Examina


Turisme cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur 2020, Tom 1
Serra Busquets, Sebastià coord.; Mayol Arbona, Gabriel, coord.; Gomila Juaneda, M. Brígida, ed.
ISSN: DL: PM 0012-2020 ; 
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 586 p. - 

Turisme cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur 2020, Tom 2
Serra Busquets, Sebastià coord.; Mayol Arbona, Gabriel, coord.; Gomila Juaneda, M. Brígida, ed.
ISSN: DL: PM 0013-2020 ; 
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 586 p. -