Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

sebastian (3) binimelis (2) jaume (11)


Turismo y territorio en España  - Binimelis Sebastián, Jaume
Font: Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 42
Resum-Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Geografia ; Turisme i hoteleria.
Matèries en anglès: Geography ; Tourist trade and hospitality industry.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.500742 - 1 p. - Ver registro completo

La població postturística de Mallorca (1970-1986) en el marc d'una nova comarcalització  - Binimelis Sebastián, Jaume ; Corbí Mateu, Amadeu
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 89-107
Resum-Abstract: [CAT] El turisme com activitat quasi hegemònica és el factor vertebrador de l'espai i de la societat insular. Aquest fet es manifesta clarament al comportament demogràfic dels illencs. A partir d'una nova divisió comarcal, de caràcter operatiu, s'estudia aquest fet pels anys 1970 i 1986. Com a resultat, es diferencien clarament dos tipus de comarques: les costaneres, dinàmiques, i les interiors, immobilistes i en procés de regressió. ; [SPA] La población post-turística de Mallorca (1970-1986) en el marco de una nueva comarcalización. El turismo como actividad económica casi hegemónica es el factor vertebrador del espacio y de la sociedad insular. Este hecho se manifiesta claramente en el comportamiento demográfico de los isleños. A partir de una nueva división comarcal, de carácter operativo, se estudia este hecho para los años 1970 y 1986. Como resultado, se diferencian claramente dos tipos de comarcas: las litorales, dinámicas, y las interiores, inmovilistas y en proceso de regresión.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.8755565 - 19 p. - Ver registro completo