Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

joan (19) font (1) i (9) nogue (1)


Presentació de Yi-Fu Tuan  - Nogué i Font, Joan
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 11-12
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.638559 - 2 p. - Ver registro completo