anuariGob https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/page/about <p>&nbsp;</p> <p><strong>Continguts</strong></p><p>El <a href="http://www.gobmallorca.com/">Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa</a> edita des de 1985 l'<em><strong>Anuari ornitològic de les Balears</strong></em>. Amb el subtítol de <em>Revista d'observació, estudi i conservació dels aucells</em>, aquesta és una publicació de caràcter científic i divulgatiu que mostra la tasca investigadora dels ornitòlegs a les illes Balears. </p> <p>La revista integra continguts diversos que van, des d'articles científics, reportatges varis i recull d'informacions anuals de registres ornitològics, homologació de rareses ornitològiques a Balears, activitats ornitològiques del GOB, ressenyes bibliogràfiques, estatus de l'avifauna balear, resum meteorològic i llista de rareses. També es fa ressò de les trobades ornitològiques a les illes Balears. </p> <p>L'Anuari, de periodicitat anual, es regeix per un consell editorial i per un consell assessor per a cada número. Des de l'any 2003, apareix als crèdits de la revista la figura de l'editor i està indexada a la base de dades de ciència i tecnologia ICYT. </p> en Mon, 25 Sep 2023 12:08:12 CEST Mon, 25 Sep 2023 12:47:04 CEST unknown unknown Anuari de l'avifauna balear. 1985-1986 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1985_1986v01p001 Llista sistemàtica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1985_1986v01p006 Introducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p001 Mapa ornitològic de la Serra de Tramuntana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p002 Recompte de voltors / 1987 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p004 Recomte de nidificació de corbs marins https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p006 Recomptes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p007 Recompte d'aquàtiques / Gener 1987 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p008 Son Reus: Centre de Recuperació d'Aus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p009 Cites ornitològiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p010 Balanç d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p033 Recuperacions d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p036 Congressos i reunions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p039 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p042 Resum climatològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p043 Termes municipals de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p044 Índex de noms científics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02p047 Presentació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p001 Recompte estival de miloca a Menorca, 1988 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p002 Programa de recuperació del voltor negre a Mallorca 1988-90 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p005 L'aplicació del "Hacking" al voltor negre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p007 Control de població de gavines https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p009 Recomptes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p011 Son Reus: centre de recuperació d'aus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p014 Cites ornitològiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p015 Balanç d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p045 Recuperacions d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p049 Congressos i reunions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p055 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p057 Annex I: resum climatològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p058 Annex II: municipis de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03p059 Presentació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p001 Nidificació d'avisadors a les Balears, 1989 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p002 Estat actual del projecte d'atlas d'aucells nidificants de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p007 Sexat per anàlisi cromosòmic del voltor negre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p012 Recompte de voltors, 1989 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p014 Campanya de control de la població de gavina de cames grogues a Balears'89 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p018 Recompte d'aucells aquàtics i limícoles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p021 Servei d'avifauna de Son Reus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p024 Cites ornitològiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p027 Anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p063 Recuperacions d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p068 Congressos i reunions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p078 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p082 Annex I: resum climatològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p083 Annex II: municipis de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04p085 Presentació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p001 El voltor (Aegypius monachus) a Europa, un pas endavant en la seva recuperació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p002 Les aus fòssils de les Balears: estat de la qüestió, estratègia d'estudi, interès i perspectives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p009 Els controls de virots (Calonectris diomedea) nidificants a l'arc sud-oest de Mallorca i Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p015 L'eficiència de captura de l'Àguila Peixatera (Pandion haliaetus) a s'Albufera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p021 Corpetasses (Phalacrocorax carbo) amb anelles de color https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p025 Disquisicions sobre el nom de l'arner https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p028 Sobre l'alció i el seu mite https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p030 La llista vermella de les aus de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p033 Recompte hivernal d'ocells acuàtics i limícoles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p037 Cites ornitològiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p040 Campanya d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p073 Recuperacions i autocontrols d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p078 Congressos i reunions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p089 Novetats bibliogràfiques ornitològiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p091 Annex I: resum climatològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p093 Annex II: municipis de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05p095 Contribució al coneixement de les procellariiformes a l'illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p003 El corbmarí (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) a Menorca: recompte de parelles reproductores i paràmetres reproductius https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p013 Resum de l'Atlas d'ocells marins de les Balears, 1991 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p017 Seguiment de la colònia d'avisadors (Himantopus himantopus) al Salobrar de Campos, 1991 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p029 Identificació del busqueret coallarga (Sylvia sarda balearica) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p035 Contribució al coneixement del status de les bosquetes (Gènere Hippolais) a les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p043 Reptes en Biologia de la conservació a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p049 Creences sobre alguns ocells i la seva relació amb pedres virtuoses diverses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p055 Recompte hivernal