxim: una reflexió sobre l'entorn jurídic; El Derecho próximo: una reflexión sobre el entorno jurídico https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2010_2011 La química, una ciència central https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2011_2012 La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2012_2013 La centralitat de l'historiador de l'art en la transversalitat del coneixement aplicat a la conservació del patrimoni cultural https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2013_2014 Anatomia de la melancolia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2014_2015 Els gens ens permeten rellegir la història https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2015_2016 Els biaixos del jurista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2016_2017 Les noves missatgeres de l’Univers https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2017_2018 La població de les Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2018_2019 Set files i divuit columnes, els pilars de la nostra vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2019_2020 Ser infermera: quan el que és quotidià és extraordinari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2020_2021 La Mediterrània occidental, una regió d’adversitats meteorològiques i punt calent del canvi climàtic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/lliconsUIB/document/Llico_inaugural_2021_2022