Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

para (1) el (1) estudio (1) tecnicos (1) transporte (1) del (1) asociados (1)


Transporte y turismo  - Técnicos asociados para el estudio del transporte
Font: Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 141-146
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 13.905375 - 6 p. - Ver registro completo