d'ocells aquàtics i limícoles a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p063 Recompte de 1991 de Falcó marí (Falco eleonorae) al Parc Nacional Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p066 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p069 Campanyes d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p103 Recuperacions d'anellament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p108 Congressos i reunions https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p115 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p117 Annex I: resum climatològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p119 Annex II: status de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p120 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06p123 Resultats preliminars sobre el consum de fruits per ocells a l'illa de Cabrera (Illes Balears) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p003 Densitat de rapinyaires a Menorca en diferents èpoques de l'any https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p011 Translocacions d'espècies: contribució al debat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p019 Contribució a l'estudi de les colònies de virot (Calonectris diomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) de l'arxipèlag de Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p029 Creences sobre alguns ocells i la seva relació amb pedres virtuoses diverses (i 2) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p039 Recompte hivernal d'ocells aquàtics i limícoles a les Balears, gener 1992 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p047 Virot (Calonectris diomedea ) i falcó marí (Falco eleonorae) nidificant dins la mateixa cavitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p055 Regressió del Teulader (Passer domesticus) a l'illa de sa Dragonera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p056 Recompte de parelles nidificants de cabot (Delichon urbica) a la localitat d'Artà https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p058 Noves colònies de vinjola pàl·lida (Apus pallidus) a l'illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p060 Primeres dades de nidificació del busqueret de garriga (Sylvia cantillans) a l'arxipèlag de Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p062 Nova localitat de reproducció de noneta (Hydrobates pelagicus) a Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p063 Rareses ornitològiques a Balears. Informe de 1992 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p065 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p075 Informe sobre les campanyes d'anellament d'ocells a les Balears, 1992 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p105 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p117 Annex I: resum climatològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p119 Annex II: status de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p121 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07p125 La sistemàtica i la conservació de la biodiversitat: el cas de les baldritges (Puffinus) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p003 Conservació de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a l'illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p015 Identificació de la subspècie balear de menjamosques (Muscicapa striata balearica) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p021 Situació dels falconiformes nidificants a la Península de Llevant de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p031 L'eficiència de captura de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a s'Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p039 Reinstal·lació de la moixeta voltonera (Neophron percnopterus) com a nidificant a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p045 Nova localitat de cria de l'arpella (Circus aeruginosus) a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p048 Seguiment de la població reproductora de Puffinus yelkouan mauretanicus al Parc Nacional de Cabrera, 1993 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p051 Recompte de virots (Calonectris diontedea) i nonetes (Hydrobates pelagicus) nidificants al Parc Nacional de Cabrera, 1993 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p054 Inspecció costanera d'aus mortes, Mallorca 1992-93 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p058 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 1993 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p061 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p067 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca. Informe de 1993 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p105 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 1993 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p113 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p126 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p127 Annex II: status de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p129 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08p133 El perill d'introduir espècies exòtiques a les Illes: el cas del mufló i del francolí a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p003 Identificación de la pardela mediterránea Puffinus yelkouan https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p013 La migració postnupcial de passeriformes a través de l'illa de sa Dragonera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p021 Terrolot cuabarrat (Ammomanes cincturus) al cap de ses Salines (Mallorca). Març 1994 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p043 Observacions de la dispersió ornitòcora del llampúdol (Rhamnus alaternus) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p047 Estudi per a la conservació de la colònia de virots (Calonectris diomedea) a l'illot del Pantaleu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p051 Recuperació de Puffinus yelkouan mauretanicus amb una edat mínima de 20 anys https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p055 Nidificación del tarro blanco (Tadorna tadorna) en las Salinas de Eivissa en 1994 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p057 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a Balears, gener 1994 i 1995 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p061 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p069 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1994 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09p107 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 1994 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09v117 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09v135 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09v137 Annex II: status de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09v139 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09v145 Partença primaveral de migració nocturna d'aucells des de Mallorca: recomptes mitjançant infraroig comparats amb dades de captura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p003 La migració postnupcial de rapinyaires diurns a l'illa de Cabrera: trets generals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p011 Paràmetres reproductors del virot (Calonectris diomedea) a l'illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p019 Situació del Tirulil·lo camanegra (Charadrius alexandrinus) a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p025 Nou rècord de longevitat per a virot (Calonectris diomedea diomedea) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p035 Primera nidificació d'ànnera blanca (Tadorna tadorna) a Formentera (Balears) en1995 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p037 Nueva localidad de cría en Eivissa de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p041 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a Mallorca i Pitiüses, gener 1996 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p045 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p051 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1995 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p105 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 1995 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p115 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p131 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p133 Annex II: status de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p135 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10p141 Els aucells silvestres a les rondaies mallorquines d'Antoni Maria Alcover: una nova aproximació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p003 Atlas de nidificantes de la isla de Formentera (Baleares). 