Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

joan (19) mayol (3) serra (3)


La caça dels tords (Gen. Turdus) a les Balears: Anàlisi de les captures d'aus anellades fins a 1975  - Mayol Serra, Joan
Font: Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 113-123
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Biologia.
Matèries en anglès: Biology.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.1014886 - 11 p. - Ver registro completo

Presència de gecònids (Rept., Sauria) als illots de Balears  - Mayol Serra, Joan
Font: Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 167-173
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Biologia.
Matèries en anglès: Biology.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.1014886 - 7 p. - Ver registro completo

Evolució i distribució recent del nombre de caçadors a les Balears  - Aguilar, R. ; Mayol Serra, Joan
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 61-65
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Medi ambient ; Geografia.
Matèries en anglès: Ecology ; Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.3388023 - 5 p. - Ver registro completo