Turisme cultural : Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur


Turisme cultural :  Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur

La gènesi del volum que teniu a les mans és fruit de la voluntat d'una sèrie d'investigadors i de docents, majoritàriament de la Universitat de les Illes Balears, d'analitzar una qüestió complexa, d'actualitat i en debat permanent com és el turisme cultural. L'aproximació que es pretenia fer havia de ser, de precís, el mes completa possible i per això s'ha resseguit la importància que ha tingut l'activitat al llarg de la historia, s'ha fet un estat de la qüestió sobre la realitat actual i s'han projectat quines son les perspectives de futur que, mitjançant l’anàlisi, es preveuen.

 

El fet és que, com a ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; som conscients de la importància que presenta tot allò relacionat amb el patrimoni cultural. Els valors histories, artístics, etnològics, immaterials i naturals que podem trobar al llarg de les Illes Balears i Pitiüses són immensos. La responsabilitat cívica que tenim és preservar i difondre tots aquests elements.

 

Des de la perspectiva del turisme, tenim ben present que, deis milions de visitants que arriben cada any a les illes, la majoria desconeixen les possibilitats extensíssimes del turisme cultural. Malgrat això, és un sector en creixement i cada son mes els turistes que s'interessen mes per tot allò que engloba el patrimoni cultural i natural.

 

Per tot això, s'exigeix una cura especial a l'hora de preservar i, sobretot, transmetre els coneixements i els continguts deis elements i valors patrimonials. És fonamental incidir en l'educació deis ciutadans autòctons i deis visitants per tal de ser conscients de la importància i possibilitats del tema.

 

Aquesta transmissió del coneixement és indissociable a les investigacions des d'una perspectiva acadèmica però al mateix temps multidisciplinari i lligada al sector professional.

 

És per aquest motiu que la primer passa d'aquesta investigació és el projecte Turisme Cultural a les Illes Balears: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur que al febrer de 2013 va ser seleccionat per la Càtedra d'Estudis Turístics Meliá Hotels International-Universitat de les Illes Balears per a ser desenvolupat fins a l'any 2015. Dins aquest projecte es va organitzar al febrer de 2015 a Palma el Congrés Internacional de Turisme Cultural.

 

A partir d'aquesta primera investigació en sorgiren altres dues en forma d'Accions Especials de Recerca i Desenvolupament com són Turisme i mitjans de comunicació a les Illes Balears a la convocatòria de 2014 i Turisme i recepció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació a la convocatòria de 2015.

 

L'aportació de l'equip investigador format a l'entorn d'aquests projectes i algunes contribucions més que enriqueixen la perspectiva sobre el turisme cultural són, tot en conjunt, el gruix d'aquest llibre.

 

SEBASTIÁ SERRA BUSQUETS

Catedràtic d’Història Contemporània de la

Universitat de les Illes Balears.
Responsable del Projecte de Recerca Turisme Cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur (Càtedra d'Estudis Turístics Melià Hotels

International - UIB, 2013-2015).

GABRIEL MAYOL ARBONA

Doctorand en Historia.
Màster Universitari de Patrimoni Cultural: investigació i gestió. Investigador del Projecte de Recerca: Turisme Cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur (Càtedra d'Estudis Turístics Melià Hotels International - UIB, 2013-2015).

Aquesta col-lecció consta de 102 articles