1995 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p013 Noves dades de cria de Busqueret garriguer (Sylvia cantillans) a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p035 Primera observació per a les Balears d'un camagroga gros (Tringa melanoleuca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p041 Rècord de longevitat per a virot (Calonectris diomedea diomedea) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p045 Noneta (Hydrobates pelagicus melitensis) parcialment albina capturada a na Pobra, Cabrera, Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p047 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 1997 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p051 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p057 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1996 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p119 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 1996 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p133 Novetats bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p153 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p155 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p159 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11p165 La identitat específica de la baldritja de les Balears: Puffinus Mauretanicus (Lowe) 1921 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p003 Biometría de la pardela cenicienta Calonectris diomedea y paiño común Hydrobates pelagicus para el estudio de su aerodinámica y vuelo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p017 Incidència de les esteses elèctriques a l'avifauna de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p029 La gaviota de Audouin Larus audouini en las islas Baleares y sus movimientos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p035 Captura de un paiño de swinhoe Oceanodroma monorgis en el islote de ses Bledes, Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p067 Situació de la queca Botaurus stellaris a s'Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p095 Resultats inicials de l'hora de captura i estat reproductor de la noneta Hydrobates pelagicus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p105 Primer registre de nidificació de mussol reial Asio otus a l'illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p109 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 1998 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p111 Breeding of Dardford Warbler Sylvia undata in Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p117 Nota sobre el comportament alimentari de la baldritja balear Puffinus mauretanicus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p125 L'ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi capturat a l'illa de Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p129 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p133 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1997 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p201 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 1997 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p219 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p239 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p247 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p251 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12p257 Patrons en la migració de limícoles en el Salobrar de Campos (Mallorca) durant la tardor de 1996 i primavera de 1997 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p003 Notes sobre la fenologia i selecció de l'hàbitat de la baldritja de les Balears Puffinus mauretanicus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p013 Avifauna de ses Feixes d'Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p021 Estatus del milano negro Milvus migrans en Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p031 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 1999 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p035 Nou registre de nidificació del Bec d'Alena Recurvirostra avosetta al Salobrar de Campos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p041 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p045 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1998 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p127 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 1998 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p143 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p167 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p175 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p179 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13p185 Situació del mussol banyut (Asio Otus) a l'illa de Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p003 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener de 2000 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p007 Noves dades de cria de la cotorra de pit gris Myiopsitta monachus a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p015 Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas Baleares en 1998-1999 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p019 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1999 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p027 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p041 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 1999 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p123 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p139 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p147 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p151 Annex III: llista de rareses. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14p157 Estatus del alimoche Neophron percnopterus en Menorca, islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p003 Primer registro de Águila pomerana Aquila pomarina en España https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p011 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a Mallorca i les Pitiüses, gener de 2001 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p019 Cens i seguiment de la població nidificant de Milana Milvus milvus a Mallorca, any 2000 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p027 Recuperació errònia d'un raspinell pirenaic Certhia familiaris https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p033 Captura de una pardela cenicienta Calonectris diomedea diomedea con una edad de 26 años en el parque nacional de Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p035 Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 2000 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p037 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p051 Informe sobre les campanyes d'anellament d'aucells a les Balears, 2000 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p157 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p177 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p187 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p193 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15p199 Nous avenços en el coneixement dels ocells fòssils