Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

duran (3) damia (2) jaume (11)


Producció i crisi arrossera de sa Pobla i Muro  - Duran Jaume, Damià
Font: Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 35-56
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Agricultura ; Geografia.
Matèries en anglès: Agriculture ; Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.500742 - 21 p. - Ver registro completo

Àrea de mercat i sistema d'exportació del peix salat mallorquí, segles XIV-XV  - Duran Jaume, Damià
Font: Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 119-122
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història.
Matèries en anglès: History.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.500742 - 4 p. - Ver registro completo