Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'bisson' apareix 1 time
'jean' apareix 1 time


Minorque et la France au XVIIIéme siécle  - Bisson, Jean
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 25-38
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Història.
Matèries en anglès: Geography ; History.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.621607 - 14 p. - Ver registro completo