de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p003 Feeding of black redstart Phoenicurus ochruros at post-nupcial migration on Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p015 Seguiment de la colònia de cria de virot Calonectris diomedea a l'illot des Pantaleu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p023 Observació d'una àguila marina Haliaeetus albicilla a Mallorca l'hivern 2001-2002 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p029 Primer registre del gallet faver africà Porphyrula alleni per a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p035 Primera cita de malvasía canela Oxyura jamaicensis en las Baleares y problemas de conservación de la malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p041 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener de 2002 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p047 Nidificació del tudó Columba palumbus a l'illa de Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p057 Nidificació del xot Otus scops en un empelt de bruixa a l'illa de Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p059 Primeres dades de nidificació de llambritja Sterna hirundo a les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p061 Segona nidificació de l'àguila d'albufera, Circus pygargus, a l'illa de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p065 Nueva localidad de nidificación de la pardela balear Puffinus mauretanicus en el islote de s'Espalmador https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p069 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2001 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p071 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p083 Activitats ornitològiques del GOB durant 2001 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p173 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p195 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p207 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p211 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16p223 First sighting of long-billed dowitcher, Limnodromus scolopaceus, in the Balearic Islands https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p003 Aportació a l'Atles d'aucells nidificants de l'illa de Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p011 Nova localitat de cria de mussol banyut Asio otus a l'illa d'Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p013 Actes de la II Trobada d'aucellers de les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p019 Tendències demogràfiques de l'avifauna de les Balears del 1975 al 2000 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p021 Situació de l'àguila peixetera Pandion haliaetus a l'illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p031 Situació de la milana Milvus milvus a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p041 El milano real Milvus milvus en Menorca (Islas Baleares): situación y conservación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p047 La situación del alimoche Neophron percnopterus en las Islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p053 El programa de conservació del Voltor negre Aegypius monachus a Mallorca al 2002 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p059 Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas Baleares en el trienio 2000-2002 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p071 Encarregats d'àrea: una xarxa de col·laboradors per a la conservació dels aucells https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p087 Estructura, funcionament i projectes de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p093 Conclusions de la segona trobada d'aucellers de les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p097 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2002 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p099 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p115 Activitats ornitològiques del GOB durant el 2002 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p215 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p239 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p247 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p251 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17p263 Preliminary observations on the feeding habits and habitats of crossbills Loxia curvirostra balearica a la península de Formentor, Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p003 Interacciones entre la gaviota patiamarilla Larus michahellis y la gaviota de Audouin Larus audouinii en la isla de Dragonera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p017 Evolució de la població dels ardeids al parc natural de s'Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p027 Observacions d'aus marines des de punts estratègics de la costa mallorquina https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p039 Resultats del seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC), Any 2003 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p053 Primeros datos de cría del alcotán, Falco subbuteo, en Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p071 Comportament del puput Upupa epops: Postura d'ales esteses i coll romput https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p073 Del nom del suís Ixobrichus minutus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p079 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2003 i 2004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p081 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2003 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p093 Registres ornitològics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p107 Activitats ornitològiques durant 2003 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p213 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p237 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p245 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p251 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18p263 Recompte i paràmetres reproductors de la població balear del falcó marí Falco eleonorae a l'any 2004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p001 Confirmación de cría de la pardela balear Puffinus mauretanicus en el islote de es Bosc, parque natural de Cala d'Hort, Ibiza https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p011 Actes de la III Trobada d'Ornitologia de Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p017 El segon any de seguiment d'aucells comuns a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p019 Els recomptes d'aucells al parc natural de s'Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p035 Resultats preliminars de la quantificació de la població reproductora d'ocell de tempesta Hydrobates pelagicus melitensis de l'illot de s'Espartar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p045 Codificación de marcas de lectura a distancia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p051 Resultados preliminares sobre el hábitat de alimentación de la Pardela balear en el Levante ibérico peninsular https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p061 Primeros resultados del marcado de gaviota patiamarilla Larus michahellis con anillas de lectura en las Islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p069 Causes d'entrada d'aus al centre de recuperació de fauna silvestre del COFIB 2003-04 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p079 Situación del buitre negro Aegypius monachus en Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p099 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p109 Registres ornitològics 2004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p127 Activitats ornitològiques durant 2004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p241 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p263 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p271 