Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

clave (1) salvador (1) anton (1)


Especialització turístico-residencial i ocupació urbana al litoral de Tarragona  - Anton Clavé, Salvador
Font: Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 83-93
Resum-Abstract: [CAT] El litoral de les comarques que integren el Camp de Tarragona i el Baix Penedès és, sens dubte, I' espai més dinàmic del sud de Catalunya. Diversos factors - naturals, demogràfics i econòmics - en són la causa. En aquest article s'analitza l'especialització turístico-residencial i el nivell d’ocupació urbana d'aquest segment de costa. La valorització d'aquesta ha ocasionat la creació d'un espai turístico-residencial de recepció amb característiques especifiques. Aquesta dinàmica de transformació s'ha vist acompanyada, entorn de Tarragona, per la implantació d'indústries petroquímiques. ; [ENG] Touristic-Residential specialization and urban occupation of the seaboard of Tarragona. Without doubt the coastal area formed by the districts that constitute the "Camp de Tarragona" and "Baix Penedès' is the most dynamic of southern Catalonia. Various factors -natural, demographic and economic- are the cause. ln this article touristic-residential specialization and the level of urban occupation of this segment of the coast are analyzed. The assessment of this has given rise to the creation of a touristic- residential area of reception with specific characteristics. These dynamics of transformation have been accompanied by the establishment of oil-chemical industries in the surroundings of Tarragona.
Matèries en català: Geografia ; Turisme i hoteleria.
Matèries en anglès: Geography ; Tourist trade and hospitality industry.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.9459286 - 11 p. - Ver registro completo