Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'gemma' apareix 1 time
'canoves' apareix 1 time


Família i treball de la dona a l'agricultura. El cas d'Osona i Baix Empordà  - Cànoves, Gemma
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 23-37
Resum-Abstract: [CAT] Família i treball de la dona a l'agricultura. El cas d'Osona i Baix Empordà L'estructura familiar condiciona la dinàmica de l'explotació agrària, la qual ha d'analitzar-se tant des del punt de vista econòmic com des de la composició familiar que forma el grup de treball. Per entendre aquesta dinàmica és necessària una anàlisi profunda de les relacions del gènere i de la divisió patriarcal en que es basa la família. L'explotació agrària familiar és un marc idoni per estudiar la divisió del treball des d'una perspectiva de la dona. ; [ENG] Family and woman's work in the agriculture. A case of Osona and Baix Empordà Family structure conditions the dynamic of the farming, which must be analysed as from the economic point of view as from the family composition that forms the work group. A deep analysis of the gender relations and patriarchal division in which family is based, is necessary for understanding this dynamic. Family farming is a suitable framework to study the work division from a women's perspective.
Matèries en català: Ciències socials ; Geografia.
Matèries en anglès: Social sciences ; Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.621607 - 15 p. - Ver registro completo