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p277 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19p288 L’Atles ornitonímic de les Illes Balears (AOIB), objectius, metodologia i brevíssim tast dels resultats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p001 Contribució al coneixement de l'estatus de la moixeta voltonera Neophron percnopterus a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p011 Efectivos reproductores y productividad del halcón peregrino Falco peregrinus brokeii en las islas Pitiüses (Baleares) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p019 Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la Fotja banyuda Fulica cristata a s'Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p025 La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s'Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p033 El seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC) 2005/06 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p045 Confirmación de la nidificación del ánade azulón Anas platyrhynchos en la isla de Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p059 Reproducció accidental de ropit Erithacus rubecula a l'illa de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p061 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2005 i 2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p065 II Jornades ornitològiques de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p079 Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las islas Baleares en el trienio 2003-2005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p081 Población reproductora de Halcón peregrino en Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p095 Contribución a la situación del cormorán moñudo en Menorca (Islas Baleares) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p099 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p109 Registres ornitològics 2005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p129 Activitats ornitològiques durant 2005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p251 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p271 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p277 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p283 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20p294 Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p001 La migració postnupcial al parc natural de sa Dragonera 1997-2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p015 Biologia de la conservació d'un ocell críticament amenaçat: la baldritja Puffinus mauretanicus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p043 Derribo al mar de un halcón peregrino Falco peregrinus por cleptoparasitismo de gaviotas patiamarillas Larus michahellis en las islas Pitiüses (Balears) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p051 El seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC) 2006/07 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p055 Intent de nidificació del flamenc Phoenicopterus roseus al Salobrar de Campos (Mallorca) a 2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p067 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2007 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p075 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p085 Registres ornitològics 2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p099 Activitats ornitològiques durant 2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p221 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p247 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p253 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p259 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21p270 Densitats primaverals d'ocells al sudoest de l'illa d'Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p001 Aus capturades a Mallorca, període 1970-1982 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p021 Comentaris a les llistes d'aus capturades a Mallorca de B. Nadal, període 1970-1982 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p033 Ús de l'abocador de son Reus per part de la població de Milana Milvus milvus a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p037 Fenología migratoria y movimientos de la codorniz común Coturnix coturnix en las islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p049 Observació d'un corriol coablanc Calidris fuscicollis al Salobrar de Campos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p059 Primera nidificació documentada de la Cetla blanca Anas querquedula a les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p065 Primeres dades de cria de setmesó Tachybaptus ruficollis a l'illa d'Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p069 Primera observació d'un moretó de collar Aythya collaris per al conjunt de les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p073 Gestión de un endemismo en peligro: la Pardela balear, Puffinus mauretanicus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p077 Nuevas localidades de nidificación de Paiño europeo Hydrobates pelagicus en el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera (Islas Pitiüses - Baleares) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p081 Primeros datos de nidificación de golondrina dáurica Hirundo daurica en Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p085 I y II censo de ardeidos invernantes en dormidero en Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p091 Primeros casos de depredación de lechuza común Tyto alba y búho chico Asio otus sobre autillo europeo Otus scops (Baleares-España) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p097 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p103 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2007 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p115 Registres ornitològics 2007 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p131 Activitats ornitològiques durant 2007 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p249 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p269 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p273 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p279 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22p290 Darwin y las islas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p001 Fenología y dinámica del dormidero de Lavandera blanca Motacilla alba en el aeropuerto de Palma (Mallorca, Islas Baleares) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p017 Primera cita de cria de la subespècie cinereocapilla del xàtxero groc Motacilla flava a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p027 Rutes migratòries i àrees d'hivernada del virot gros Calonectris Diomedea des Pantaleu (Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p037 Primer registre de nidificació d'ull de bou Phylloscopus collybita a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p043 Captura ocasional per òliba Tyto alba d'escarabats de Sant Joan Polyphylla fullo en una zona d'emergència massiva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p047 Hivernada a Mallorca d'un exemplar local d'àguila peixatera Pandion haliaetus de primer any https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p053 Sobre la nidificació del busqueret capnegre Sylvia melanocephala al centre de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p057 Malófagos encontrados sobre pollos de Garza imperial Ardea purpurea y Garceta común Egretta garzetta en la Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p063 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p067 Aportación sobre los parámetros reproductores de la Cerceta pardilla, Marmaronetta angustirrostris, en la Albufera de Mallorca (islas Baleares) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p079 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p085 Registres ornitològics 2008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p099 