Campus Obert : Cuestiones de actualidad desde la óptica de expertos universitarios


Campus Obert : Cuestiones de actualidad desde la óptica de expertos universitarios

10 anys de “Campus Obert”, una iniciativa de transferència de coneixement entre la UIB i el diari Última Hora

A partir de la iniciativa de la direcció del diari Última Hora, des del mes d’abril de 2010 el CEDOC (Centre d’Estudis i Documentació Contemporània) de la UIB va iniciar la col·laboració entre la universitat i el diari Última Hora del Grup Serra, una iniciativa que s’ha consolidat amb el pas del temps.

L’objectiu d’aquesta pàgina completa inserida dins la secció de tribuna d’aquest diari cada dimarts és acostar als lectors diferents articles amb la finalitat d’aportar una visió de l’actualitat des de la perspectiva dels professionals i tècnics de la nostra Universitat. També hi tenen cabuda articles amb les darreres recerques fetes a la nostra universitat i explicades pels nostres professionals. Valgui a dir que en els darrers anys s’ha ampliat el nombre d’autors participants cap a especialistes que estan lligats a la recerca en general i a la transferència de coneixements.

Aquests articles parteixen d’una premissa clara: poder oferir una visió ràpida i amena dels temes científics, econòmics, socials, culturals, històrics, etc. Es tracta d'articles d’actualitat o de recerques recents que reflecteixen diferents àmbits de coneixement dels darrers anys.

En un primer moment, els articles tenien una extensió màxima de 1.115 caràcters i a partir de la iniciativa de la nova direcció del diari i dels maquetadors de la secció s’amplià fins als 1.900 caràcters i es va canviar el format l’any 2014.

Una de les principals premisses d’aquesta secció és sintetitzar molt el contingut en el mínim espai, sempre oferint un missatge el més didàctic i entenedor possible per al públic en general. La coordinació d'aquesta publicació és a càrrec de tres membres del CEDOC.

En aquesta col·lecció digital que conté un total de 1084 articles de divulgació científica i de reflexió des d’una perspectiva universitària es posa a disposició de tothom, gràcies a la iniciativa i la participació del servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, del diari Última Hora i del CEDOC. D’aquesta manera els lectors, i en el seu cas els investigadors podran consultar aquest banc de difusió de transferència de coneixement universitari de deu anys.

Volem expressar l’agraïment a tots els col·laboradors i les col·laboradores i manifestar que la tasca continua. Cada dimarts es continua publicant la secció durant tots el curs acadèmic i existeix el compromís per part del Servei de Documentació i Arxiu de la UIB de continuar digitalitzant tots els continguts publicats.

Equip de coordinació del CEDOC:
Rafel Puigserver Pou, Sebastià Serra

Aquesta col-lecció consta de 1643 articles