Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'merce' apareix 1 time
'vilanova' apareix 1 time


Gènere i política a Barcelona durant la Segona República: Algunes estadístiques  - Vilanova, Mercè
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 77-82
Resum-Abstract: [CAT] L'analfabetisme de les dones és sempre molt superior al dels homes. Des d'un punt de vista electoral, el pou negre de l'abstenció el constitueixen les dones analfabetes, pròximes a un impressionant 50% d'abstenció constant. És el servei domèstic el treball que implica una major marginació electoral i social ; [ENG] Gender and Politics in Barcelona at the second Republic. Women's illiteracy is always higher than men's illiteracy. From an electoral point of view, illiterate women represent the highest levels on non-participation, a constant 50% approximately. Domestic service is the job that involves a great social and electoral margination.
Matèries en català: Ciències socials ; Història.
Matèries en anglès: Social sciences ; History.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.621607 - 6 p. - Ver registro completo