Activitats ornitològiques durant 2008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p213 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p239 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p247 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p255 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23p266 Cens d’àguila calçada Hieraætus pennatus a Balears al 2009 i estat de conservació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p001 Índexs d’abundància i tendències poblacionals dels ocells comuns de Menorca segons les dades del programa SOCME. Període 2003-2008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p017 Efectos de 10 años de protección de s’Albufereta y consecuencias de la gestión sobre la población de aves acuáticas en invierno en s’Albufereta y s’Albufera de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p027 The avifauna of ses Fontanelles, Palma Bay (Mallorca, Balearic islands) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p037 Primeres notes sobre la Biologia reproductiva del ferrerico blau Cyanistes caeruleus balearicus a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p049 Seguiment via satèl·lit de la migració d’un exemplar suec d’àguila peixatera Pandion haliaetus hivernant a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p057 Control de aves invasoras en las islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p067 Recompte hivernal d’aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p073 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p081 Registres ornitològics 2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p101 Activitats ornitològiques durant 2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p227 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p253 Annex I: resum meteorològic. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p261 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p269 Annex III: llista de rareses. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p281 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24p287 De la población al individuo... y viceversa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p001 Untitled https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p015 Revisió de l'estatus del formiguer Jynx torquilla a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p029 Nova colònia de cria d'esplugabous Bubulcus ibis a les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p043 Primera cita de cria de falzia pàl·lida Apus pallidus dins d'un nucli urbà a les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p047 Cria possible de pinsà trompeter Bucanetes githagineus a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p051 Important hivernada i migració prenupcial d'aligot Buteo buteo a Mallorca, 2010-2011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p057 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears. Gener 2011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p063 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p077 Registres ornitològics 2010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p095 Activitats ornitològiques durant 2010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p229 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p241 Annex I: resum meteorològic. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p249 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p259 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p271 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25p279 Evolució poblacional de l’arpella Circus aeruginosus a s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p001 Recompte de vinjolita Delichon urbicum a Menorca a l’època de cria 2010-1011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p023 Noves aportacions al coneixement de les aus nidificants a Menorca (Illes Balears) 1997-2011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p037 Estatus de l'avifauna de sa Dragonera i des Pantaleu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p057 Les campanyes d’anellament indiquen que el busqueret sard Sylvia &#091;sarda&#093; sarda (Temminck, 1820), és un migrant primaveral escàs però regular a l’illa de l’Aire, Menorca (illes Balears) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p069 Primera observación de un correlimos de Baird Calidris bairdii en las islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p079 Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2012. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p085 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p097 Registres ornitològics 2011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p111 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p255 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p261 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p269 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p281 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26p289 Distribució territorial dels registres de falcó marí Falco eleonorae a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p001 Primer cens hivernal de corb marí gros Phalacrocorax carbo a les zones de colgada a Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p015 Primeres dades de cria del rabassot menut, Aythya nyroca, a les Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p023 Recompte hivernal d’aus aquàtiques i limícoles a les Balears. Gener 2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p029 Primera cita de menjamosques balear Muscicapa striata balearica (Jordans, 1913) a l’illa d’anticítera (Illes Jòniques, Grècia) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p043 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p049 Registres ornitològics 2012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p067 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p203 Annex I: resum climatològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p209 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p217 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p229 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27p237 Primeres dades de cria de bec d’alena Recurvirostra avosetta a Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p001 Observació d’un gorrió teulader Passer domesticus possiblement ginandromòrfic a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p007 First case of swift Apus apus parasitising house martin Delichon urbicum; Primer cas de parasitisme de la falzia Apus apus sobre cabots Delichon urbicum https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p011 Ús del seguiment d’aus comunes per a l’establiment de taxes de canvi anual. El cas de la sól·lera Emberiza calandra a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p017 Recompte d’aus aquàtiques hivernants de les Illes Balears. Gener 2014. