Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'vigoroux' apareix 1 time
'michel' apareix 1 time


Algunes reflexions sobre la funció de la informàtica a la geografia: experiències a l'ensenyament i la investigació  - Vigoroux, Michel
Font: Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 33-37
Resum-Abstract: [CAT] Es plantegen algunes reflexions sobre la funció de la informàtica a la geografia a les universitats franceses. Hom analitza l'entorn a la practica de la informàtica en geografia; la relació entre l'ensenyament i la practica de la informàtica; la investigació i la practica de la informàtica; i la necessitat de la difusió de la relació entre la informàtica i la geografia. ; [FRA] Quelques réflexions sur la function de l'informatique a la géographie: des expériences a I'enseignement et d la recherche. On presente réflexions sur la fonction de l'informatique en géographie aux Universités françaises. On analyse l'environnement dans la practique de l'informatique en géographie; la relation entre I'enseignement et practique de l'informatique; la recherche et practique de I' informatique; et le besoin d' une diffusion du rapport informatique-géographie.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.621607 - 5 p. - Ver registro completo