Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

penuela (1) quintana (2) alberto (2)


Actividades económicas y urbanización en Mallorca  - Quintana Peñuela, Alberto
Font: Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 93-128
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Economia.
Matèries en anglès: Geography ; Economics.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.5404634 - 36 p. - Ver registro completo