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p023 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p035 Registres ornitològics 2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p055 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p191 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p196 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p206 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p218 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28p225 Nidificació d’abellerol (Merops apiaster) a l’illa de Menorca, 2012-2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p001 Primera parella reproductora d’àguila coabarrada (Aquila fasciata) a Mallorca després de la seva reintroducció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p015 Primeres dades de cria d’agró roig Ardea purpureaa Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p023 Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p029 Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p045 Registres ornitològics 2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p053 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p171 Annex I: resum meteorològic; El temps a les Balears durant l'any 2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p173 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p181 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p195 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29p199 La població reproductora de gavina de peus grocs larus michahellis a les Illes Balears, abril 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p001 Colonització recent de ropit Erithacus rubecula a Mallorca i Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p017 Primera troballa de serp de ferradura Hemorrhois hippocrepis en el contingut estomacal d'un agró blau Ardea cinera a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p029 Recent colonització de Mallorca per l’aligot Buteo buteo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p035 Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, Gener 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p045 Observacions d’aus rares a les Balears al 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p059 Novetats ornitològiques de 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p081 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p233 Annex I: resum meteorològic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p241 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p251 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p265 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30p269 Evolució interanual d’una població de busqueret coallarg, Sylvia balearica, a una garriga costanera del nord de Mallorca afectada per un incendi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p001 Primera reproducció de l’ibis negre Plegadis falcinellus a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p013 La població nidificant de gavina de bec vermell Larus audouinii a Pitiüses el 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p019 Recompte d’aus aquàtiques hivernants de les Illes Balears. Gener 2017. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p025 Observacions d’aus rares a les Balears al 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p039 Novetats ornitològiques de 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p069 Albirament de cetacis en aigües de les Illes Balears el 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p233 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p243 El temps a les Balears durant l'any 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p249 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p261 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p275 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31p281 Esbarts d’ocells: un ball sense coreògrafs https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p001 Nota sobre l’alimentació de la falzia Apus apus a l’aeroport de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p009 Com diferenciar les femelles de coa-roja diademada Phoenicurus moussieri i coa-roja reial Phoenicurus phoenicurus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p017 Recompte d’aus aquàtiques hivernants de les Illes Balears. Gener 2018. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p023 Captura de petites sargantanes Podarcis lilfordi per part del papamosques balear Muscicapa tyrrhenica balearica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p037 Observacions d’aus rares a les Balears al 2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p041 Novetats ornitològiques de 2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p067 Albirament de cetacis en aigües de les Illes Balears a 2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p229 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p237 El temps a les Balears durant l'any 2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p246 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p256 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p270 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32p276 La migració de la boscarla d’aigua Acrocephalus paludicola a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p001 Possible primer cas d’un híbrid d’Egretta garzetta x Bubulcus ibis a Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p013 Primeres dues cites d’una coablava Tarsiger cyanurus a Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p019 Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, Gener 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p027 Estatus de l’avifauna de l’arxipèlag de Cabrera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p043 Observacions d’aus rares a les Balears al 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p066 Novetats ornitològiques de 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p088 Albirament de cetacis en aigües de les Illes Balears a 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p270 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p277 El temps a les Balears durant l'any 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p278 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p287 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p299 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33p305 Tres segles d'història dels rapinyaires de les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p001 Paràmetres poblacionals de les aus presents a dos camps de golf (i als seus voltants) de l’illa de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p020 Estatus de l’avifauna de Parc Natural Marítim- terrestre es Trenc-Salobrar de Campos a 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p032 Primera cita d’alosa puput Alaemon alaudipes a les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p054 Desparasitació del peix lluna bot Mola mola per gavines Larus michahellis al mar Balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p058 Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p061 Augmenta i s’estén la població nidificant d’aligot Buteo buteo a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p076 La població reproductora del picaplatges camanegre Charadrius alexandrinus a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p080 Primera cita de cria de llambritja menuda Sternula albifrons per a les Balears, a Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p086 Observacions d’aus rares a les Balears el 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p090 Novetats ornitològiques de 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p107 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p291 El temps a les Balears durant l'any 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p299 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p309 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p321 Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34p324 Població reproductora i tendència de l’àguila calçada Hieraaetus pennatus a Mallorca el 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p001 Análisis bibliométrico del Anuari Ornitològic de les Balears (AOB) 1985-2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p012 First record of Arctic Warbler Phylloscopus borealis for the Balearic Islands https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p033 Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p037 Alimentació de falzies Apus apus aprofitant una emergència massiva d’hemípters Platycorypha nigrivirga, plaga de les tipuanes Tipuana tipu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p051 Proximitat entre nius de milana Milvus milvus, corb Corvus corax, àguila calçada Hieraaetus pennatus i aligot Buteo buteo a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p059 Primera nidificació documentada de xoriguer petit Falco naumanni a l’illa de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p066 First record of Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata for Spain and the Balearics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p072 Un o dos graus sí que afecten els polls de falzia Apus apus. COFIB 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p078 Observacions d’aus rares a les Balears al 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p086 Novetats ornitològiques de 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p103 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p261 El temps a les Balears durant l'any 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p263 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p272 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35p284 Primer cens fotogràfic de voltor negre Aegypius monachus a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p001 Población reproductora de Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) en la Reserva de Biosfera de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p013 Noves dades sobre la reproducció i ocupació de caixes niu del papamosues gris Muscicapa tyrrhenica ssp balearica a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p024 Aspectes a tenir en compte per identificar els híbrids de rabassot i rabassot menut Aythya ferina x nyroca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p035 Censo invernal de aves acuticas, limcolas y gaviotas en Baleares, enero 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p041 Observacions d’aus rares a les Balears al 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p060 Novetats ornitològiques de 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p080 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p271 El temps a les Balears durant l'any 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p273 Annex II: estatus de l'avifauna balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p282 Annex III: llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36p294 Efecto de las serpientes introducidas sobre la Lechuza común Tyto alba en Ibiza https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p001 Situació de la població reproductora d’abellerol Merops apiaster a les illes Pitiüses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p012 Arribada excepcional de pingdais Alca torda a la mediterrània occidental i a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p024 Primera cita confirmada de cria de flamenc Phoenicopterus roseus a Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p042 Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2023 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p046 Observacions d’aus rares a les Balears al 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p066 Novetats ornitològiques de 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p095 Ressenyes bibliogràfiques https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p286 Annex I: Resum meteorològic. El temps a les Balears durant l'any 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p291 Annex II: Estatus de l’Avifauna Balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p301 Annex III: Llista de rareses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37p313 Anuari Ornitològic de les Balears 1985_1986, vol. 01 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1985_1986v01 Untitled https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/HASH17308ea3f6e17fa2c75e03 Anuari Ornitològic de les Balears 1987, vol. 02 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1987v02pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1988, vol. 03 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1988v03pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1989, vol. 04 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1989v04pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1990, vol. 05 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1990v05pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1991, vol. 06 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1991v06pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1992, vol. 07 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1992v07pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1993, vol. 08 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1993v08pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1994, vol. 09 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1994v09pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1995, vol. 10 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1995v10pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1996, vol. 11 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1996v11pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1997, vol. 12 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1997v12pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1998, vol. 13 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1998v13pdf Anuari Ornitològic de les Balears 1999, vol. 14 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_1999v14pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2000, vol. 15 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2000v15pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2001, vol. 16 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2001v16pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2002, vol. 17 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2002v17pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2003, vol. 18 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2003v18pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2004, vol. 19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2004v19pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2005, vol. 20 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2005v20pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2006, vol. 21 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2006v21pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2007, vol. 22 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2007v22pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2008, vol. 23 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2008v23pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2009, vol. 24 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2009v24pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2010, vol. 25 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2010v25pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2011, vol. 26 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2011v26pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2012, vol. 27 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2012v27pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2013, vol. 28 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2013v28pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2014, vol. 29 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2014v29pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2015, vol. 30 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2015v30pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2016, vol. 31 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2016v31pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2017, vol. 32 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2017v32pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2018, vol. 33 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2018v33pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2019, vol. 34 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2019v34pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2020v35pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2021, vol. 36 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2021v36pdf Anuari Ornitològic de les Balears 2022, vol. 37 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariGob/document/AOB_2022v37pdf